2020/300 Sirküler (02.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2020/300

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü- Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 2019 yılı sonu ortasında ortaya çıkan ve 2020 yılı başından itibaren küresel salgına dönüşen Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisine ağır bir darbe vurduğu; pandemi nedeniyle uygulanan izolasyon ve karantina uygulamalarının hane halklarının harcamalarını düşürdüğü ve harcama kalemlerini değiştirdiği belirtilmekte, buna bağlı olarak dünya genelinde sanayi üretimi ve dolayısıyla ihracatta küresel düzeyli sert daralmaların gözlemlendiği ifade edilmektedir.

Mevcut olumsuzluklara rağmen dış ticaretin sürdürülerek ekonominin ihtiyaç duyduğu ivmelenmenin sağlanmasının yolunun ticarette dijitalleşmeden geçtiğinin küresel düzeyde kabul gördüğü ifade edilmektedir.

Bu ihtiyaca binaen, mevcut süreçte Ticaret Bakanlığımız iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu adımları en hızlı şekilde atmış olup, buna göre, firmalarımızın dijital ortamda pazarlama faaliyetlerini sağlamalarını teşvik etmek amacıyla 2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar 27 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar, sanal fuar organizasyonlarına dair giderler ise yine %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızın desteği ile Ege İhracatçı Birlikleri'nin organizasyonunda 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde gıda sektöründeki ilk sanal fuar olacak "The Fource Sanal Gıda Fuarı” gerçekleştirilecektir.

Fuarla ilgili ayrıntılı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

Ek: Bilgi Notu


Ekler:
Ek-300.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.