2020/344 Sirküler (01.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-344

Sayın Üyemiz;

1. Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kolombiya

3. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

4. AB'ye İhracat Hk.

5. St. Petersburg Valiliği - Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması Hk.

6. Firma Talebi Hk.

7. Slovakya Oto Plakaları İhalesi

8. Almatı Yatırım Forumu 2020

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" ne ait taslak metnin Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.tarimorman.gov.tr) görüşe açıldığı belirtilmektedir

Bu kapsamda söz konusu Taslak metne ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin 14 Aralık 2020 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğinin yapılmasını rica ederim.

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kolombiya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle; 1 Aralık 2020 Salı günü (BUGÜN) 16.30-18.00 saatleri arasında Kolombiya Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-1: Kolombiya E-Sohbet Toplantısı

3. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 27.11.2020 tarihli ve 2020-342 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı Sirküler'de Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu korunma önlemi soruşturmasına ilişkin Lima Ticaret Müşavirliği'nden açılış duyurusu ve eklerin alındığı ifade edilmektedir. Söz konusu yazılar ekte yer almaktadır.

EK-2: Açılış Duyurusu

EK-3: Karar

EK-4: Rapor

EK-5: Form

4. AB'ye İhracat Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki Airbus-Boeing anlaşmazlığı kapsamında, ABD'nin Boeing'e haksız teşvik sağladığı gerekçesiyle, AB tarafından 137 üründe (8'li GTİP bazında) ABD'den gerçekleştirilen 4 milyar dolar değerinde ithalata ilave gümrük vergisi uygulamasının 7 Kasım 2020 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla,, bir örneği Ek-1'de yer alan Karar'a göre, AB tarafından hava taşıtları sektöründe ABD menşeli ürünlere %15, ABD menşeli zirai araçlar, video oyun konsolları, oyuncaklar, plastikler, bazı kimyasallar ve el çantaları gibi sanayi ürünleri ile balık, peynir, yer fıstığı, buğday, tütün, bitkisel yağlar, portakal suyu gibi birçok tarımsal ürüne de ilave %25 oranında ilave gümrük vergisinin uygulanacağı; söz konusu kararla ABD'nin AB pazarında rekabetçiliği azalırken, ülkemiz ihracatçı firmalarının bahse konu pazarda rekabet avantajı elde edebileceği belirtilmekte olup, AB'nin ABD ürünlerine yönelik olarak ilave vergiye tabi tuttuğu 8'li bazda 137 üründe AB'nin dünyadan ve Türkiye'den ithalatı ile ülkemizin dünyaya ihracatı verilerini yansıtan tablo Ek-2'de yer almaktadır.

Bu kapsamda bahse konu tabloda, ürün bazında AB'ye ihracatımızın diğer ülkelere ihracatımıza kıyasla bir üstünlüğü olup olmadığını gösteren RCA (revealed comparative advantage) oranı ile AB'nin ithalatında ülkemizin payı ve ülkemiz ihracatında AB'nin payını ürün bazında gösteren oranlara da yer verildiği ifade edilmektedir. Bahse konu verilerin incelenmesinden, ABD ürünlerine yönelik söz konusu vergi artışının, ilgili ürünlerin AB'ye ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği değerlendirildiği ifade edilmektedir.

EK-6: Ürün Listesi ve Karar

EK-7: Türkiye - AB Rekabet Avantajı

5. St. Petersburg Valiliği - Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması Hk.

St. Petersburg Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, St. Petersburg Valiliğine ait resmi internet sitesinde (https://www.gov.spb.ru/) 24/11/2020 tarihinde duyurulan "Bölgesel Yatırım Projesi Mekanizması” çerçevesinde;

- Bölge sanayisine yönelik yerli ve yabancı yatırımların arttırılması amacıyla, yeni yatırımcılar için vergi kolaylıkları sağlanacağı, bahse konu yeni yatırımların, bölge ekonomisinde faaliyet gösteren reel sektör yatırımlarına ilişkin olacağı,

- Bölgesel yatırım projesi kapsamında faaliyet sürdürecek olan yatırımcılardan tahsil edilecek kurumlar vergisinden federal bütçeye aktarılması öngörülen %3'lük payın sıfırlanacağı ve %17'lik yerel yönetim bütçesine aktarılan payın %10 seviyesine indirileceği,

- Yatırım yapılacak olan proje kapsamında emlak vergisi oranının da %0 olarak belirleneceği,

- İlgili projeler kapsamında planlanan istihdam seviyesine ilişkin bir sınırlama olmamakla birlikte, yatırım hacminin, ilk 3 yıl için en az 50 milyon ruble ve ilk 5 yıl sonunda en az 500 milyon ruble olması şartının uygulanacağı bilgilerinin öğrenildiği ifade edilmektedir.

6. Firma Talebi Hk.

Kudüs Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Filistin'de kurulu "Superpharma" firması yetkilisinin Ataşeliğimizle iletişime geçerek, aşağıdaki sektörlerde Türkiye'den ithalat yapmak istediğini ve firmanın yıllık cirosunun 7 milyon dolar seviyesinde olup yetkililerin Türk pasaportu taşıdığını bildirdiği ifade edilmektedir.

Talep Edilen Ürünler:

Takviye besin, tıbbı malzemeler, kozmetik, stevya pudra şekeri, bebek maması, klima ve iklimlendirme cihazları

İletişim Bilgileri:

Raed Touqan

Business Development Director

E-mail: raed@superpharma.ps

7. Slovakya Oto Plakaları İhalesi

Bratislava Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Slovakya İçişleri Bakanlığı'nın tahmini değeri KDV hariç 27,7 milyon avro olmak üzere oto plakalarının üretimi ve teslimi için bir kamu ihalesi duyurduğu, son başvuru tarihinin 10 Aralık 2020 olan ihalenin lisanslı plakalar, özel kayıt numarasına sahip özel plakalar ile kısmen veya tamamen elektrikli araçlara yönelik plakaları kapsadığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, plakaların, Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne uygun tescile tabi olan motorlu taşıtlar, römorklar ve diğer karayolu taşıtlarında kullanılması gerektiği belirtilmektedir. (CPV Code: 44423400-5)

İhale ile ilgili detaylı bilgiler:

Slovakya Kamu İhale Ofisi: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/472888

Başvuru Sayfası: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1682

8. Almatı Yatırım Forumu 2020

Nur-Sultan Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kazakistan'ın Almatı şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen yatırım forumunun, bu sene çevrimiçi platformda ve 03 Aralık 2020 tarihinde Almaty Investment Forum 2020 adıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Forumda öne çıkacak temalara, programa, konuşmacı bilgilerine ve kayıt işlemi sayfasına www.aif2020.kz linki üzerinden ulaşılabilmektedir.Ekler:
EK-1.jpg

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.docx

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.