2020/302 Sirküler (05.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-302

Sayın Üyemiz;

1. Avustralya - Sağlık Sertifikaları / Riskli Gıda Tespiti

2. İhracatçının Sesi Anketi

3. Hava Kargo Potansiyel Belirleme Anketi

4. Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı

5. Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formu

6. RF Başkurdistan Cumhuriyetinde Düzenlenecek Olan 47. Apimondia Uluslararası Kongresi

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Macaristan ve Almanya

8. Destekler hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Avustralya - Sağlık Sertifikaları / Riskli Gıda Tespiti

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "taze meyve ve sebze, kesme çiçek, bitkiler ve bitki temelli ürünler" ile "hayvanların ve biyolojik/hayvansal ürünler"in ithalatında aranmakta olan bitki sağlığı sertifikalarının elektronik ortamda sunulması halinde kabul edilmesi uygulamasının Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yayınlanan 169-2020 sayılı (https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/169-2020) ve 170-2020 sayılı (https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/170-2020s020) duyurular ile 31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan bir başka yazıya atıfla, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 2020 Ağustos dönemine ilişkin ithalatı sırasında gıda standardlarına uymadığı tespit edilen ürünlerin "riskli gıda test sonuçları - Risk food test results” ve "gözetim altındaki gıdalar test sonuçları - surveillance food test results” başlıkları altında açıklandığı, söz konusu sonuçların https://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/failing-food-reports/aug2020#risk-food-tests adresinde yer almakta olduğu, ayrıca Avustralya ve Yeni Zelanda Gıda Standardlarına https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx adresinden ulaşılmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

2. İhracatçının Sesi Anketi

İlgi : 18.09.2020 tarihli ve 2020/290 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi ve yeni ihracat stratejilerinin ortaya onulmasında belirleyici olacak TİM ve Türk Eximbank işbirliğindeki "İhracatçının Sesi” anketinin hazırlanmış olduğu duyurulmuş olup, ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi, yeni stratejilerin hizmete sunulmasında söz konusu anketini önem arz ettiği bildirilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazda, gelecekte Eximbank tarafından ihracatçılara sağlanacak destek ve kolaylıkların belirlenmesi noktasında https://tim.org.tr/tr/anket linkinde yer alan anketin büyük bir öneme sahip olduğu bildirilmektedir.

İhracatçılarımızın bahse konu ankete katılmaları önem arz etmektedir.

Ek-1: Anket Bilgilendirme Görseli

3. Hava Kargo Potansiyel Belirleme Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazda, küresel rekabet ortamında ihracat fırsatlarının yakalanabilmesi adına yurt dışı hava kargo gönderimlerinin uygun maliyetlerle ve uygun koşullarda taşınmasının önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, sektörel bazda ihraç edilecek ürünler ve gönderim yapılacak ülkeler ile ilgili hava kargo kullanım kapasitesi ve potansiyelinin belirlenmesi noktasında bir yol haritası oluşturulması ihtiyacının ortaya çıktığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, TİM ve Turkish Cargo işbirliğinde hava taşıma potansiyelinin ortaya çıkarılması ve lojistik ihtiyaçlar ile sağlanabilecek avantajların değerlendirilebilmesi amacıyla bir anket çalışması hazırlanmış olduğu, https://frms.gle/ZmFP6zRNG7TtMoQ67 linkinde anket formunun ihracatçı firmalarımız tarafından 7 Ekim 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar doldurulmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

4. Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, 7223 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliklerinden "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği Taslağı”nın hazırlanmış olduğu ve söz konusu Taslak ile gerekçesine https://ugdgm.ticaret.gov.tr/ adresinden erişimin sağlanabildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, bahse konu yönetmelik taslağı hakkındaki görüşlerin TİM'e iletilebilmesini teminen ekte yer alan bildirme formuna işlenerek 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş Bildirme Formu

5. Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formu

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı ve DEİK organizasyonunda, Afrika Birliği Komisyonu ile işbirliği içerisinde "Çevrimiçi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Formu”nun 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Forum çerçevesinde, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında ve Covid-19 sonrası dönemde Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkilerle ilgili fikir teatisinde bulunulması amacıyla çeşitli panel ve söyleşilerin ve B2B görüşmelerin düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda bahse konu organizasyon için oluşturulan https://www.turkeyafricaforum.org/tabef/tr/ internet adresi üzerinden kayıt yaptırılarak program kapsamındaki etkinliklere katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Ek-3: TABEF Taslak Programı

6. RF Başkurdistan Cumhuriyetinde Düzenlenecek Olan 47. Apimondia Uluslararası Kongresi

Rusya Federasyonu Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 47. Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi'nin 2021 Eylül ayında RF Başkurdistan Cumhuriyeti'nde düzenleneceği ve 100'den fazla ülke ve kurumun söz konusu kongreye katılımının öngörüldüğü bildirilmektedir. Forum ile ilgili ayrıntılı bilgi ekte (Ek-4) sunulmaktadır.

Ek-4: Apimondia Uluslararsı Arıcı Birlikleri fEderasyonu Üye Listesi ve İthalata Yönelik Düzenlemeler

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Macaristan ve Almanya

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 6 Ekim 2020 Salı günü saat 14.30-16.00 saatleri arasında Macaristan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 8 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında ise Almanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ataşelerimizin konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-5: E-Sohbet Toplantısı

8. Destekler hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ihracatın geliştirilmesine yönelik muhtelif karar ve tebliğler kapsamında destek programlarının yürürlükte bulunduğu, bununla birlikte Covid-19 salgınının küresel ticarette ortaya çıkardığı yeni koşullarda dijital pazarlama başta olmak üzere bazı enstrümanların daha etkin olarak kullanılmasının önemli hale deldiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, fuar, tanıtım ve pazara giriş destekleri başta olmak üzere, halihazırda yürütülmekte olan ihracat destek programlarının geliştirilmesi ve daha etkin kullanımına yönelik kapsam ve uygulamaya ilişkin somut görüş ve önerilerinizin TİM'e iletilmesini teminen 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

Ek-6: Görüş FormuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.