2020/225 Sirküler (07.07.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-225

Sayın Üyemiz;

1. Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı Daveti Hk

2. Filipinler Anti Dumping Soruşturması / Buğday Unu

3. Konserve Edilmiş Köz Biber Talebi Hk.

4. ÇHC Gümrükler Genel İdaresi'nden Alınan COVID-19 Notası Hakkında

5. ÇHC`Ye İşlenmemiş Kabuklu Veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatı Depo ve İşleme Tesisi Başvuruları Hk

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Bölgesel Dijital Ticaret Fuarı Daveti Hk.

MÜSİAD Antalya Şubesinden alınan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs(COVID-19) sebebiyle fiziki ortamda gerçekleştirilemeyen "MÜSİAD 1. Bölgesel Ticaret Fuarı”nın başta MÜSİAD Antalya şubesi olmak üzere 10 farklı ilde bulunan MUSİAD şube üyeleri ve bu şehirlerde faaliyet gösteren iş insanlarının katılımı ile 7-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Fuar Ziyaret Linki: http://musiadbolgeselticaretfuari.com/

2. Filipinler Anti Dumping Soruşturması / Buğday Unu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Filipinler tarafından ülkemiz menşeli "Buğday Unu” ithalatına karşı 9 Ocak 2015 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi tatbik edilmekte olduğu, söz konusu önlemin nihai gözden geçirme soruşturması halihazırda devam ettiği belirtilmektedir.

Filipinler Tarife Komisyonu tarafından iletilen bir yazıda, 20-31 Temmuz tarihleri arasında video konferans yoluyla ilgili tarafların katılım sağlayacağı bir kamu dinleme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda,

- Katılım sağlayacak tarafların https://tariffcommission.gov.ph adresinden 15 Temmuz 2020 tarihine kadar kayıt yaptırması gerektiği,

- Toplantıda kullanılacak sunum ve görüşlere ilişkin dokümanların 13 Temmuz 2020 tarihine kadar Komisyon'a iletilmesi gerektiği,

- Soruşturma konusu ürün yelpazesi, fiyat farklılaşması ve dampingin devam etmesi veya yeniden oluşması hususları dışında verilecek görüşlerin yazılı hallerinin 13 Temmuz 2020 tarihine kadar Komisyon'a iletilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Toplantıya katılacak ihracatçı firma temsilcileri bilgileri ve toplantıda dile getirilmesi talep edilen hususların 9 Temmuz 2020 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletmelerini rica ederim.

Ek-1: Notice of Public Hearing

3. Konserve Edilmiş Köz Biber Talebi Hk.

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-posta yazıda, bir Polonya firmasının Konserve Edilmiş Köz Biber ihracatçısı aradığı ifade edilmektedir. Söz konusu ürünün ihracatı ile ilgilenen ya da ilgilenebilecek firmalarımızın bilgilerini Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletmelerini rica ederim.

4. ÇHC Gümrükler Genel İdaresi'nden Alınan COVID-19 Notası Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde iletilen, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne ihraç edilen gıda ürünlerinde COVID-19 kontaminasyon riskinin engellenmesini teminen alınacak tedbirler ile böyle bir risk bulunması halinde yapılacak bilgilendirmeye ilişkin ÇHC Gümrükler Genel İdaresinden alınan Nota ekte sunulmaktadır.

Ek-2: Ek

5. ÇHC`Ye İşlenmemiş Kabuklu Veya Kabuksuz Antepfıstığı İhracatı Depo ve İşleme Tesisi Başvuruları Hk

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 17.03.2017 tarih ve 30010 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne İhraç Edilen Antepfıstığı İçin Bitki Sağlığı Gerekliliklerine İlişkin Protokol" şartlarına uygun ve Protokolün ekinde yer alan karantina zararlılarından ari olmak üzere; ülkemizde üretilen kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş antepfıstığının ÇHC'ye ihracatının yapılabileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu protokolün 5 inci maddesinin ilk paragrafında yer alan "Türkiye'den ÇHC'ye antepfıstığı ihracatı yapmak isteyen tüm depolama ve işleme tesisleri Türk tarafınca kayıt altına alınmış olmalıdır. Tesislerin listesi ÇHC tarafınca denetlenecek ve onaylanacaktır." hükmü uyarınca; bu yıl kayıt altına alınarak ÇHC tarafına iletilmek üzere söz konusu ülkeye kabuklu veya kabuksuz işlenmemiş antepfıstığı ihracatına yönelik depo ve işletmelere ait başvurular ve bu başvurulara ilişkin bilgilerin ekte yer alan tablolara işlenerek 14 Temmuz 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Tablo 1

Ek-4: Tablo 2Ekler:
ek-1.pdf

EK-2 (2).pdf

ek-3.xls

ek-4.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.