2020/308 Sirküler (14.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-308

Sayın Üyemiz; 

1. Kanada Anti-Damping Soruşturması/Kalın Levha

2. ETSG Sektör Duyurusu

3. 2020 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı ve İmha Edilmesi

4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi Kararı

5. Tmall Webinar

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

 

1. Kanada Anti-Damping Soruşturması/Kalın Levha

İlgi:02.06.2020 tarihli 2020/186 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 27/05/2020 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Tayvan, Almanya, Güney Kore ve Malezya menşeli "Kalın Levha (Heavy Plate)” (7208.51.00.10, 7208.51.00.93, 7208.51.00.94, 7208.51.00.95, 7208.52.00.10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 9 Ekim 2020 tarihinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanan ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/hp2020/hp2020-np-eng.html uzantısından erişilebilen ön karar kapsamında, 9 Ekim 2020 tarihi itibarıyla soruşturma kapsamında incelenen bir ihracatçımıza %2,9 ve bu firma dışında kalan diğer tüm ihracatçılarımıza %25,8 oranında (damping marjı) geçici önlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Buna ilaveten bildirimde, söz konusu soruşturmanın Güney Kore ve Malezya'dan gerçekleştirilen ihracat için önlemsiz kapatıldığı ve söz konusu ürünün Almanya'dan ihracatında %4,8 ila %63,8 (diğerleri marjı) ve Tayvan'dan ihracatında %9,4 ila %97,0 (diğerleri marjı) oranında damping marjı hesaplandığı belirtilmektedir. Söz konusu bildirimde ayrıca, ön karara ilişkin gerekçeli kararın (statement of reasons) 15 gün içerisinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanacağı bildirilmektedir.

 

2. ETSG Sektör Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimini karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları işlemlerinin ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2021 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 01/11/2020 tarihine kadarintikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almış olması gerektiği ve itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı İthalat Tebliği incelenebileceği, ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılmasının önem arz ettiği bildirilmektedir.

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

- Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr

- Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

- Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr

- Fatma Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr

Ek-1: Liste


3. 2020 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı ve İmha Edilmesi

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan yazı ekinde iletilen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen Aflatoksinli Kuru İncirlerin İmhası Projesi kapsamında, 2020 ürünü aflatoksinli kuru incir oranı ve imhası ile ilgili duyuru ekte sunulmaktadır.

Ek-2: Duyuru (5 s).


4. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesi Kararı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin 1988 (2011) sayılı kararıyla tesis edilen BMGK 1988 Yaptırımlar Komitesince daha önce 27 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmış olan seyahat yasağı muafiyetlerinin yeniden 90 gün süreyle, 26 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin duyuruya https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/exemptions/travel-exemptionsin-effect internet adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir.

 

5. Tmall Webinar

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimiz tarafından Türk iş dünyasını hedef pazarlara yönelik bilgilendirmek amacıyla çeşitli online toplantılar düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Guangzhou Ticaret Ataşeliği tarafından 15 Ekim 2020 Perşembe günü Türkiye saati ile 10:00'da Çin'in en büyük e-ticaret platformlarından Tmall'un temsilcilerinin katılımı ile, Tmall'un e-ticaret sitesinde "Lifestyle/Digital Products" başlığı altında yer alan ürünlere yönelik Çin pazarına sınır ötesi e-ticaret yoluyla nasıl girileceği hususunda bir webinar düzenleneceği; İngilizce olarak gerçekleşecek etkinliğe, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği; İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği; Uludağ İhracatçı Birlikleri; Denizli İhracatçılar Birliği; Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği gibi kuruluşların üst düzey yetkililerince de katılım sağlanacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, özellikle ev tekstili, evde kullanılan elektrikli aletler ve züccaciye sektörlerinde webinara aktif katılım sağlanmasının faydalı olacağı bildirilmektedir.

Ek-3: Çin Halk Cumhuriyeti Tmall Webinar


Ekler:
1.docx

2.pdf

3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.