2021/022 Sirküler (02.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-022

Sayın Üyemiz;

1. Fine Food Australia 2021 Fuarı - Milli Katılım Organizasyonu

2. 7223 Sayılı Kanun'un Tanıtımı

3. Karasu Limanı Düzenli RO-RO Seferleri hk.

4. Summer Fancy Food 2021 Fuar İptali

5. Kapanan Gürcistan-Rusya Karayolunun Yeniden Açılması Hk.

6. Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliği'ne İhracatı Hk.

7. ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi Soruşturması

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

9. Sayın Bakanımızın Bangladeş Büyükelçisi ile Görüşmesi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Fine Food Australia 2021 Fuarı - Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri(İİB)'nden alınan yazıda, Sidney / Avustralya'da 06-09 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2021 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun 5. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, FINE FOOD AUSTRALIA Fuarının Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıdığı ve Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak gösterildiği; 2019 yılında 60 ülkeden 1.000'i aşkın katılımcı firmanın yer aldığı fuarın, dünyanın dört bir köşesinden 26.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edildiği, 2020 yılında ise küresel salgın nedeniyle fuarın Avustralya tarafından gerçekleştirilmediği ifade edilmektedir.

Türk pavilyonunun hol ana giriş kapısına yakın ve ziyaretçi trafiği açısından fuarda avantajlı bir konumda yer aldığı, 2021 Yılı için fuar milli katılım bedelinin 1.200 USD / m² olarak belirlendiği ve milli katılım organizasyonunda yer alacak firmalara İİB Genel Sekreterliğince aşağıdaki hizmetler sağlanacağı bildirilmektedir:

· Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Reklam ve tanıtım hizmetleri,

· Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

· İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Devlet desteği tutarının 2021 Yılı için henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmadığı, 2019 yılında ise 4.257 TL/m2 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

FINE FOOD AUSTRALIA 2021 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/fuar.aspx bağlantısından ulaşılabilen fuar katılım talep formunu doldurmaları gerektiği ve fuar katılımı taleplerinin değerlendirilmesinde başvurusu sırasının gözetileceği ifade edilmektedir.

Ek-1: Fuar İlani

2. 7223 Sayılı Kanun'un Tanıtımı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı, 7223 sayılı Kanun yayımından bir yıl sonra yani 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Ek-2: Üreticiler Tanıtım Afişi Görseli

3. Karasu Limanı Düzenli RO-RO Seferleri hk.

Ic İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım Ve İşletme A.Ş' den alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, firma tarafından işletilmekte olan Karasu Limanı'nda devam eden Ukrayna (chornomorsk) düzenli Ro-Ro seferlerine ek olarak Romanya (Köstence) hattı seferlerinin 3 Şubat 2021 tarihi itibariyle başlatılacağı belirtilmektedir.

Chornomorsk Limanına yapılan seferler ile birlikte Köstence Limanına yapılacak seferlere ait haftalık programların ekli tabloda belirtildiği şekilde gerçekleşeceği ifade edilmiştir.

Ek-3: Seferlere Ait Haftalık Program

4. Summer Fancy Food 2021 Fuar İptali

Ege İhracatçılar Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, 23-27 Haziran 2021 tarihleri arasında A.B.D./New York kentinde düzenlenecek Summer Fancy Food Show 2021 Fuarının, fuarın organizatörü Specialty Food Association tarafından, koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik A.B.D.'de uygulanacak aşılama takvimi göz önünde bulundurularak 27-29 Eylül 2021 tarihine ertelendiği, ayrıca anılan tarihlerde kısıtlı alan sebebiyle ülke pavyonlarına yer verilemeyeceğinin bildirildiği ve bu çerçevede bahsi geçen fuara milli katılım organizasyonunu düzenlenemeyeceği ifade edilmektedir.

5. Kapanan Gürcistan-Rusya Karayolunun Yeniden Açılması Hk.

İlgi: 22/01/2021 tarihli ve 2021/015 sayılı yazımız

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, karayolu taşımacılığında önemli güzergahlardan olan Gürcistan-Rusya hattında karayolu ulaşımının Gudauri - Kazbegi arasında kalan bölgede kar nedeniyle kapanan yola bağlı olarak durdurulduğu, ilgi yazımızla bildirilmişti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan, Tiflis Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atıflı bilgilendirmeye göre, çığ riski nedeniyle gecikmeli başlanan yol açma çalışmaları sonucunda 22/01/2021 tarihinden itibaren belirtilen yoldan tır geçişlerine izin verilmeye başlandığı ifade edilmektedir.

6. Yüksek Riskli Bitkilerin Avrupa Birliği'ne İhracatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemizden Avrupa Birliği'ne yüksek riskli bitkilerin ihracatına müteallik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığından (TOB) alınan bir yazıda özetle; Avrupa Birliği (AB) tarafından yayınlanan 2016/2031 sayılı "Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler Tüzüğü" nün 42. maddesinde bahsi geçen Yüksek Riskli Bitkiler ile ilgili hazırlanan liste 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan ve 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 2018/2019 sayılı Yönetmelik ve 2016/2031 sayılı Tüzükte; 35 bitkinin üçüncü ülkelerden AB'ye girişinin yüksek riskli değerlendirilmesi nedeniyle bu bitkilerin AB'ye ihracatının geçici olarak yasaklanmış olduğu, söz konusu bitkilerin AB'ye ihracatının gerçekleşebilmesi için AB tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde ihracatçı ülkeler tarafından her bir ürün için teknik rapor hazırlanması gerektiği ve bu raporlara göre risk değerlendirmesi yapılacağı belirtilerek, öncelikle ihracatımızın en fazla olduğu (elma, ceviz, zakkum, hanımeli, kadın tuzluğu, yalancı akasya, badem ve şeftali) fidanları için teknik rapor ve dosyalar hazırlanarak AB Komisyonuna gönderildiği ve söz konusu dosyaların Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından inceleme sürecine devam edildiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; anılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemizden söz konusu bitkilerin AB'ye ihracatının, AB'ye giriş sınır ülkesi olan Bulgaristan'dan gerçekleştirilebildiği, ancak Yunanistan tarafından söz konusu bitkilerin girişine izin verilmeyerek ülkemize iade edildiği belirtilmektedir. Öte yandan ihracatçı firmalar tarafından 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliğinde yer alan bitkilerin AB'ye ihraç edilmek istenmesi durumunda, söz konusu bitkinin/bitkilerin AB'ye ihracatının yasak olduğu konusunda ilgili firmaların bilgilendirilmesi ve yasak olmasına rağmen ihracatının gerçekleştirilmesinin talep edilmesi durumunda ise ihracatçı firma yetkilisi/temsilcisi tarafından ekte yer alan taahhütname ile ihracat işlemlerinin yürütüleceği ve keyfiyete ilişkin olarak ilgili Müdürlüklerin de bilgilendirildiği ifade edilmektedir.

Ek-4: AB' nin 2018/2019 Komisyon Uygulama Yönetmeliği (6 sayfa)

Ek-5: Taahütname (1 sayfa)

7. ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 25.12.2020 tarihli ve 2020/360 sayılı yazımız

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD tarafından "çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden itibaren bir korunma önlemi uygulanmakta olduğu ve ülkemizin, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyeti sonrasında söz konusu önleme tabi olduğu ifade edilmektedir.

İlgide kayıtlı yazımız ile ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC), önlemin devamının gerekli olduğu yönündeki görüşlerini içeren raporunu ABD Başkanı'na ilettiği, keyfiyete yönelik olarak Başkan'ın kararının beklendiği belirtilmişti.

Bu çerçevede öngörüldüğü şekilde, bir örneği ekli 22 Ocak 2021 tarihli Dünya Ticaret Örgütü bildiriminde, bahse konu korunma önleminin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Karar'ın ABD Başkanı tarafından imzaladığı, mezkur önleme ilişkin detayların bahse konu Karar'da yer aldığı belirtilmektedir. Söz konusu Karar'ın yer aldığı ilgili resmi gazete nüshasına https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-01-21/pdf/FR-2021-01-21.pdf adresinden (6541 ila 6546 nolu sayfalar) ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ek-6: DTÖ Bildirimi (1 Sayfa)

8. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Hindistan

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 4 Şubat 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak Hindistan Ev Tekstili, Ev Dekorasyonu, Makine Halısı, Ev Eşyaları, Tamamlayıcı Mobilya, Mutfak Eşyaları ve Züccaciye sektörlerinde bilgilendirme ve işbirliği fırsatlarını Türk iş insanlarıyla paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-7: Hindistan Sohbet Toplantısı

9. Sayın Bakanımızın Bangladeş Büyükelçisi ile Görüşmesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımız ile Bangladeş Büyükelçisi Sayın Mosud MANNAN'ın 12 Şubat 2021 tarihinde bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

İhracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Ek-8'deki form doldurularak 3 Şubat 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz ve eo@baibgov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-8: Sorun Bildirim FormuEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.docx

ek-6.pdf

ek-7.pdf

ek-8.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.