2020/327 Sirküler (11.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-327

Sayın Üyemiz;

1. AB'nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

2. Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

3. Moğolistan/Covid-19 Uygulamaları

4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Türkmenistanlı Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ile Görüşmesi

5. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Ürdün

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. AB'nin Acil İhtiyaç Kapsamında Medikal Ürün İthalatına İlişkin Kararı

T.C. Hamburg Ticaret Ataşeliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, korona ile mücadele kapsamında ithal edilecek olan maske, dezenfeksiyon maddesi, ilaç, solunum cihazları gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne ithalinde vergisi alınmaması ve gümrük işlemlerinde kolaylık sağlanmasına ilişkin uygulamanın, AB Komisyonu'nun 28 Ekim 2020 tarihli ve 2020/1573 sayılı Kararına göre 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmektedir.

Bahis konusu Karar kapsamındaki ürünlerin, korona ile mücadele için kamu kurumları veya akredite kuruluşlar tarafından ithal edilmesi ve dağıtımlarının bedelsiz olarak yapılması şartı bulunduğu belirtilmekte olup, ekte bir liste halinde sunulan bahse konu ürünlere olan talebin belirli bir bölümünün Türkiye tarafından karşılanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Ek-1: Ürün Listesi (6 sayfa)

2. Hindistan'a Tarım Ürünleri İhracatı

Mumbai Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazılara atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Hindistan'a ekli listede ithal edilecek tarım ürünlerinde ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenecek "Certificate for Non-Gm Origin and GM Free Status” isimli belgenin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı bildirilmektedir. Hindistan'a yönelik taze elma ihracatımızın yanı sıra nohut ve diğer hububat ürünleri gibi potansiyel ihraç ürünlerimizin de ilgili düzenlemeden etkilenebileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Ataşelik tarafından müteakip süreçte Hindistan Taze Meyve İthalatçıları Derneği yetkilileri ile yapılan bir görüşmede, Türkiye'den Hindistan'a taze meyve sevkiyatının ortalama 21-30 gün sürdüğü, bu cihetle düzenlemenin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi durumunda Türkiye'de yerleşik kurum ve firmaların 2020 yılı Aralık ayı başına kadar anılan düzenlemeye uyum sağlamalarının önem arz ettiği hususlarının zikredildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, söz konusu tarihten itibaren Hindistanlı ithalatçı firmaların sevkiyattan önce ilgili belgeyi sorgulamaya başlayacakları ve belgenin temin edilememesi durumunda ithalat siparişlerinin iptali cihetine gitmek zorunda kalınabileceği ifade edilmektedir. Keyfiyet Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmiş olup, konuya dair gelişmelerden ayrıca malumat verileceği bildirilmektedir.

Ek-2: Duyuru Metni

3. Moğolistan/Covid-19 Uygulamaları

Ulan Bator Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Moğol Makamları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Moğolistan Ulusal Acil Durum Komisyonu'nun 30 Ekim 2020 tarihli toplantısına ilişkin kararların adı geçen Müşavirliğimize iletildiği belirtilmekte olup, ilgili toplantıda uluslararası taşımacılığa yönelik olarak alınan kararların gayriresmi tercümesi ekte sunulmaktadır.

Moğolistan Gümrük Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş olduğu ifade edilerek ilgili İdarenin, bahse konu kararın ikinci maddesinde belirtilen Çalışma Grubu içerisinde yer aldığını, bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini ve 15 Kasım sonrasında net kararların çıkmasını beklediklerini Müşavirliğimize bildirdiği ifade edilmektedir.

Ek-3: Karar Gayriresmi Tercüme (3 sayfa)

4. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Türkmenistanlı Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ile Görüşmesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar PEKCAN'ın Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Çarı GILICOV ile 17 Kasım 2020 tarihinde bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir.

İhracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin Ek 'teki bildirim formu ile en geç 11 Kasım 2020(Bugün) saat 15:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (ayrıca eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-4: Firma Sorun Bildirim Formu

5. TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE ELEKTRONİK SOHBETLER - ÜRDÜN

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 12 Kasım Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Ürdün'de görev yapmakta olan Ticaret Başmüşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-5: Ürdün E-Sohbet ToplantısıEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.docx

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.