2021/010 Sirküler (13.01.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-010

Sayın Üyemiz;

1. Gulfood 2021 Fuarı Katalog Gönderimi

2. Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

3. Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemi

4. Rusya Federasyonu'na Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatı

5. Güzergâh Talepleri

6. Salatalık İthalatı - Varşova

7. Meksika-Rekabet Avantajı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. Gulfood 2021 Fuarı Katalog Gönderimi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, B.A.E-Dubai'de 21-25 Şubat 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ortadoğu Bölgesinin en büyük gıda fuarı Gulfood 2021 Fuarı'nın Türkiye ulusal katılım organizasyonunun Selten Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olduğu ve söz konusu fuarın Türkiye Standı organizasyonunun Ticaret Bakanlığımızca Ege İhracatçı Birliklerine verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Gulfood 2021 Fuarı'ndaki Türkiye Standında sergilenmesi istenen sektörel tanıtım materyallerinin (Katalog, broşür vb., en fazla 50 adet ve 3 Kg'ı geçmemek üzere) ve promosyon malzemelerinin(en fazla 250 adet ve 5 Kg'ı geçmemek üzere) Selten Fuarcılığın aşağıda yer alan adresine, ayrıca varsa Türkiye Standında yapılması planlanan tanıtım faaliyetlerinin tarim3@eib.org.tr adresine 29 Ocak 2021 Salı gününe kadar iletilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

Adres:

Selten Uluslararası Fuar ve Aks. Tic. Ltd. Şti.

Hande Çetin

Fulya Mahallesi Büyükdere C. Torun Center Office Tower

No :74/D D Blok Kat 7 Daire 30 Mecidiyeköy / Şişli İstanbul

Tel: +90 (212) 212 49 88

2. Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinden alınan e-postada, Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şrketi/Marine Services Company Limited tarafından ihale duyurusu yapıldığı bildirilmektedir. İlgilenen ihracatçılarımız bilgide yer alan adres üzerinden iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri:

Darüsselam Ticaret Müşavirliği

Turkish Embassy in Dar es Salaam,

Office of the Commercial Counsellor,

Toure Drive 8, Plot No. 97 Oysterbay,

P. O. Box 21761 Dar es Salaam/TANZANIA

Tel: +255 22 292 34 13/16

EK-1: İhale Duyurusu

3. Suudi Arabistan Saber Kayıt Sistemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'da kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi'nin; üreticileri, ithalatçıları, Suudi Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine bağlamak amacıyla kurulan bir çevrimiçi doğrulama aracı olduğu, Saber'in teknik düzenlemeye tabii olan veya olmayan ürünlerin (gıda, ilaç, kozmetik, tarım ve medikal ürünler gibi başka düzenlemelere tabii belli ürünle hariç) ülkede piyasaya sürülmesine dönük hazırlandığı ve bu kapsamda kullanıma alındığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Saber Kayıt Sistemi'nin internet sayfasında (saber.sa), teknik mevzuat kapsamında olmayan tüm ürünler için 01/01/2021 tarihinden itibaren uygunluk beyanı (self-declaration certificate) ve sevkiyat talep belgesi (shipment request certificate) alımında sisteme kayıt yaptırmanın zorunlu hale geldiğine dair bir bildirim yayımlandığı ifade edilmektedir.

4. Rusya Federasyonu'na Tütün ve Tütün Mamulleri İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, RF'ye ithal edilen tütün hammaddelerinin karantina ve bitki sağlığı kontrolleri esnasında, Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri için karantina etmeni olan Megaselia scalaris (Loew) tespit edildiği ve bu kapsamda RF'ye tütün hammaddelerinin ithalatında bazı ülkelere kısıtlama getirildiği belirtilerek, ülkemizden ithal edilen tütün hammaddelerinde ise 3 adet vaka tespit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; Megaselia scalaris etmeninin tütün ve tütün hammaddelerinde görülmesinin yaygın rastlanan bir durum olmadığı halde bu vakaların tespit edilmesinin hijyen şartlarına uygun olmayan ürünlerin gönderilmesinden kaynaklandığı belirtilerek insan sağlığı açısından da risk oluşturan söz konusu zararlı organizma konusunda önlem alınmasının talep edildiği; ayrıca, ülkemizden RF'ye sevkiyatı gerçekleştirilen ürünlere yönelik olarak Rosselkhoznadzor tarafından yapılan bitki sağlığı denetiminde ihracata konu diğer bitkisel ürünlerde de Megaselia scalaris etmenine rastlanılması durumunda ülkemizden gerçekleştirilecek olan ithalata kısıtlama getirilebileceğinin Rus makamlarınca belirtildiği ifade edilmektedir.

Mezkûr yazıda ayrıca; RF'ye başta tütün hammaddeleri olmak üzere ülkemiz menşeli tüm bitkisel ürünlerin ihracatında Megaselia scalaris etmeni nedeniyle bir kısıtlama veya yasaklama uygulanmaması için; ihraç edilecek ürünlerin taşındığı araçlar, ürünlerin depolama alanları ve paketleme tesislerinin temizliğinde gereken hassasiyetin gösterilmesi ve ihracatçı firmaların anılan zararlı organizmadan ari ürün tedariki konusunda titiz davranmaları talep edildiği bildirilmektedir.

5. Güzergâh Talepleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 21. maddesi 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Genel Müdürlük, izlenecek güzergahlarla ilgili olarak mevcut geçiş belgelerinin durumuna göre kısıtlama yapmaya, iptal etmeye veya yeni güzergahlar açmaya yetkilidir." hükmü çerçevesinde, uluslararası taşımalarda yaşanan son gelişmeler ve firmalardan/sektör temsilcisi kuruluşlardan gelen talepler dikkate alınarak Bakanlıkları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Belarus, Fas, Finlandiya, İspanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Polonya, Portekiz, Rusya ve Tacikistan varışlı taşımalar için ekte yer alan güzergahların eklenmesinin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

EK-2: Güzergah Listesi

6. Salatalık İthalatı - Varşova

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postada, bir firmanın salatalık ithal etmek istediği ifade edilmektedir. İlgilenen ihracatçılarımız bilgide yer alan adres üzerinden iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri:

Pawel Burda

Telefon: +48 608 041 301

Skype Adresi: pawel.burda.artman

p.burda@artmanniedomice.pl

www.artmanniedomice.pl

7. Meksika-Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Meksika tarafından Hindistan menşeli "metoprolol tartrat” (2922.19.28 GTİP kodlu) ithalatına karşı 25.07.2014 tarihinden bu yana %56,85 oranında telafi edici vergi önlemi uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; "Sinbiotik, SA de CV" firmasının 13.06.2019 tarihli başvurusu üzerine, 01.07.2019 tarihli Karar ile Hindistan menşeli metoprolol tartrat ithalatına uygulanan telafi edici vergi önleminin devam edip etmemesine karar verilmesi amacıyla başlatılan gözden geçirme soruşturması sonucunda, Hindistan menşeli "metoprolol tartrat" ithalatında uygulanan telafi edici verginin 26.07.2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha yürürlükte kalmasına karar verildiği bilirilmektedir. Söz konusu Karar metni Federal Resmi Gazete'de (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608447&fecha=22/12/2020) yayımlanmıştır.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.