2020/338 Sirküler (23.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-338

Sayın Üyemiz;

1. Fas Korunma Önlemi Soruşturması - Çelik ve Demir Borular

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kenya

3. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen) 4 Kasım 2020

4. İHKİB Kariyer İnsan Kaynakları Portalı Genel Kullanımı Hk.

5.Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şrketi/Marine Services Company Limited Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

6. EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Guadalajara/ MEKSİKA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu hk.

7. ALIMENTEC 2021 Bogota/ KOLOMBİYA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu hk.

8. Fuar Duyurusu - Hartum

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Fas Korunma Önlemi Soruşturması - Çelik ve Demir Borular

İlgi : a) 09.10.2019 tarihli ve 2019-198 sayılı Sirkülerimiz.

b) 24.12.2019 tarihli ve 2019-262 sayılı Sirkülerimiz.

c) 16.09.2020 tarihli ve 2020-288 sayılı Sirkülerimiz.

Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 31/20 sayılı ve 1 Eylül 2020 tarihli kamuoyu duyurusu kapsamında, "Çelik ve Demir Tüp ve Borular” (73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00 GTİP kodları altında kayıtlı) ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği ilgi'de yer alan Sirkülerlerimizde daha önceden bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 10 Kasım 2020 tarih ve 6107/211 sayılı ekli sirkülerde, 05 Kasım 2020 tarihli ve 6932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı ve Ekonomi ve Finans ve İdare Reformu Bakanının ortak kararnamesine atıf yapılarak; anılan GTİP kodları altında kayıtlı olan "Çelik ve Demir Tüp ve Borular” ithalatına karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildiği, korunma önleminin 3 yıl boyunca uygulanacağı ve % 25'lik ek vergi olarak alınacağı, ilk yıldan sonra % 25'lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürüleceği, söz konusu önlemin 06 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği, dolaysıyla daha önce yayımlanan 5988/211 sayılı sirküler kapsamında tahsil edilen tutarların nihai olarak tahsil edileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahsi geçen ek verginin aşağıdaki hallerde uygulanmayacağı belirtilmektedir;

- Çelik ve demir tüp ve boru ürünlerinin Fas Sanayi, Ticaret Yeşil ve Dijital Ekonomi

Bakanlığı Sanayi Departmanı tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış fatura ile

ithal edilmesi,

- Gümrük Sirküleri eki ülke menşeli olarak ithal edilmesi,

- Önlemin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen taşıma belgelerine sahip olup

doğrudan ve münhasır bir şekilde Fas'a ihraç edilmesi.

EK-1: Fransızca Sirküler

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kenya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 24 Kasım 2020 Salı günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kenya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir Yardımcımız ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

EK-2: Kenya E-Sohbet Toplantısı

3. DTÖ TTE Bildirimi (BAE - Bahreyn - Kuveyt - Umman - Katar - Suudi Arabistan - Yemen) 4 Kasım 2020

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan tarafından hazırlanan bir taslak düzenlemeye ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen tarafından G/TBT/N/ARE/487, G/TBT/N/BHR/584, G/TBT/N/KWT/556, G/TBT/N/OMN/418, G/TBT/N/QAT/577, G/TBT/N/SAU/1160 ve G/TBT/N/YEM/183 simgeleri ile ortak yapılan bildirimin 4 Kasım 2020 tarihinde DTÖ TTE Komitesi'ne iletildiği ifade edilmektedir. Anılan yazıda devamla, bahse konu bildirim konusu taslak mevzuatta, adı geçen ülkelerde piyasaya sürülecek hazır gıdaların hazırlanmasına ve raf ömrüne dair teknik gerekliliklere yer verildiği, tüketicinin bilgilendirilmesi ve etiketleme amaçlarıyla yapılmış olduğu belirtilen düzenlemenin Codex standartlarına ve çeşitli rehber dokümanlara referans verilerek hazırlandığının görüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu taslak düzenlemenin kabulünden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği ve taslak hakkında bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde görüş ve değerlendirmelerin iletilebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu teknik düzenlemelere ilişkin ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerin 3 Aralık 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-3: DTÖ-TTE Bildirimi

EK-4: Taslak Mevzuat

4. İHKİB Kariyer İnsan Kaynakları Portalı Genel Kullanımı Hk.

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Genel Sekreterliklerinin hizmet verdiği İhracatçı Birliklerinden, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (İHKİB) yaptığı protokollerle mesleki ve teknik eğitime destek olmakta ayrıca İHKİB Kariyer Akademi ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün eğitilmesi noktasında önemli çalışmalar yaptığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Hazırgiyim ve Tekstil sektörüne göre özelleştirilmiş bir platform olarak İHKİB Kariyer insan kaynakları platformu, istihdam edilen kariyer uzmanı ve yenilenen yüzü ile ücretsiz bir şekilde ihracatçı firmalarımızın hizmetine sunulduğu; bu platform üzerinden üye firmaların ücretsiz iş ilanları yayınlayabilmekte ve yüzlerce Hazır Giyim ve Tekstil alanında iş arayanın yer aldığı aday havuzundan ücretsiz bir şekilde personel araştırması yapıldığı belirtilmektedir. Ülkemiz ve tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde, bahse konu www.ihkibkariyer.com adresinden erişilebildiği bildirilmektedir.

5. Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şrketi/Marine Services Company Limited Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinden alınan bir mailde, Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi / Marine Services Company Limited tarafından ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir. Söz konusu duyuru ekte yer almaktadır.

EK-5: İhale Duyurusu

6. EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Guadalajara/ MEKSİKA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Guadalajara/ MEKSİKA'da 23 - 25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Uluslararası Gıda, İçecek ve Süpermarket Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun İİb tarafından organize edilmesi planlandığı ifade edilmektedir. EXPO ANTAD & Alimentaria Fuarı 2021 yılında 38. kez düzenlenecek olduğu, genel ticaret fuarı niteliğinde olan söz konusu fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık, restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcıya ulaşmak mümkün olduğu; 2019 yılında yaklaşık 55.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilen fuarda 31 ülkeden 1.700 katılımcı yer almıştır ve fuarı 3 gün içinde yaklaşık 37.000 kişi ziyaret ettiği ifade edilmektedir. Walmart, Soriana, Waldo's, Chedraui, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu EXPO ANTAD & Alimentaria Fuarı, genel itibariyle Latin Amerika kıtasına hitap etiği bildirilmektedir..

Bu çerçevede, EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Fuarı'na İHBİR Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, İİB tarafından aşağıdaki hizmetler verildiği ifade edilmektedir;

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

- Fuara giriş kartı temini

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden

faydalanma.

Bu kapsamda; söz konusu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 04.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

İsmail Berkay ÜNLÜ

E- Posta: hububat@iib.org.tr - iunlu@iib.org.tr

Tel: 0212 454 05 00 - Dâhili: 1538

Faks: 0212 454 05 01-02

EK-6: Ön Başvuru Formu

7. ALIMENTEC 2021 Bogota/ KOLOMBİYA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Bogota - KOLOMBİYA'da 08 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2021, powered by Anuga "Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun İİB tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir. 23.400 m2'lik alanda, 7 fuar salonunda gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen fuarın, 2018 yılında % 59'u yerel ve % 41'i uluslararası olmak kaydıyla 30 ülkeden 450 katılımcıya ve 28.500 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı; Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 5 ülkenin Ekvador, ABD, Venezuela, Meksika ve Şili olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; ALIMENTEC 2021 Fuarı'na İHBİR Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, İİB tarafından aşağıdaki hizmetler verildiği bildirilmektedir;

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

- Fuara giriş kartı temini

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden

faydalanma.

Bu kapsamda; söz konusu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 04.12.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

İsmail Berkay ÜNLÜ

E- Posta: hububat@iib.org.tr - iunlu@iib.org.tr

Tel: 0212 454 05 00 - Dâhili: 1538

Faks: 0212 454 05 01-02

EK-7: Ön Başvuru Formu

8. Fuar Duyurusu - Hartum

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Hartum/Sudan'da 21-28 Ocak 2021 tarihleri arasında "38. Hartum Uluslararası Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmektedir.Ekler:
EK 6.pdf

EK 7.pdf

EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.