2021/025 Sirküler (08.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-025

Sayın Üyemiz;

1. Cezayir / İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi

2. ATSO "KÖK Ödülleri" 2021

3. Avustralya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

4. Valencia Portakal Satış İhalesi

5. Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi

6. Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin

Yasaklanması Hakkında

7. Polonya - El Testeresi ve El Aletleri İthalat Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde ithalat bedeli ödemelerinin malların sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirildiği belirtilmekte ve Cezayir bankalarınca, bu ürünlerin ithalatlarında minimum 45 günlük vadeye gidilmeye başlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bu Kanun maddesinin Cezayir'e yapılacak tüm ithalat kalemleri için geçerli olmadığının bilinmesinde ve uygulama modeli tam olarak netleşinceye kadar ihracatçı firmalarımızın hâlihazırdaki ticari sözleşmelerini ve ihracat işlemlerini mümkün mertebe riske atmayacak şekilde hareket etmelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

2. ATSO "KÖK Ödülleri" 2021

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, teknoloji, yatırım, marka, kültür gibi tüm alanlarda üretilen hizmet/projeleriyle fark yaratan üyelerimiz, kişi, kurum-kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirilen ATSO "KÖK Ödülleri"nin 2021 yılı başvurularının alınmaya başlandığı bildirilmektedir. Başvuruların, 25 Şubat 2021 Perşembe günü, saat 17.30'a kadar www.kenteonemkatanlar.org sayfası üzerinden online form aracılığıyla alınacağı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 7 ana kategoriden oluştuğu belirtilen ATSO KÖK ödüllerinin iki ana kategorisinde, ödül almaya hak kazananların başvuru yoluyla belirleneceği, bu bağlamda;

· Kent Ödülleri; İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlık ile Antalya'ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşların ödüllendirileceği,

· Döviz Kazandırıcı Hizmetler; Konaklama Tesisleri, Seyahat Acenteleri, Hizmet İhracatı, İhracat Genel ve Tarım İhracatı olmak üzere 5 alt başlık ile ekonomiye değer katan Oda üyelerinin ödüllendirileceği bildirilmektedir.

ATSO KÖK Ödülleri Kılavuzu ekte sunulmaktadır.

Ek-1: ATSO KÖK Ödülleri Kılavuzu

3. Avustralya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma kapsamında yaptığı 5 Ocak 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/512 simgeli ekli SPS bildiriminde; 30 Mart 2021 tarihinden itibaren insan tüketimi ve ekim amacıyla ülkelerine ithal edilmek istenen aşağıdaki tohum türleri için bir ithalat izni şartı getireceği belirtilmektedir.

· Anthriscus cerefolium (frenk maydanozu)

· Apium graveolens (kereviz)

· Foeniculum vulgare (rezene)

· Pastinaca sativa (yaban havucu)

· Petroselinum crispum (maydanoz)

Söz konusunu ürünlerin tüm sinonimleri ve alt türleri için de ithalat izni şartının geçerli olacağı, 30 Mart 2021'den önce Avustralya topraklarına gelen sevkiyatların ithalat izni olmadan girişlerine izin verileceği, 30 Mart 2021 tarihinde ve sonrasında ithalat izni olmayan sevkiyatların, ülkelerinden ihracata yönlendirileceği veya imha edileceği bildirilmektedir

Ek-2: SPS Bildirimi

4. Valencia Portakal Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmenin 2021 yılı üretimi tahmini 4.700 Ton Valencia Portakal mahsulü satış ihalesinin 23.02.2021 Salı günü saat 14.00'de İşletmede yapılacak olduğu bildirilmektedir.

Ek-3: İlan Örneği

5. Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında "Sürdürülebilirlik Uzmanı” (Seviye 6) taslak meslek standardı hazırlanmış olduğu; söz konusu taslak meslek standardının tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneğinin İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlanan taslak meslek standardına ilişkin ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerinin http://www.segm.org.tr/ulusal-meslek-standartlari.html linkinde yer alan forma işlenerek 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

6. Tek Kullanımlık Plastik Ürünler İle Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Yasaklanması Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2019/904 sayılı düzenlemesi ile Avrupa Birliği içerisinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanılmasının azaltılması amaçlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği'nin bahse konu düzenlemesine paralel olarak Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanan "Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmelik (EWKVerbotsV)” ile 06 Kasım 2020 tarihinde Almanya'daki eyaletlerin temsil edildiği Federal Konsey tarafından ve 18 Aralık 2020 tarihinde ise parlamento tarafından onaylanmış olduğu, 26 Ocak 2021 tarihinde Federal Almanya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayımlanan söz konusu düzenlemenin, 3 Temmuz 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bahse konu yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan "Tanımlar” bölümünde tek kullanımlık plastik ürün, plastik, çözülebilir plastik, piyasaya sürme ve piyasada hazır bulunma kavramlarının tanımlarının yapıldığı, buna göre;

- Tek Kullanımlık Plastik Ürün: Tekrar kullanılmayacak şekilde tasarlanan, üretilen, piyasaya sürülen ve tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürün

- Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer hariç)

- Çözülebilir Plastik (oxo-degradable plastics): Doğada fragmente olabilmesi amacıyla üretim sürecinde kimyasallar kullanılan plastik

- Piyasaya Sürme: Bu yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasaya ilk defa sürülmesi

- Piyasada Hazır Bulunma: Ticari faaliyet kapsamında kullanılmak veya tüketilmek amacıyla para karşılığı veya para karşılığı olmaksızın ürünün teslimi

şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Anılan yönetmeliğin 3'üncü maddesinde piyasaya girişi yasaklanan ürünler sıralanmakta olup, söz konusu ürünler aşağıda yer almaktadır.

- Tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları

- Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak

- Plastik karıştırma çubukları

- Polistirenden üretilmiş içecek bardakları (to go bardaklar) ve içecek kapları ile kapakları

- Tıbbi kullanımlar hariç pipetler

- Balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel kullanımlar hariç)

- Polistirenden mamul fast-food yemek paketleri

- Çözülebilir plastikten (oxo-degradable plastics) mamul ürünler

Bununla birlikte, yukarıda sıralanan ürünlerin satışının, bu ürünlerin yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya sürülmüş olması şartıyla 03 Temmuz 2021 tarihinden sonra da mümkün olabileceği, geçiş süreci belirlenerek, korona nedeniyle stoklarda oluşan fazlalığın eritilmesi ve tüketime hazır ürünlerin imha edilmemesinin sağlanarak ekonomik zarar oluşmasının engellenmesinin amaçlandığı, yönetmeliğin uzun vadedeki amacının, bahse konu ürünlerin üretiminin ve ithalatının yasaklanması suretiyle bu ürünlerin Avrupa Birliği içerisindeki arzının ortadan kalkması olduğundan, söz konusu sektörde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın, tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam, karton vb. alternatif ürünlere yönelmeleri gerektiği bildirilmektedir.

7. Polonya - El Testeresi ve El Aletleri İthalat Talebi

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan e-posta yazıda, Polonya'da mukim bir firmanın el aletleri el testeresi gibi hırdavat ürünlerin üreticileri ile temasa geçip bu ürünleri Polonya'ya ithal etmek istediği ve ilgilenen firmalarımızın söz konusu firma ile a.janus@grupatopex.com mail adresi aracılığıyla irtibata geçebileceği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.