2020/261 Sirküler (13.08.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-261

Sayın Üyemiz;

1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

2. IMS Training on European Green Deal Etkinliği hk.

3. ABD - Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

4. Antep Fıstığı Tedarik Talebi Hk.

5. Analiz İşlemleri

6. 2020 Ürünü Kuru İncir İhracat İzni

7. Kanada / Anti-Damping Önlemi

8. Güney Afrika Cumhuriyeti - Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 10.07.2020 tarihli 2020/232 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, 21 Temmuz 2020 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenleneceği bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bahse konu toplantıya, soruşturmaya ilişkin ülkemiz görüşlerinin iletilmesini teminen Cidde Ticaret Ataşeliği tarafından katılım sağlanmış olduğu, anılan Ataşelik tarafından konu hakkında iletilen yazıda toplantıda,

- KİK üyesi ülkelerde yerleşik firmalar tarafından söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi alınması gerektiğinin savunulduğu,

- Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim Emirates Steel firmasının, son yıllarda Türkiye'den yapılan inşaat profili ithalatının yerli üretimi tehdit ettiğini öne sürdüğü,

- Suudi Arabistan'ın en büyük çelik üreticisi olan SABIC firmasının benzer önlemlerin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye ve Mısır tarafından daha evvelden yerli üretimi koruma adına alındığını dile getirerek, KİK üyesi ülkelerde bulunan üreticilerin daha fazla zarar görmemesi için ilk etapta geçici önlem alınması gerektiğini belirttiği,

ifade edilmektedir.

Toplantıya bir örneği ekte (EK-1) yer alan katılımcıların iştirak ettiği, KİK üyesi ülkeler dışındaki katılımcıların ülkemiz görüşleriyle aynı minvalde değerlendirmelerini Sekretarya ile paylaştığı belirtilmektedir.

Öte yandan, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin teknik sekretaryasının soruşturma konusu ürün ithalatındaki artışın sebep olduğu ciddi zarar veya zarar tehdidine ilişkin ön bulgularına ilişkin 23 Temmuz 2020 tarihli Dünya Ticaret Örgütü bildirimi ekte (EK-2) iletilmektedir.

EK-1: Katılımcı Listesi

EK-2: DTÖ Bildirimİ

2. IMS Training on European Green Deal Etkinliği Hk.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Ufuk 2020'de Türkiye Faz II” Projesi kapsamında "IMS Training on European Green Deal” etkinliğinin 20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 10:00'da çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği ve Webinar programı İngilizce olacak ve tercüme yapılmayacağı belirtilmektedir.

Etkinliğe google forms bağlantısı https://bit.ly/30jXDyu üzerinden kayıt oluşturulması gerektiği, etkinlikten üç ve bir gün önce olmak üzere etkinliğe giriş sağlanabilmesi için gereken Zoom bağlantısı bilgileri e-posta yoluyla TÜBİTAK tarafından katılımcılarla bilahare paylaşılacağı ifade edilmektedir.

EK-3: Taslak Program

3. ABD - Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” (7306.61 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 30 Mayıs 2008 tarihinden bu yana anti-damping önlemi uygulanmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda 1 Mayıs 2019 tarihinden beri yürütülen ikinci "nihai gözden geçirme soruşturması” (sunset review) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu önlemin kaldırılmasının ABD yerli sanayisinin uğradığı maddi zararın devamına veya tekrarlanmasına yol açacağı sonucuna varılmasından ötürü, mezkûr önlemin 5 yıl daha devam etmesi yönünde karar alınmış olduğu, konuya ilişkin ITA tarafından yapılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-08-04/pdf/2020-16871.pdf bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Antep Fıstığı Tedarik Talebi Hk.

Münih Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Almanya'nın Münih şehrinde faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasının Ataşeliğimize, bir müşterileri için Antep fıstığı markası geliştirmekte olduklarını ve bu bağlamda ülkemiz üretimi, yüksek kaliteli ve "ekolojik” (Ökologisch kavramı Almanya'da çevreye duyarlı üretim ve/veya organik üretim anlamında kullanılmaktadır.) Antep fıstığı tedarikine ihtiyaç duyduklarını bildirdiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu talep ile ilgilnen firmalarımız Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) ulaşarak bahse konu firmanın irtibat bilgilerini ulaşabilirler.

5. Analiz İşlemleri

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü'nde bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat ve ihracat işlemlerinde yapılan analizlerin farklı disiplinlerde eş zamanlı yapılması gerektiği, ancak bazı disiplinlerde sadece bir uzmanın bulunması, bu uzmanın da görevini sürdüremediği durumlarda (izin, rapor) analiz zincirinin kırılması nedeniyle sonuç verilemediği ifade edilmektedir.

Bu sebeple aşağıda belirtilen ürün gruplarının belirtilen tarih aralığında yapılması gereken laboratuvar analizlerinin İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü'nde yapılamayacak olması nedeniyle ithalat ve ihracat işlemlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için bahse konu numunelerin; Mersin, Antalya, İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü ile Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderileceği bildirilmektedir.

27.07.2020 - 22.08.2020 tarihleri arasında, bazı ürünlerin (ekmeklik buğday, çeltik,

torf, toprak, sorgum, ayçiçeği, bazı çiçek soğanları hariç)

27.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında patates yumrusu, yonca, soğan, mısır, havuç ve maydanoz tohumu ürünleri

27.07.2020 - 22.08.2020 tarihleri arasında dış mekan süs bitkileri, sebze tohumları, çiçek tohumları, çiçek fideleri, meyve fidanları

17.08.2020-22.08.2020 tarihleri arasında Entomoloji biriminin analizleri ( böcek teşhisi, çim tohumu)

6. 2020 Ürünü Kuru İncir İhracat İzni

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan bir yazıda, kuru incir ihracatının her sezon başında Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçılarının katılımları ile gerçekleştirilen Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında önerilen, ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tarihte başlamakta olduğu, belirlenen ilk yükleme tarihinden önce yeni mahsul kuru incir ihracatına izin verilmediği, bu kapsamda da; 2020 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihinin, önümüzdeki günlerde yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde belirleneceği ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmasını takiben ivedilikle tüm İhracatçı Birliklerine bildirileceği ifade edilmektedir.

Belirlenecek olan ilk yükleme tarihinden önce yeni ürün (2020 mahsulü) kuru incir ihracatı yapılamayacağına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı bilgi verilmiş olduğu; daha önce stoklarında 2019 ürünü kuru incir olduğunu EİB'e beyan eden ve bu stokları yerinde tespit edilen ihracatçı firmaların, belirlenecek ilk yükleme tarihine kadar 2019 ürünü kuru incir ihracatına devam edebilecekleri bildirilmektedir.

7. Kanada / Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli "petrol boruları (OCTG)” ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasının neticesinde Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından 18 Mart 2015 tarihinde açıklanan nihai kararda ihracatçı firmalarımızdan biri için % 0, bir başka firmamız için % 13; diğer ihracatçı firmalarımız için ise % 37,4 oranında damping marjları hesaplandığı bildirilmektedir. Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması'nın (ADA) 5.8'inci maddesinde "Yetkililerce damping marjının "de minimis" … olduğu tespit edildiğinde soruşturma derhal kapatılacaktır.” hükmü bulunmasına rağmen CBSA söz konusu soruşturmayı bir firmamız için önlemsiz olarak kapatmadığı belirtilmektedir.

Bunun ardından Sayın Bakanımız tarafından söz konusu önlemin acilen sonlandırılması hususunda Kanada Maliye Bakanını muhatap 13 Şubat 2019 tarihli mektubu ile başlatıldığı belirtilen süreç neticesinde CBSA, ilgili firmayı anılan önlemden muaf tutulmasına hükmettiği ifade edilmektedir. CBSA'nın söz konusu karara ilişkin gerekçeli bildirimi 7 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi internet sitesinde yayımlanacağı bildirilmektedir.

8. Güney Afrika Cumhuriyeti - Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 1 Mart 2019 tarihinde "demir veya çelikten yivli bağlantı malzemeleri (vida, civata, somun)” (7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTİP kodlu) ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasının, 24 Temmuz 2020 tarihli ve 43543 sayılı resmi gazetede yayımlanan R.808 sayılı karar ile sonuçlandırıldığı bildirilmektedir.

Pretorya Ticaret Müşavirliği'nden alındığı belirtilen ve detayları ekli resmi gazete ve raporda yer alan nihai karar çerçevesinde, 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTİP kodları altında tanımlanan ürünlere uygulanacak telafi edici vergiler ve uygulama takvimi aşağıda listelenmektedir:

- 24 Temmuz 2020-23 Temmuz 2021 arasında %54,04.

- 24 Temmuz 2021-23 Temmuz 2022 arasında %52,04.

- 24 Temmuz 2022-23 Temmuz 2023 arasında %50,04.

DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bahse konu ürünler ithalatındaki ülke paımızın % 3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olduğu, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı ifade edilmektedir. Söz konusu ürünü ihraç eden firmalarımızın ilgili önlemlerden muaf olmasının, Güney Afrika Cumhuriyeti ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

EK-4: Resmi Gazete

EK-5: Nihai RaporEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.