2020/342 Sirküler (27.11.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-342

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Türkmenistan)

2. Fuar Duyurusu (Houston)

3. Dubai Webinar Etkinliği

4. Gana Sanal Genel Ticaret Heyeti, 25-29 Ocak 2021

5. İtalyan Firma Talepleri Hk.

6. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

7. Uganda Alım Heyeti Hk.

8. ABD'nin Yumurta Ticareti Hk Mevzuat Değişikliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Fuar Duyurusu (Türkmenistan)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığı'ndan alınan yazıda, Türkmenistan ile diğer ülkeler arasında ticari-ekonomik ilişkilerin artırılması, iş insanları arasında doğrudan temasların kurulması amaçlarıyla Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "www.virtualexpo.gov.tm" internet adresinde "Tarafsız Türkmenistan Sanal Sergisi"nin kurulduğu ifade edilmektedir.

2. Fuar Duyurusu (Houston)

Houston Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; kara ve kıyı dışı sularda yer alan (offshore) petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfi, sondajı, üretimi ve çevre koruma alanında dünyanın önde gelen konferans ve sergilerinden birisi olan ve 1969 yılından bu yana her yıl mayıs ayında Houston'da düzenlenen Offshore Teknolojisi ve Konferansı Fuarının (OTC) 16-19 Ağustos 2021 tarihlerinde Houston NRG Konferans Merkezinde gerçekleşeceği belirtilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir. Ancak anılan fuar halihazırda Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Fuarlar listesinde yer almamakta olup, Bakanlığımız organizatörlerinin adı geçen fuara yönelik milli katılım talebi bulunmamaktadır.

3. Dubai Webinar Etkinliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Dubai'de yerleşik iş insanlarımızın üyesi oldukları ve ikili ticaretin artırılması amacıyla faaliyet gösteren Türk İş Konseyi tarafından "Yurtdışı Alacakların Yerel Mahkemeler (BAE) Yoluyla Tahsili" konulu bir webinarın 9 Aralık 2020 günü (Türkiye saati ile 10:00-11:00) düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmekte ve özellikle Covid-19 salgını nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmesinde yaşanan sorunlardan kaynaklanan ticari anlaşmazlıkların sayısındaki artış göz önüne alındığında söz konusu etkinlik detaylarının BAE'ne hali hazırda ihracat yapan ve yapmayı planlayan ihracatçı firmalarımıza duyurulmasının faydalı olacağı ifade edilmektedir. İlgili webinara https://forms.gle/p5ugaBJaoT1uLnQC7 adresi üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

4. Gana Sanal Genel Ticaret Heyeti, 25-29 Ocak 2021

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Gana'ya yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Gana'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetimiz Demir Ve Demir Dışı Metaller, Çelik, İnşaat Malzemeleri (Demir Çelik, Çimento Şeridi, Alçı, Seramik vb.) ve İnşaat sektörü ile bağımlı Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri (Mobilya, Çelik Kapı vb.), Otomotiv Endüstrisi, Tekstil ve Hammaddeleri, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Makine ve Aksamları (Tarım Makineleri), İklimlendirme Sanayii, Gıda (Paketli Temel Gıdalar, Makarna, Sıvı Bitkisel Yağ, Un, Konserve Gıdalar vb.) sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 30 firmamızın katılımları ile gerçekleşecektir.

Sanal ticaret heyetimize katılım yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 17:00'dir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmalar, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirilecek ve azami 30 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımı son başvuru tarihinden önce kapanabilecektir.

Heyete ön başvuru için https://bit.ly/3q2GXpZ internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacaktır. Ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmalar e-posta yoluyla bilgilendirilecektir ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.200.- Türk Lirası tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi gerekmektedir.

Gana Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir. Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

· 25 Ocak 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

· 25-29 Ocak 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

5. İtalyan Firma Talepleri Hk.

Milano Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ataşeliğe ulaşan talep çerçevesinde, İtalya'da yerleşik ithalatçı bir firma olduğu anlaşılan Artemide S.r.l. şirketinin (http://www.progettoartemide.it/) Türkiye'de tek kullanımlık medikal ürün üreticisi firma aradığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Firmanın daha önce Çin'de farklı tedarikçilerinin bulunduğu, ancak, hem pandemi şartları hem de kalite ve coğrafi yakınlık sebepleri ile Türkiye'de uzun dönem birlikte çalışabilecekleri, kendi belirledikleri şekilde ve ölçüde üretim gerçekleştirebilecek, güvenilir üretici ve tedarikçi Türk firmalar ile temasa geçmek istediği ifade edilmekte olup, talep edilen ürünlerle ilgili detayların yer aldığı dosya ekte paylaşılmaktadır.

Ayrıca, Canon S.p.a. firması tarafından Ataşeliğe e-posta ile gönderilen bir yazıda özetle, anılan şirketin makina sektöründe yüksek kalitede üretim yapan Türk iş ortakları aradığı ifade edilerek, ilgilendikleri ürün ve iş tanımının detayları hakkında bilgi verilmektedir.

Küresel çapta faaliyet gösteren ve İstanbul'da da bir firması bulunan Cannon Grup'un ana faaliyet alanlarının plastik proses teknolojileri için makineler (Poliüretan, Thermoplastikler, Kompozitler ve Termoform), Enerji ve Ekoloji için ekipmanlar, Alüminyum Metal Enjeksiyon makineleri ve Endüstriyel Elektronik Kontrol üretimleri olduğu anlaşılmakta olup, şirketten alınan yazının bir örneği ekte iletilmektedir.

Bu kapsamda, ilgilenen firmalarımız iletişim bilgilerini 30 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) adresine göndermesi gerekmektedir.

Ek-1: ARTEMIDE-talep edilen ürünler

Ek-2: Cannon Spa yazısı

6. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirim ekte yer almaktadır.

Söz konusu bildirimin gayri resmi tercümesine göre, soruşturmanın Peru Ulusal Gümrük Tarifesi'nin 61, 62 ve 63'üncü fasılları (284 alt tarife başlığından oluşan) altında yer alan konfeksiyon ürünlerini kapsayacağı; soruşturmaya taraf olmak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyenlerin, soruşturma açılış kararının Peru Resmi gazetesinde yayımlanma tarihi olan 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri, düzenlenmesi planlanan kamu dinleme toplantısı tarihinin de bu süre içerisinde belirleneceği belirtilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Ek-3: DTÖ Bildirimi (2 Sayfa)

7. Uganda Alım Heyeti Hk.

Kampala Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atılfa Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 25 Ugandalı firma temsilcisinin 26 Kasım - 05 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul'da olacağı ve firma temsilcilerinin Türk ihracatçı ve üretici firmalarımızla görüşmeyi arzu ettikleri bildirilmektedir.

Ugandalı Firmaların Konaklama Bilgileri:

26-28 Kasım 2020 Tüyap Palas Hotel Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi 9/2, 34500 Büyükçekmece/İstanbul 28 Kasım - 05 Aralık Hotel Büyük Hamit Gençtürk Caddesi No:72/74 Laleli, Fatih/İstanbul)

Görüşmeler İçin İrtibat Bilgisi:

Hassan KASOZI (+905316054216, kasozihassan1@gmail.com)

Ek-4: Uganda Alım Heyeti Katılımcı Listesi

8. ABD'nin Yumurta Ticareti Hk Mevzuat Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD'nin yumurta ve yumurta ürünlerine ilişkin ihracat, ithalat ve denetim mevzuatında değişiklik yaptığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından alınan açıklama ekte gönderilmektedir. Mevzuat değişikliğinin 3 Kasım 2020 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'ne bildirildiği öğrenilmiştir.

EK-5: AçıklamaEkler:
EK-1.pdf

eK-2.pdf

eK-3.pdf

eK-4.pdf

eK-5.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.