2020/336 Sirküler (18.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-336

Sayın Üyemiz;

1. İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hk.

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Nijerya

3. Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri

4. Gürcistan Gümrük İdaresinin Bilgilendirmesi

5. COVID-19 Salgını Nedeniyle Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyetinin Uzatılması Hk.

6. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

7. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen) 5 Kasım 2020

8. Bangladeş DCCI 2020 Toplantısı Hk.

9. Türkmenistan Temassız Taşımacılık Tarifeleri

10. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan- Yemen) 29 Ekim 2020

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hk.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, tarımda üretilen ürünlerin katma değerini yükseltmek ve ihracata yönelik üretim yapmak amacıyla İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ortaklaşa İzmir ilinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurmak için yola çıktıkları ifade edilerek Kınık ilçesinde tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki ihtisas konusunda başlatılan projenin isminin "Kınık Tarıma Dayalı İhtisas (Tohum, Fide Tıbbi ve Aromatik Bitki) Organize Sanayi Bölgesi” olduğu bildirilmektedir. Projenin, Kınık İlçesi Fatih, Osmaniye ve Yani Mahalle'de yaklaşık 1,613,993.00 metrekare alan üzerinde kurulmasının hedeflendiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas ( Tohum, Fide Tıbbi ve Aromatik Bitki) Organize Sanayi Bölgesi yatırımı projesi hakkındaki sunum ekte iletilmekte olup, ayrıntılı bilgiye aşağıda iletişim bilgileri yer alan proje koordinatörü ve proje danışmanı ile iletişime geçerek ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı Bilgi ve sorular için;

Dr. Hitay BARAN- İzmir Ticaret Odası/Proje Koordinatörü

GSM: 0533 296 99 97

e-posta: hitay.baran@izto.org.tr

Fatih ÜÇGÜN- Proje Danışmanı

GSM: 0532 695 91 71

e-posta: fatih.ucgun@izto.org.tr

Adres: Ege Bölgesi Sanayi Odası, Cumhuriyet Bulvarı No:63 Pasaport, 35210 İZMİR.

EK-1: Tanıtım Sunumu Dosyası

EK-2: Sera Üretici Taahhütnamesi

EK-3: Sanayici Taahhütnamesi

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Nijerya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 19 Kasım 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Nijerya Federal Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-4: Nijerya E-Sohbet Toplantısı

3. Avrupa KOBİ Haftası Etkinlikleri

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan bir yazıda, ATSO'nun Avrupa Birliği Bilgi Merkezi 2020 yılı etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ile Avrupa KOBİ Haftası çerçevesinde alanında uzman 3 konuşmacının katılacağı çevrim içi söyleşiler gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 24,25 ve 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek söyleşilere; Nalan UYSAL, Prof. Dr. Ercüment ERDEM ve Mehmet AUF konuşmacı olarak katılacakları ifade edilmektedir. Konuşmacıların konuları ve etkinlik bilgileri aşağıda belirtilmiş olup, her etkinlik için ayrıca kayıt yapılması gerektiği belirtilmekedir.

24 Kasım 2020 2020 Salı, 14:00

KOBİ'lerin Kurumsallaşmasının Avrupa Birliği İhracatına Etkisi

Nalan Uysal (HERA Kurucu Ortağı)

Kayıt: https://atso.xyz/abkobi2411

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:00

Dış Ticarette Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü

Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (Erdem&Erdem Kurucu ve Kıd. Ortağı)

Kayıt: https://atso.xyz/abkobi2511

27 Kasım 2020 Cuma, 14:00

Yeterince Esnemeyen Kırılır - KOBİ'lerde Esneklik (Kapanış Etkinliği)

Mehmet Auf (Davranış Bilimleri Araştırmacısı, Senarist, Oyuncu ve Yazar)

Kayıt: https://atso.xyz/abkobi2711

4. Gürcistan Gümrük İdaresinin Bilgilendirmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sarp/Sarpi Kara Hudut Kapılarında kapasitenin artırılması için iki ülkenin ortak çaba sarf ettiği bildirilmektedir. Anılan yazıda buna ek olarak, Rusya-Gürcistan sınırında yer alan Kazbegi Sınır Kapısındaki yoğunluğun sebebinin ise, Rus meslektaşlarından alınan bilgilere, göre Avrasya Birliği üyesi olmayan şoförlerin ön beyan sunmamasının adı geçen kapıda kuyruk oluşumuna yol alması olduğu ifade edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, taşımacılarımızın ve ihracatçılarımızın ön beyan sunulması konusunda gerekli hassasiyeti göstermesinin sağlanmasının kuyrukların oluşumunu engelleyici rol oynayacağı belirtilmektedir.

5. COVID-19 Salgını Nedeniyle Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi ve KDV Muafiyetinin Uzatılması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2020 yılında COVID-19 salgının etkileriyle mücadelede gerekli ürünlerin ithalatında gümrük vergileri ve KDV'nin geçici olarak kaldırılmasına dair 2020/491 sayılı Komisyon Kararının Birleşik Krallık'ın istekleri doğrultusunda tadil edildiği belirtilmektedir.

Bununla beraber, bahse konu yazıda devamla anılan mevzuat değişikliği kapsamında muafiyet önlemlerinin AB üyesi devletler için 6 aylık bir süreyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasının, Birleşik Krallık'a yönelik ihracata dair önlemlerin ise 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam etmesinin kararlaştırıldığının bildirildiği belirtilmektedir.

EK-5: Komisyon Kararı

6. ABD - Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

İlgi : 04.08.2020 tarihli ve 56292736 sayılı yazımız.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemi kapsamında 29 Haziran 2018 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturması ile anti-damping önlemi kapsamında 27 Ağustos 2018 - 30 Nisan 2020 dönemine ilişkin açılan idari gözden geçirme soruşturmasının şikayetçilerin taleplerini geri çekmesi üzerine iptal edildiği bildirilmektedir. Konuya ilişkin 2 Kasım 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-02/pdf/2020-24178.pdf bağlantısından, 13 Kasım 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-11-13/pdf/2020-25046.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

7. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen) 5 Kasım 2020

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan bir taslak düzenlemeye ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen tarafından G/TBT/N/ARE/488, G/TBT/N/BHR/585, G/TBT/N/KWT/557, G/TBT/N/OMN/422, G/TBT/N/QAT/578, G/TBT/N/SAU/1161 ve G/TBT/N/YEM/184 simgeleri ile ortak yapılan bildirimin 5 Kasım 2020 tarihinde DTÖ TTE Komitesi'ne iletildiği ifade edilmektedir. Bahse konu bildirim konusu taslak mevzuatta, adı geçen ülkelerde piyasaya sürülecek gıda takviyelerine dair teknik gerekliliklere yer verildiği, tüketicinin bilgilendirilmesi ve etiketleme amaçlarıyla yapılmış olduğu belirtilen düzenlemenin AB direktifleri ile uluslararası rehber ve dokümanlara referans verilerek hazırlandığının görüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu bildirim ile taslak metnin birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, bahse konu taslak düzenlemenin kabulünden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği ve taslak hakkında bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde görüş ve değerlendirmelerin iletilebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu teknik düzenlemelere ilişkin ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerin 3 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-6: DTÖ-TTE Bildirimi

EK-7: Taslak Mevzuat

8. Bangladeş DCCI 2020 Toplantısı Hk.

T.C. Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bangladeş'in önde gelen sanayi ve ticaret kuruluşu Dhaka Chamber of Commerce & Industry (DCCI) tarafından 13-15 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı 15 ülkeden (Afganistan, Cezayir, Çin, Mısır, Etiyopya, Fas, Libya, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Polonya, Sri Lanka, Türkiye, Vietnam ve Bangladeş) 7 farklı sektörde (Tekstil/Hazır Giyim, Deri, İlaç/Eczacılık, Aydınlatma Mühendisliği/Light Engineering, Plastik Ürünler, Tarım ve Gıda Ürünleri İşleme, Bilgi Teknolojileri ve BT destekli Hizmetler) B2B görüşmelerin gerçekleşeceği bildirilmektedir.

İlgili duyuruda, bir ülkeden her sektör için 2 firmanın katılması öngörüldüğü ifade edilmektedir.

EK-8: Toplantı Duyurusu

9. Türkmenistan Temassız Taşımacılık Tarifeleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkmenistan Karayolları Ajansı tarafından 15 Kasım 2020 - 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Türkmenistan'a gelen veya Türkmenistan'dan transit geçiş yapan yabancı ülke taşıma römorkları ve yarı römork sahiplerinden tahsil edilecek ücret ve harç oranlarına ilişkin yeni tarifenin açıklandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu yeni tarife uygulamasında belirtilen tarihler arasında mevcut uygulamada Türkmenistan'a gelen araçlardan 350 dolar olarak alınan ücret ve harçların 150 dolar olarak, mevcut uygulamada Türkmenistan'dan transit geçecek araçlardan 300 dolar olarak alınan ücret ve harçların da 100 dolar olarak uygulanacağının anlaşıldığı bildirilmektedir.

10. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen) 29 Ekim 2020

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan bir taslak düzenlemeye ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen tarafından G/TBT/N/ARE/486, G/TBT/N/BHR/583, G/TBT/N/KWT/555, G/TBT/N/OMN/417, G/TBT/N/QAT/576, G/TBT/N/SAU/1159 ve G/TBT/N/YEM/182 simgeleri ile ortak yapılan bildirim 29 Ekim 2020 tarihinde DTÖ TTE Komitesi'ne iletildiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, bahse konu bildirim konusu taslak mevzuatta, adı geçen ülkelerde piyasaya sürülecek meyve sularının etiketlenmesine dair gerekliliklere yer verildiği, tüketicinin bilgilendirilmesi ve etiketleme amaçlarıyla yapılmış olduğu belirtilen düzenlemenin Codex'in 247-2005 nolu standardına, İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu'nun meyve sularının etiketlenmesine dair 2014 tarihli düzenlemesine ve ABD'nin Gıda ve İlaç Kurumu'nun gıdaların etiketlenmesine ilişkin Ocak 2013 tarihli rehberine referans verilerek hazırlandığı belirtilmekte olup, söz konusu bildirimin bir örneği ve taslak mevzuat ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, bahse konu taslak düzenlemenin kabulünden 12 ay sonra yürürlüğe gireceği ve taslak hakkında bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde görüş ve değerlendirmelerin iletilebileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu teknik düzenlemelere ilişkin ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerin 8 Aralık 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-9: DTÖ-TTE Bildirimi

EK-10: Taslak MevzuatEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.