2020/299 Sirküler (02.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-299

Sayın Üyemiz;

1. Özbekistan Aquatherm Tashkent 2021 Fuarı 

2. Afrika Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri 

3. UL Webinarı 

4. 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi. 

5. Helal Akreditasyon 

6. HİR Modülü Canlıya Geçiş 

7. İhale İlanları - Gabon 

8. Türkiye-Danimarka JETCO Toplantısı 

9. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması 

10. CIFF 2021 Uluslararası Mobilya Fuarı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini rica ederim. 

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.


1. Özbekistan Aquatherm Tashkent 2021 Fuarı

Özbekistan'da yerleşik FE Iteca Exhibitions LLC isimli fuar organizatörü firmadan ulaşan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Özbekistan'da iklimlendirme sektörüne yönelik 9. Uluslararası Aquatherm Tashkent 2021 fuarının 22-24 Eylül 2021 tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenleneceği belirtilmektedir. Bahse konu fuar ile ilgili organizatör firmadan alınan yazı ekte (Ek-1)sunulmaktadır.

Ek-1: FE Iteca Exhibitions LLC Yazısı (2 Sayfa)

2. Afrika Kalkınma Bankası İş Fırsatları Semineri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Afrika Kalkınma Bankası'nın, 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle iş fırsatları semineri düzenleyeceği; seminer kapsamında, Afrika Kalkınma Bankası'nın tedarik süreçleri ve öncelik verdiği sektörler gibi konulara dair bilgilerin verileceği, katılımcıların Afrika Kalkınma Bankası yetkilileri, diğer katılımcılar ve özel sektör temsilcileri ile bağlantı kurma imkânının olacağı belirtilmektedir.

Mevzu bahis etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı doküman ekte (Ek-2) yer almaktadır.

Ek-2: Etkinlik Hakkında Bilgiler

3. UL Webinarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İMMİB) alınan yazıda, İMMİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği tarafından Underwriters Laboratories (UL) firması işbirliği ile Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları sektörüne yönelik olarak UL sertifikası süreci hakkında bir webinar gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Webinar kapsamında, ABD ve Kanada ülkelerinde geçerli olan güvenlik kriterleri ve UL'nin yapısı, çalışma sistemi, sertifika süreci hakkında UL Türkiye temsilcilerinin yapacağı bilgilendirmenin yanı sıra katılımcılara Ticaret Bakanlığı'nca 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Kararı çerçevesinde sağlanan sertifika destekleri hakkında bilgi verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik, 8 Ekim 2020 tarihinde saat 14:00-15:30 arasında elektronik ortamda, gerçekleştirilecek olup aşağıda yer alan link üzerinden etkinliğe kayıt yapılabilmektedir.

Kayıt linki:https://tinyurl.com/ydyg22kz

Webinar Programı

14:00 - 14:15 Açılış Konuşması: Zafer Arabul - TET YK Üyesi

14:15 - 14:30 Sertifika Desteği Hk. Bilgilendirme: Burhan Cebre - İMMİB Fuar ve Diğer Destekler Şube Müdürü

14:30 - 15:00 UL Bilgilendirme Sunumu: Ferdi Arslan & Emre Yağmurlu - UL Türkiye 15:00 - 15:30 Soru & Cevap

4. 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücretler, takvim yılı bazında belirlenen "Asgari Ücret Tarifesi” ile belirlendiği ve söz konusu tarifedeki ücretler ile ücretlerin uygulanma usul ve esasları belirli dönemlerde güncellendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, halihazırda yürürlükte olan "Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”ne ilişkin görüşler ile var ise uygulamada ortaya çıkan sorunların TİM'e iletilmesini teminen 7 Ekim 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) adresine bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-3: 2019 ve 2020 Yılları Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri (4 Sayfa) ile 2019 ve 2020 Yılları Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri (4 Sayfa)

5. Helal Akreditasyon

Helal Akreditasyon Kurumu Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, son günlerde bir çikolata üreticisinin Amerika'da piyasaya arz ettiği ürünlerinin helal olup olmadığı hakkında özellikle sosyal medyada birtakım tartışmaların yaşandığı, söz konusu tartışmaların ülkemizde de yankılandığı ifade edilmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK), hukuken kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde, ülkemizde helal akreditasyon hizmeti sunmaya yetkili tek kurum olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında yer alan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) yayımladığı helal standartlarını benimsediği, bu standartlar uyarınca hem yerli hem de yabancı belgelendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunduğu bildirmektedir.

Ülkemizde helal belgelendirmenin ihtiyari bir alan olduğu, diğer taraftan, helal uygunluk belgelerinin güvenilir olup olmadığının yetkili akreditasyon kurumunun gerçekleştirdiği denetimler neticesinde sağlandığı, Helal Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşlarına ait sertifika ve kapsam bilgilerinin resmi internet sitelerinden (https://www.hak.gov.tr/helal-akreditasyon/helal-akredite-kurulusarama) kamuoyu erişimine açık olarak yayımlandığı belirtilmektedir.

6. HİR Modülü Canlıya Geçiş

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Destek Yönetim Sistemi kapsamındaki Hariçte İşleme Rejimi Modülünün1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla canlı kullanıma açılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, HİR başvurularının DYS üzerinden yapılması ve sonuçlandırılması, fiziki belge ile başvuru alınmaması hususlarında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

7. İhale İlanları - Gabon

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Gabon Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Gabon Sağlık Bakanlığı tarafından iki adet ihale ilanı verildiği ifade edilmektedir. Söz konusu ihale ilanları ekte (Ek-4 ve Ek-5) sunulmaktadır.

Ek-4: İhale İlanları-1 - Gabon

Ek-5: İhale İlanları-2 - Gabon

8. Türkiye-Danimarka JETCO Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Danimarka II. Dönem JETCO Toplantısı'nın T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe KOFOD eşbaşkanlıklarında video konferans yöntemiyle 27 Ekim 2020 Salı günü gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Danimarka pazarında karşılaştığınız sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların TİM'e iletilmesini teminen ekteki (Ek-6)forma işlenerek 5 Ekim 2020 tarihine kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Danimarka Sorun Bildirim Formu

9. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması

İlgi : 29.09.2020 tarihli ve 2020/295 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına Mısır, Letonya, Litvanya ve ülkemiz menşeli "Makarna” (1902.19 ve 1902.11 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2020 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması kapsamında mezkûr soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi ve süreç hakkında taraflara bilgi verilmesi amacıyla 2 Ekim 2020 tarihinde saat 14.30'da zoom üzerinden bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan bilgilendirme toplantısı programda meydana gelen değişiklik sebebiyle ertelenmiş olduğu ve söz konusu toplantının 5 Ekim 2020 tarihi saat 14.30'da aşağıda yer alan link üzerinden gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

https://us02web.zoom.us/j/82232287098?pwd=YXphVHA3QVd3RHlOVXg3V2diQkVuZz09

Meeting ID: 822 3228 7098

Passcode: 042652

10. CIFF 2021 Uluslararası Mobilya Fuarı Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB)'nden alınan yazıda, Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacıları bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan CIFF 2021 Guangzhou Uluslararası Mobilya Fuarı 12. milli katılım organizasyonunun yine İİB Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde 18-21 Mart 2021 tarihleri arasında, 47. kez düzenlenecek olan fuarda; Uluslararası Markalar, Çağdaş Mobilyalar, Döşemelik Mobilyalar, Avrupa Klasik Mobilyaları, Çin Klasik Mobilyaları, Yatak Masa, Sandalye, Açık Hava Mobilyaları, Çocuk Mobilyaları, Ev Mobilyaları ve Mobilya Tasarımlarının sergileneceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuara katılmayı planlayan üyelerimizin ilişikteki sözleşmeyi doldurarak en geç 09 Ekim 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01 - 02 numaralarına fakslamaları veya agac@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Bilgi için irtibat:

Asena Nermin Aydın Mail: aaydin@iib.org.tr

Tel: 0212 454 01 24

Faks: 0212 454 05 01 - 02

Ek-7: CIFF 2021 1. Faz Fuar Katılım Sözleşmesi (1 sayfa)

Ek-8: CIFF 2021 1. Faz Fuar Sirküleri (1 Sayfa)


Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.