2020/333 Sirküler (13.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-333

Sayın Üyemiz;

1. AB/Rekabet Avantajı

2. Meksika/Rekabet Avantaj

3. Slovakya 10.5 M Alçak Tabanlı Otobüs Alım İhalesi Hk.

4. UFUK 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı

5. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarım - Çevrim İçi Söyleşi

6. AB/Rekabet Avantajı

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Etiyopya

8. Türkiye-Rusya Ro-Ro Çalışma Grubu

9. 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

10. AB/Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. AB/Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli tungsten elektrotlar ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasının Laos ve Tayland'dan yapılan tungsten elektrotlar ithalatına genişletilmesi ve Hindistan'dan yapılan tungsten elektrotlar ithalatına ilişkin soruşturmanın sonlandırılmasına dair 2019/1267 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2020/1249 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Eylül 2020 tarihli ve L 290 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerde AB'ye ihracat yapan ve konu ile ilgilenen firmalarımız, söz konusu duyuruya AB Resmi Gazetesi'nin https://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html adresinden ulaşabilirler.

2. Meksika/Rekabet Avantaj

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli "amonyum sülfat" (Meksika gümrük tarife cetveline göre 3102.21.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan telafi edici kotanın geçerliliğinin ilişkin idari inceleme sonucunda, Ek'te bir örneği iletilen belgenin 1 ve 3 nolu maddesinde belirtilen telafi edici vergilerin yürürlükte olacağı ifade edilmektedir.

EK-1: Telafi Edici Vergi Uygulamasına İlişkin Doküman

3. Slovakya 10.5 M Alçak Tabanlı Otobüs Alım İhalesi Hk.

Bratislava Ticaret Müşavirliğimizden iletilen bir e-postaya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Slokvakya'nın Nitra Bölgesi'nde yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Arriva Nové Zámky firmasının 3,4 milyon Avro değerinde halk otobüsü alımı yapacağı, AB fonlarıyla finanse edilecek olan ihalenin konusunun kontrol, kamera, tarife, bilgi ve iletişim sistemleri dahil 15 adet 10.5 m alçak tabanlı banliyö otobüslerinin satın alınması ve otobüslerin tamir ve bakımıyla ilgili diğer mal ve hizmetlerin sağlanması olduğu belirtilmekte olup, ihaleye son başvuru tarihi 27 Kasım 2020 olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ihale ile ilgilenen firmalarımızın Bratislava Ticaret Müşavirliğimiz (bratislava@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

İhale ile ilgili detaylı bilgiler için Slovakya Kamu İhale Ofisi:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/42815

AB Elektronik İhale Sistemi:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:516262-2020:TEXT:EN:HTML&src=0

4. UFUK 2020 Yeşil Mutabakat Çağrısı

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı Kamu Kurumları Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı'nda; Ufuk 2020 Programının 2020 yılındaki son çağrısı olan ve 1 milyar Avroluk toplam bütçeye sahip Yeşil Mutabakat Çağrısına yönelik başvuru süreci hakkında bilgilerin, TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası yetkilisi tarafından aktarıldığı iletilmektedir.

Yazıda devamla, 11 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatıyla belirlenen hedefler kapsamında Ufuk 2020 Programı Yeşil Mutabakat Çağrısı açılmış olup, söz konusu Çağrı; 2050 yılına kadar karbonsuz ekonomiye geçiş ve Avrupa kıtasını iklim nötr hale getirme konusundaki genel hedef ile bir dizi derinden dönüştürücü politikalar tasarlamayı, Ar-Ge ve yenilik projeler yoluyla bu hedeflere katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bahse konu Çağrı çerçevesinde, 10 alanda 20 konu başlığının desteklenmesi öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir. Toplantıda, Yeşil Mutabakat kapsamındaki yapının klasik Ufuk 2020 Çağrılarından farklı olacağı, ancak Ufuk 2020 Değerlendirme sisteminin kullanılacağı, inovasyon ve demonstrasyon odaklı çağrıların ön planda tutulacağı vurgulanmakta; Çağrı'nın kapanış tarihinin 26 Ocak 2021 olarak belirlendiği bildirilmektedir. Proje sunulmasının planlanması halinde, Çağrı kapsamındaki gelişmelerin takibi açısından Ufuk 2020 Programı için açılmış olan web sayfasına (www.ufuk2020.org.tr) kayıt olunması ve 14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen "Ufuk 2020 Programı Green Deal (Yeşil Mutabakat) Çağrısı Çevrimiçi Bilgi Günü” etkinliğinde gerçekleştirilen Çağrı alt konularına ilişkin yapılan sunuşların incelenmesinin tavsiye edildiği belirtilmektedir.

Bu kaosamda, Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın farklı başlıkları için hazırlanmış olan sunuşlara: (https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesil-mutabakat-cagrisicevrimici-bilgi-gunu-gerceklesti) linkinden ulaşılabilmekte; bir proje sunulmasının kararlaştırılması halinde Niyet Beyanı'nın (Call of Expression) da doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: 15 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen sunum

EK-3: Ufuk 2020 Yeşil Mutabakat Konu Başlıkları

EK-4: Niyet Beyanı

5. Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarım - Çevrim İçi Söyleşi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO'nun Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi 2020 yılı etkinlikleri kapsamında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle 20 Kasım 2020 saat 14:00'te Tarım Editörü İrfan Donat'ın katılacağı "Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarım” konulu çevrim içi söyleşi düzenleyeceği belirtilmektedir.

Yazıda, çevrim içi söyleşide İrfan Donat, Avrupa Birliği ve Türkiye'de tarım sektöründeki son gelişmeler, Türkiye'nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile uyum çalışmaları, tarım sektörü açısından Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerinin geleceği, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) desteği gibi konulara değineceği belirtilmekte; Çevrim içi söyleşiye katılım için https://atso.xyz/abtarim adresinden kayıt olunması gerektiği bildirilmektedir.

6. AB/Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve şeritler ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2020/1408 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Ekim 2020 tarihli ve L 325 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlerde AB'ye ihracat yapan ve konu ile ilgilenen firmalarımızın, söz konusu duyuruya AB Resmi Gazetesi'nin https://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html adresinden ulaşabilecekleri; ayrıca, bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

7. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Etiyopya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğun belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-5: Etiyopya E-Sohbet Toplantısı

8. Türkiye-Rusya Ro-Ro Çalışma Grubu

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Rusya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü doğrultusunda Türkiye-Rusya Ro-Ro Çalışma Grubu'nun kurulmuş olduğu, Bakanlıklarınca da toplantılarına katılım sağlanan Çalışma Grubunda özellikle Rusya'ya ihracatımızda karayolu taşımacılığına destek olması beklenen düzenli ro-ro hatları kurulmasının ve Rusya'nın Karadeniz Limanları'nın ilgili taşımalar bakımından mevcut durumu ile bu alanda yaşanan sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 9 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Çalışma Grubu üçüncü toplantısında söz konusu alanlarda ihracatçılarımız ve taşımacılarımızca karşılaşılan güncel sorunların ve beklentilerin derlenerek Rus muhataplara iletilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sorun ve taleplerin İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlanarak 16 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) adresine bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

9. 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının 2018 yılında yeniden başlamış durumda olduğundan bahisle, İran ile ticareti sürdürmek isteyen firmalarımızdan yaptırımlara ilişkin alınan sorular bazında Tahran Ticaret Müşavirliğimizden "15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” iletilmiş olup, söz konusu Rehber ekte gönderilmektedir.

EK-6: 15 Soruda ABD'nin İran'a Yönelik Yaptırımlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular Rehberi

10. AB/Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı dökme demir ürünleri ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanmasıyla ilgili Komisyon Duyurusunun, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 5 Ekim 2020 tarihli ve C327 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerde AB'ye ihracat yapan ve konu ile ilgilenen firmalarımız, söz konusu duyuruya AB Resmi Gazetesi'nin https://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html adresinden ulaşabilecekleri; ayrıca, bu durumun ülkemize bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.