2020/312 Sirküler (20.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-312

Sayın Üyemiz;

1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

2. The Fource Sanal Gıda Fuarı Duyuru Desteği

3. TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları hk.

4. Medikal Sektörü Sanal Fuarları Hk.

5. Meksika / Rekabet Avantajı

6. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesinin 2020 yılı içerisinde üçüncü ve son toplantısının 28-29 Ekim 2020 tarihlerinde e-gündem sistemi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmekte ve bahse konu toplantı kapsamında Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) uygulamasından kaynaklı ülkemiz ihracatında yaşanan aksaklıkların toplantı gündemine alınmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu sürece yönelik gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar ile ÜKS kapsamında talep edilen belgelerin tamamlanması aşamasında karşılaşılan zorluklar, güncel durum ve gelişmelere ilişkin bilgi, görüş ve önerilerin TİM'e iletilmesini teminen 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi gerekmektedir.

2. The Fource Sanal Gıda Fuarı Duyuru Desteği

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve EİB organizasyonunda tüm gıda sektörlerine yönelik sanal ortamda "The Fource-Source of Nature 2020” Fuarının düzenleneceği ifade edilmektedir. Koronavirus salgını ortamında dünya genelinde gıda üretiminin giderek daha stratejik bir alana dönüştüğü, ülkeler arası yoğun rekabetin kızıştığı, fiziki ortamdaki fuarların iptal edildiği günümüz şartlarında Türkiye'nin gıda sektörlerindeki gücünü ortaya koymak üzere "The Fource- Source of Nature 2020” Fuarının düzenlenmesi kararının alınmış olduğu, bahse konu fuarın sadece Ege İhracatçı Birliklerinin bir organizasyonu olmasından ziyade tüm Gıda Birlikleri adına ülkemiz ihracatına bu zor zamanda katkı sağlayan ihracatçılarımız için son dönemde iptal edilen fiziki fuarlara önemli bir alternatif niteliğine sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu fuarın başarısının, birçok ihracatçımızı motive ederek, gıda ihracat sektörümüzün "yeni normale” adaptasyonunu hızlandıracağı, Türkiye'nin ülkeler arasındaki yeni normale uyum ve dijitalleşme yarışındaki rekabetçilik avantajını artıracağı ifade edilmektedir. İlgili fuar duyurusu ekte (Ek-1) yer almaktadır.

Ek-1: Fuar Duyurusu

3. TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri kapsamında 2050 yılına kadar Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirmek genel hedefi ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı hedeflemekte olduğu, ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB politikalarına uyum çerçevesinde TİM tarafından birtakım çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bahse konu çalışmalar doğrultusunda; 27 ihracatçı sektörümüzü kapsayacak şekilde Enerji Yoğun, Kaynak Yoğun ve Tarım Sektör ana gruplandırması ile üç farklı tarihte "TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık Toplantıları” düzenleneceği bildirilmektedir.

26 Ekim 2020 Pazartesi günü "Enerji ve Kaynak Yoğun Sektörler”, 3 Kasım 2020 Salı günü "Kaynak Yoğun Sektörler” ve 4 Kasım 2020 Çarşamba günü "Tarım Sektörleri” olmak üzere saat 09:30-12:00 arasında gerçekleşecek program serilerine https://bit.ly/374CvA5 linkinden kayıt olunması gerektiği belirtilmektedir. Toplantıların gerçekleşeceği Zoom bağlantı linki toplantı tarihinden en geç bir gün önce kayıt formunda yer alan mail adreslerine iletileceği, ekli akış doğrultusunda gerçekleştirilecek program serilerinin 61 İhracatçı Birlik Başkanı ve Üyeleri, Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi Başkanları ve Üyeleri, Birlik Genel Sekreter ve Yardımcıları ile tüm ihracatçı firmalarımızın katılımına açık olduğu ifade edilmektedir.

Ek-2: Taslak Programı

Ek-3: Sektör Gruplandırması

4. Medikal Sektörü Sanal Fuarları Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 2020 yılı itibariyle dünya gündeminde büyük oranda yer alan Covid-19 salgını sebebi ile birçok fuar ve heyet sanal ortama taşınmış bulunduğu; bu kapsamda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'nin mevcut pazarlardaki bilinirliğini korumak ve potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatı artırmak amacı ile alt sektörler bazında çeşitli faaliyetler düzenlemeye devam ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, özellikle son dönemde önemi daha çok arttığı belirtilen medikal sektörüne yönelik olarak T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Medikal Sektörü Sanal Fuarının düzenlenmesinin planlandığı, hedef ülkelerden birçok alıcının davet edileceği Medikal Sektörü Sanal Fuarı'na katılım bedelinin prefinansmanlı 1.500 USD olduğu ve firmaların destek geri ödemesi beklemeyecekleri ifade edilmektedir. Sanal fuarın, İMMİB tarafından profesyonel destek alınarak oluşturulacak bir web sitesi üzerinden kayıt yaptıran Türk ihracatçıların sanal stantlarının, firma ve ürün bilgilerinin yer aldığı bir platform şeklinde kurgulanacağı, ihracatçılarımızın bu platform aracığı ile siteye kayıt yaptıran potansiyel alıcılar ile bir araya gelmesi ve randevulu/randevusuz görüşme yapabilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir. Medikal Sektörü Sanal Fuarı'na katılacağını beyan eden firmalar için 16-19 Kasım 2020 tarihlerinde dijital olarak gerçekleştirilmesi planlanan MEDICA 2020 Fuarına katılım bedelinin 1.750 € (İKMİB üyelerine uygulanan prefinansmanlı fiyat) olduğu, İKMİB üyesi olmayan firmalar için daha sonrasında %50'ye kadar devlet desteğinden faydalandırılmak üzere 3.500 € olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuarlara katılmak isteyen üyelerimizin 26 Ekim 2020 tarihine kadar aşağıda bulunan başvuru formunu doldurmaları ve ilgili katılım bedellerini ilgili banka hesabına yatırarak dekontlarını canan.ersoy@ikmib.org.tr'ye göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Başvuru Linki: https://tinyurl.com/medikalsanalfuarlar

Medikal Sektörü Sanal Fuarı Katılım Bedeli Ödemesi İçin Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı : İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı : Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (USD) : TR70 0001 5001 5804 8012 0284 45

Medica 2020 Sanal Fuarı Katılım Bedeli Ödemesi İçin Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (EUR): TR38 0001 5001 5804 8012 4639 69

5. Meksika / Rekabet Avantajı

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Arcelormittal México, SA de CV" şirketinin 30 Haziran 2020 tarihli başvurusu üzerine, Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından Brezilya ve Rusya menşeli "karbon ve alaşımlı çelik levha” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7207.12.99, 7207.20.99, 7224.90.02 ve 7224.90.99 tarife kodlu) ithalatına yönelik olarak bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu soruşturmanın döneminin 1 Ocak - 31 Aralık 2019, zarar analizi döneminin ise 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2019 olarak belirlendiği belirtilmektedir. İlgili karar ekte (EK-4) yer almaktadır.

EK-4: Karar

6. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

İlgi : 25.03.2020 tarihli ve 2020-100 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 8 Kasım 2019 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” (721030, 721049, 721061, 721069, 721220, 721230, 721250, 722591, 722592, 722699 GTP'li) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, ülkemiz menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” ithalatına karşı Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) ve Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından yürütülmekte olan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarına ilişkin nihai karar 16 Ekim 2020 tarihinde açıklandığı belirtilmektedir. 16 Ekim 2020 tarihinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanan ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-nd-eng.html uzantısından erişilebilen nihai karar kapsamında, ihracatçılarımıza %0,4 ila %3,6 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjı ve %0 ila %26,1 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda damping marjı hesaplandığı belirtilmektedir. Bahse konu bildirimde ayrıca, ön karara ilişkin gerekçeli kararın (statement of reasons) 15 gün içerisinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanacağı ve CITT'in zarara ilişkin nihai kararını 16 Kasım 2020 tarihinde açıklayacağı belirtilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.