2020/306 Sirküler (12.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-306

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Polonya ve Belçika

2. Ukrayna Yatırım Konferansı

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

4. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

5. Endonezya / Kıyafet ve Giyim Aksesuarları

6. Endonezya Sanal Ticaret Heyeti, 16-30 Kasım 2020

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

8. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması-Çimento

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Polonya ve Belçika

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 13 Ekim 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Polonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın; 15 Ekim 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında ise Belçika'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-1: Polonya ile E-Sohbet Toplantısı

Ek-2: Belçika ile E-Sohbet Toplantısı

2. Ukrayna Yatırım Konferansı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, 28 Eylül 2020 tarihinde Ticaret Müşavirliğimiz ve Ukrayna Altyapı Bakanı tarafından katılım sağlanan ve deniz, hava, kara ve demiryolu taşımacılığında gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi öngörülen altyapı projelerinin ele alındığı "Investments Matter" adlı konferansta Ukrayna'nın yatırımlar konusunda yaptığı reformlar kapsamındaki projelerinin uluslararası ortaklara açık olduğunun vurgulandığı belirtilerek bahse konu alanlardaki yatırım potansiyeline ve önümüzdeki dönemde açılması öngörülen projelere ilişkin bilgiler ile anılan ülkede yatırım yapmak isteyen firmaların ilgili sektörlerde irtibat kurabileceği Ukrayna Altyapı Bakanlığı üst düzey yetkililerinin iletişim bilgilerinin bulunduğu içeriklerin sunulduğu ifade edilmektedir.

Ek-3: Ukrayna Yatırım Konferansı Investment Atlas

Ek-4: Ukrayna Yatırım Konferansı Alt Yapı Bakanlığı-İletişim Bilgileri

3. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

İlgi: 04.05.2020 tarihli 2020/161 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında, zararın devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik olarak tam gözden geçirme ("full review”) yürütülmesine ilişkin Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) kararının 28 Ocak 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı, söz konusu kararda mezkur tam gözden geçirme soruşturmasına ilişkin takviminin daha sonra açıklanacağı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) mevcut önlemin kaldırılmasının maddi zararın tekrarına veya devamına yol açmasının muhtemel olacağı gerekçesiyle önlemin devamına yönelik karar almış olduğu ve ilgili bildirime https://www.usitc.gov/press_room/news_release/2020/er0916ll1648.htm bağlantısından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Endonezya / Halı ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları Korunma Önlemi

İlgi: 14.07.2020 tarihli 2020/234 sayılı Sirkülerimiz.

Endonezya tarafından "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında 20 Temmuz 2020 tarihli olan kamu dinleme toplantısının detaylarına ilişkin Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi'nden alınan yazı ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ekinde iletilmişti.

Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde iletilen ve Endonezya tarafından "Halılar ve Tekstilden Diğer Yer Kaplamaları” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda, yerli endüstri üzerindeki ciddi zarar veya zarar tehdidi bulgusuna istinaden soruşturma otoritesinin ilgili ürünler ithalatına karşı kesin korunma önlemi uygulanmasını önerdiği Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi ekte yer almaktadır.

Söz konusu bildirimde, uygulanması planlanan korunma önleminin, önleme ilişkin Endonezya Maliye Bakanı kararının Endonezya Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceği, spesifik vergi şeklinde metrekare başına ilk yıl 85.679 Rp., ikinci yıl 81.763 Rp. ve üçüncü yıl 78.027 Rp. olmak üzere 3 yıl boyunca uygulanacağı belirtilmektedir.

Ek-5: DTÖ Bildirimi

5. Endonezya / Kıyafet ve Giyim Aksesuarları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya tarafından Korunma Önlemleri Komitesi'ne 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan bildirimde (EK-1), 9 Eylül 2020 tarihli Endonezya Tekstil Birliği'nin başvurusu üzerine 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla "Kıyafet ve Giyim Aksesuarları” ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, yapılan bildirimde soruşturmanın Endonezya Gümrük Tarife Cetveline göre 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209 ve 6214 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerini kapsayacağı ve soruşturmaya taraf olarak isteyenlerin soruşturmanın açılış tarihi olan 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Ek-6: DTÖ Bildirimi

6. Endonezya Sanal Ticaret Heyeti, 16-30 Kasım 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 16-30 Kasım 2020 tarihleri arasında Endonezya'ya yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenleneceği ve Endonezya'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyetinin başta Makine ve Aksamları (Tarım makinaları, Otomasyon Sistemleri), Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Elektrik (Jeneratörler), İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Tek Kullanımlık Medikal Ürünler Dahil Eczacılık Ürünleri, ve Hızlı Tüketim Gıda Ürünleri (Sağlıklı Atıştırmalıklar, Kuru Meyve, Zeytinyağı, Çikolata, Şekerleme vb.) sektörlerinde iştigal eden azami 25 firmamının katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bahse konu sanal genel ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu ve son başvuru tarihine kadar başvuran firmaların başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilerek ve azami 25 firmayı doldurması halinde heyet başvurusunun son tarihten önce kapanacağı bildirilmektedir.

Heyete ön başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/indonesia2020/company/register internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firmasının başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı, ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında aşağıdaki hususlar belirtilmiştir;

· Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

· Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

· Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

· Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

· Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

· B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

16 Kasım 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

16-30 Kasım 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr ; Tel: 0312 472 05 60

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr ; Tel: 0212 454 00 96

7. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmenin 2020 yılı üretimi tahmini 1.445 Ton Portakal, 90 Ton Mandarin, 350 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 1.885 Ton muhtelif narenciye mahsulü satış ihalesinin 20.10.2020 Salı günü saat 14.00'de İşletme'de yapılacağı belirtilmekte olup, ihaleye ait ilan örneğinin ek'te yer almaktadır.

Ek-7: İlan Örneği

8. Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması-Çimento

İlgi: 09.10.2020 tarihli 2020/303 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "çimento” (2523.10.00.00, 2523.21.00.00 ve 2523.29.00.00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı 5 Eylül 2020 tarihli ve 172 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim kapsamında bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi verilmişti.

Kiev Ticaret Müşavirliğimiz'den alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı ekinde yer alan, anılan Bakanlık tarafından iletilen 'İlgili Taraflar Listesi' ve 'İlgili Tarafların Hakları ve Taahhütleri'ne ilişkin doküman ekte sunulmaktadır.

Ek-8: İlgili Tarafların Hakları ve Taahhütleri

Ek-9: İlgili Taraf ListesiEkler:
EK-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.doc

Ek-8.docx

Ek-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.