2020/340 Sirküler (24.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-340

Sayın Üyemiz;

1. 1. Küba 2020 İş Forumu, 8-9 Aralık 2020

2. ABD / Korunma Önlemi

3. Brexit-Teknik Düzenlemeler

4. Çin Halk Cumhuriyeti'ne ithal edilen donmuş gıdaların kontrolünde yeni düzenlemeler

5. Organik Ürünler AB Tüzük Değişikliği

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Güney Afrika Cumhuriyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. 1. Küba 2020 İş Forumu, 8-9 Aralık 2020

Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, "1. Küba 2020 İş Forumu” (First Edition of the Cuba 2020 Business Forum) etkinliğinin 8-9 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan etkinliğin Kübalı ve yabancı firmalara hükümet temsilcileri, Ticaret Odaları ve Yatırım Teşvik Ajansları ile görüş alışverişi yapabilecekleri bir ortam sunduğu, Küba'nın ana ihraç ürünleri, ülkedeki iş fırsatları, dış ticaret ve yatırıma ilişkin yenilikler konusunda bilgi sağladığı ifade edilmektedir.

Ayrıca, forum web sitesine (www.foroempresarial.mincex.gob.cu) kayıt yaptırdıktan sonra Kübalı ulusal firmalar ve dış ticaret yetkilileri ile görüşmeler ayarlanabileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Cuba 2020 Business Forum Davetiyesi (1 Sayfa)

2. ABD / Korunma Önlemi

İlgi: 19.06.2019 tarihli ve 2019/122 sayılı yazımız

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 16 Ekim 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve "kristal silikon fotovoltaik pil" korunma önlemine ilişkin revizeleri içeren Başkanlık Kararında özetle; korunma önleminden çift taraflı modüllerin (bifacial modules) muaf tutulması kararının geri çekilmesi ve %30 ilave gümrük vergisi olarak başlanarak 4 yıl içerisinde her yıl %5 olarak azaltılacak verginin, 7 Şubat 2021 ve 6 Şubat 2022 dönemini kapsayan vergi oranının %18 olarak güncellenmesi hususları yer almaktadır. Anılan kararın ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-10-16/pdf/2020-23108.pdf bağlantısından erişmek mümkün olduğu ifade edilmektedir.

3. Brexit-Teknik Düzenlemeler

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinin 14 Kasım 2018 tarihinde neticelendiği, Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varıldığı ve Brexit'in 31 Ocak 2020'de gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Brexit tarihi sonrasında BK'nın AB'den ayrılması ile 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi'nin başladığı, bu süre boyunca Birleşik Krallık'ın, ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele göreceği ve aynı süre içinde ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacağı da belirtilmektedir.

Geçiş Dönemi bitimi itibarıyla teknik düzenlemeler alanında BK'da geçerli olacak kurallara ilişkin olarak BK tarafından yayımlanan güncel bildirimler kapsamında hazırlanan bilgi notları ekte yer almakta olup, söz konusu bilgi notlarının Bakanlıklarının internet sitesinde de yayımlandığı ve https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel linki üzerinden erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

Ek-2: Brexit Sonrası BK Teknik Düzenlemeleri

Ek-3: Brexit Sonrası BK Teknik Düzenlemeleri-Sektörler

4. Çin Halk Cumhuriyeti'ne ithal edilen donmuş gıdaların kontrolünde yeni düzenlemeler

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 8 Kasım 2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Devlet Konseyi'nin COVID-19 Önleme ve Kontrol Ortak Mekanizması Kapsamlı Çalışma Grubu tarafında yapılan açıklamada, soğuk zincir yoluyla ithal edilen donmuş gıdaların salgının olumsuz etkisinden korunması amacıyla yeni düzenlemeler getirildiği belirtilmektedir.

ÇHC Gümrükler Genel İdaresi, Ulaştırma Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından uygulanacak dezenfeksiyon çalışma planı, duyurusu ve mezkur çalışma planı Pekin Büyükelçiliğimizden alınmakla, duyurunun bağlantısı aşağıda, gayri resmi çevirisi ekte sunulduğu belirtilmektedir.

http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202011/26b2fafc696b48e3b2dab5cdb2fd50d9.shtml

Ek-4: Örnek yazı

5. Organik Ürünler AB Tüzük Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bilindiği üzere, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi hakkında 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2018/848/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2018 tarihli ve L 150 sayılı nüshasında yayımlanmış olup, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

13 Kasım 2020 tarihli ve L 381 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/1693/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nde özetle COVID-19 pandemisi sebebiyle 2018/848/AB sayılı organik üretime ilişkin yeni mevzuatın uygulama tarihi bir yıl ötelenerek 1 Ocak 2022, halihazırda eşdeğerlik tanınmış üçüncü ülkelerin eşdeğerlik tanınma süresinin dolması bir yıl ötelenerek 31 Aralık 2026 ve halihazırda üçüncü ülkelerde tanınmış kontrol kurum ve organlarının tanınma sürelerinin dolması bir yıl ötelenerek 31 Aralık 2024 olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Organik Ürünler Tüzük Değişikliği

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Güney Afrika Cumhuriyeti

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlığımız tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 26 Kasım 2020 Perşembe günü 14.30-16.00 saatleri arasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-6: Güney Afrika E-Sohbet ToplantısıEkler:
1.pdf

2.pdf

3.pdf

4.docx

5.pdf

6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.