2020/313 Sirküler (20.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-313

Sayın Üyemiz;

1.Türkiye-Malezya STA Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantısı

2. Tedarik Mercii - Kırgızistan

3. Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

 

1. Türkiye-Malezya STA Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tesis edilen Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Birinci Dönem Toplantısı'nın 3-4 Kasım 2020 tarihlerinde iki ülke Bakanlarının eş başkanlığında video konferans yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte; bahse konu toplantıda, Anlaşmanın ülkemiz adına daha fazla katma değer yaratmasına yönelik hususlar ile Anlaşmanın uygulanmasına yönelik yaşanan karşılıklı sorunların ele alınması ve ticari iş birliği potansiyellerinin değerlendirilmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Malezya pazarında, söz konusu STA'nın uygulanmasından veya diğer sebeplerden karşılaşılan sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin, ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin TİM'e sunulmasını teminen 22 Ekim 2020 saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

 

2. Tedarik Mercii - Kırgızistan

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Vergi Servisi'nin alkol ve tütün ürünleri için açılacak ihalelerde tedarik mercii olarak belirlendiği ve ihale şartlarına ilişkin bilgilerin Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Kamu İhalesi Dairesi'nin internet sitesinden (www.zakupki.gov.kg) veya Bishkek, Chui Avenue, 219, No: 73 adresinden temin edilebileceği bildirilmektedir.

 

3. Dominik Cumhuriyeti/Anti-Damping Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu (Komisyon) tarafından, ülkemiz menşeli "Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı 13 Haziran 2011 tarihinden bu yana % 14 oranında nihai anti-damping vergisi tatbik edildiği ifade edilmektedir. Bahse konu önlemin 1. Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasının, 31 Aralık 2015 tarihinde başlatılmış olduğu, 30 Kasım 2016 tarihinde Dominik Cumhuriyeti makamlarınca yayımlanan nihai kararda önlemin 14 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Dünya Ticaret Örgütü Anti - Damping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir üretim dalı tarafından/adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sona erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, söz konusu önlemlerin uygulamada kaldığı, aksi takdirde dampinge karşı vergilerin, uygulanmaya başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona erdiği ifade edilmektedir. Komisyon tarafından söz konusu önleme ilişkin 14 Ekim 2020 tarihinde yeni bir nihai gözden geçirme soruşturmasının başlatılmış olduğu, Komisyonun Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdığı mektupta, soruşturmaya dâhil olmak isteyen firma, birlik veya derneklerin 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde yazılı olarak soruşturma otoritesiyle iletişime geçerek kendilerini ilgili taraf olarak kaydettirmeleri ve yine ekte bir örneği yer alan ihracatçı soru formlarının 3 Aralık 2020 tarihi saat 15:00'e kadar doldurularak Komisyon'a tevdi edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

Bahse konu dokümanlara https://wetransfer.com/downloads/89d7d844a917b2915501f59611ac0e0120201021091149/92b3fac2d902eaf30dd727c9ead576cd20201021091203/1ce42d linkinden ulaşılabilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.