2020/334 Sirküler (17.11.2020)


İVEDİ - ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-334

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 478 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde yer alan "Deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek," hükmü uyarınca hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 16 Mayıs 2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu Tebliğ ile tüm limanlarda geçerli standart bir hizmet sınıflandırması oluşturmak, bu hizmet sınıflandırması haricinde liman işleticileri tarafından kullanıcılara sair bir maliyet yüklenmesinin önüne geçilmesini sağlamak, limanlar arasında rekabeti bozucu unsurları ortadan kaldırmak, ticaret erbabı için liman hizmet tarifelerinin şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasını sağlamak gibi unsurların hedeflendiği, ancak uygulama aşamasında yaşanılan sorunlar ve gelen talepler doğrultusunda bahse konu Tebliğ'de değişiklik yapma ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hazırlanan "Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ"in taslağı ekte sunulmakta olup, söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin ihracatçı firmalarmızın görüşlerinin 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak iletilmesi istenmektedir. Bu süre zarfında görüşlerin bildirilmemesi halinde taslakta yer alan değerlendirmelerin Bakanlıkça olumlu sayılacağı hususu da ayrıca belirtildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu Tebliğ taslağına ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüş ve önerilerinin 19 Kasım 2020 Perşembe günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

EK: Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ


Ekler:
EK.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.