2021/036 Sirküler (25.02.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-036

Sayın Üyemiz;

1. Umman / Rekabet Mevzuatı Hk.

2. Rusya Sanal Ticaret Heyeti Duyurusu Hk.

3. Latin Amerika Sanal Genel Ticaret Heyeti (19-23 Nisan 2021)

4. RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hk.

5. İran'da Gerçekleşecek Fuar Katılımları Hk.

6. İnovaLİG 2020 Duyurusu

7. Cezayir Sınırlarının Yolcu Giriş ve Çıkışına Kapalı Olması Hk.

8. Fuar Duyurusu (Pakistan)

9. Valencia Portakal Satış İhalesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Umman / Rekabet Mevzuatı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfıla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı tarafından Rekabetin Korunması ve Tekelleşmenin Önlenmesine Dair Sultanlık Kararnamesi” kapsamında çıkarılan Bakanlık Kararnamesi ile, rekabet alanında tekelleşmenin önlenmesinin hedeflendiği, kanuna göre pazarda payı %35'in üzerine çıkan ve fiyatları veya arzı etkileme gücüne sahip olan kişilerin pazara hâkim kabul edileceği, pazar koşulları gereği söz konusu durumda bulunan firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları ve durumu gerekçeli bir şekilde açıklamalarının beklendiği bildirilmektedir.

EK-1: Bakanlık Kararı ve Kararname

2. Rusya Sanal Ticaret Heyeti Duyurusu Hk.

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)'nden alınan yazıda, Dünya genelinde mevcut olan pandemi sebebi ile, fiziki olarak gerçekleştirmekte oldukları etkinliklerin sanal ortamda gerçekleştirmeye başlandığı belirtilmektedir. 2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, çeşitli ülkelerdeki alıcıları Türk üreticileriyle buluşturdukları sanal b2b organizasyonlarını, her geçen gün daha bir önem kazandığı ifade edilmektedir.

Nu kapsamda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği organizasyonunda, 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında, örme-dokuma kumaş ve aksesuar ürün grupları için bir sanal ticaret heyeti organize edileceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliğin duyuru görseli ekte yer almaktadır.

EK-2: Duyuru Görseli

3. Latin Amerika Sanal Genel Ticaret Heyeti (19-23 Nisan 2021)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 19-23 Nisan 2021 tarihleri arasında Latin Amerika'ya (Arjantin, Şili, Uruguay, Paraguay) yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenlenecek olDUĞU, bahse konu ülkelerden iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilmne bahse konu Sanal Ticaret Heyetinde Çelik, Çimento, Cam, Seramik Ve Toprak Ürünleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, İnşaat Malzemeleri, Makine ve Aksamları (Madencilik ve Tarım İçin Makine ve Yedek Parçalar) Elektrik-Elektronik (Elektrik Malzemeleri Ve Ekipmanları) Mutfak Eşyaları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri (Tıbbi Malzemeler, Borular), Motor sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 25 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarihin 5 Mart 2021 Cuma günü saat 17:00 olduğu ifade edilmektedir. Son Başvuru tarihine kadar başvuran firmaların, başvuru ve ödeme tarihlerine göre önceliklendirileceği ve azami 25 firma kontenjanının dolması halinde başvuruların alımının son başvuru tarihinden önce kapanacağı bildirilmektedir.

Bahse konu heyete ön başvuru için https://bit.ly/3rYDNDU internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği; formda belirtilen bilgiler doğrultusunda B2B Eşleştirme firması başvuran firmalara özel nitelikli iş görüşmesi yapılıp yapılamayacağına dair ön araştırma yapacağı; ön araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda firmaların e-posta yoluyla bilgilendirileceği ve heyete kesin katılım için organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 3.900-TL tutarındaki katılım bedelinin firmalara bildirilecek kanallar ile ödenmesi ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

- Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği,

- Heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

- Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirilecek olup, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

- B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

• 19 Nisan 2021 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

• 19-23 Nisan 2021 - İkili İş Görüşmeleri

(Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Fadime Nebile MERCAN: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

4. RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, firmalarımızın fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünler ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olduğu, gümrükleme işlemleri esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, son günlerde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığının bilindiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan mezkur ürünlerin ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi tam tespit uygulamasına tabi tutulmakta olduğu, ürünlerin sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanmakta olduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığının da müşahede edildiği ifade edilmektedir.

EK-3: RF Ata Karnesi Bilgi Notu

5. İran'da Gerçekleşecek Fuar Katılımları Hk.

Tahran Ticaret Müşavirliği'nde alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, İran'da düzenlenen fuarlara ülkemiz firmalarınca katılım sağlanmamakta iken, son dönemde bazı firmalarımızın ABD yaptırımları kapsamındaki alanlarda fuarlara katıldıkları, stant açtıkları, fuar katılımına ilişkin sosyal medya veya internet sitelerinde paylaşım yaptıklarının görüldüğü ifade edilmektedir. ABD Yaptırımlarına ilişkin fuar ziyaretlerinde firmalara yapılan bilgilendirmede halen ABD yaptırımlarından tam anlamıyla haberdar olmadıklarından bahsedildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülkede fuarlara katılacak firmaların bilgilenmesini teminen Ticaret Müşavirliğince hazırlanan ABD yaptırımlarına ilişkin (https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-asya/iran/raporlar/musavirlik-raporlari) çalışmaların incelenmesi, firmaların katılıma ilişkin tereddüt yaşaması durumunda Müşavirlik veya Ataşeliklerimizle temasa geçmelerinin sağlanması, aldıkları bilgiler sonrasında katılım değerlendirmesi yapmalarının önem arz ettiğinin düşünüldüğü bildirilmektedir.

6. İnovaLİG 2020 Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz ihracatının tek çatı kuruluşu olan TİM'in, 100 bini aşkın üyesiyle, Türkiye'nin yüksek katma değerli ihracat ile büyümesini desteklemek amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma odağında kapsamlı projeler gerçekleştirdiği belirtilmektedir. Bu minvalde, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan İnovaLİG'in, 2014 yılından itibaren bu yana yoğun bir ilgi ve katılımla düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışmakta hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatını bulmakta oldukları ifade edilmektedir. İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya, kapsamlı inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporunun ücretsiz olarak sunulduğu; İnovaLİG sayesinde firmalarımızın, yıllar içerisinde inovasyon gelişimlerini takip ederek orta ve uzun vadeli inovasyon vizyonlarını geliştirdikleri; İnovaLİG'de şampiyon olan firmaların, her yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nda ödüllerini alırken, tüm ulusal mecralarda programın ve başarılı firmaların tanıtımının yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve her yıl ülkemizin inovasyon şampiyonlarını belirleyen İnovaLİG programının bu yıl 7. kez gerçekleştirileciği; bu kapsamda firmalarımızın yıllar itibariyle inovasyon gelişimlerini görmesi, hem de inovasyon alanında edinilen uluslararası tecrübeye ortak olmaları için 31 Mart 2021 tarihine kadar www.inovalig.com adresinden İnovaLİG 2020'ye ücretsiz olarak katılmaya davet edildiği bildirilmektedir.

EK-4: TİM İnovaLİG 2020 Program Duyurusu

7. Cezayir Sınırlarının Yolcu Giriş ve Çıkışına Kapalı Olması Hk.

Cezayir Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda,

-21 Mart 2020 tarihli ve 15 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan bir Kararname ile kapatılan Cezayir hava, deniz ve kara sınırları aradan geçen yaklaşık bir yıllık süreye rağmen yolcu giriş ve çıkışına halen açılmaması nedeniyle, Cezayir'e tarifeli ticari uçuşların yapılamadığı, ancak ihtiyaç duyan ülkelerin milli havayolu şirketleri için izin almak suretiyle charter seferleri düzenleyebildiği ve halihazırda, THY tarafından haftada bir kez İstanbul-Cezayir arasında karşılıklı charter seferlerinin düzenlendiği,

- Cezayir'e düzenlenen charter seferlerine katılarak Cezayir'e gelecek yolcular için Cezayir'de ticari faaliyetlerde bulunan bir şirketin çalışanı veya aile üyesi olması ve bunlar için Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alınması prosedürünün zorunlu kılındığı, bu çerçevede, Cezayir'de faaliyet gösteren Türk şirketlerinin, izin başvurusu dilekçelerini ve belgelerinin Cezayir Müşavirliğine sunulduğu, başvuruların Cezayir Büyükelçiliği kanalıyla Cezayir Dışişleri Bakanlığına bir nota ile iletilerek özel izin talebinde bulunulduğu, ancak izin sürecinin sonuçlandırılmasının, Cezayir bürokrasisinin yavaşlığı nedeniyle birkaç ayı bulduğu,

- Ayrıca, Cezayir vatandaşlarının ülkeden çıkışının da çok katı kısıtlamalara tabi olduğu ve ülkeden çıkışa, sağlık ve eğitim gibi mücbir sebepler haricinde izin verilmediği, ülkeye girişlerinde de yine özel izin almalarının gerektiği ve bu izinlerin uzun bürokratik süreçlerden geçtiği,

- Cezayir Devleti yetkilileri tarafından sınırların yeniden açılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklamanın bugüne kadar yapılmadığı, alınan önlemlerin halk sağlığını korumak amaçlı olduğu ve çok fazla eleştirilmekle birlikte sonuçları itibariyle doğru bir önlem şeklinde tezahür ettiği yönünde bazı resmi açıklamalara rastlandığı,

- Cezayir Sağlık Danışma Kurulu üyelerinin bazı açıklamalarında ise, vatandaşların önemli bir yüzdesinin aşılanması sonrasında sınırların açılmasının gündeme gelmesinin önerildiğinin belirtildiği, ülkenin halihazırda sürdürdüğü aşılama politikası ile, toplam sayısı 45 milyon olan vatandaşların önemli bir kısmının aşılanmasının yıllar sürebileceğinin değerlendirildiği,

-Sonuç olarak, salgının başlangıcından bu yana sınırlarını hiç açmayan birkaç ülkeden birisi olan Cezayir'in, uzun bir müddet daha sınırlarını kapalı tutacağının tahmin edildiği, karşılıklı ticari uçuş gerektiren fuar, alım heyeti vb. faaliyetlere ilişkin planlamaların Cezayir hava sahasının tarifeli ticari uçuşlara açılmasını takiben yapılmasının, daha faydalı olacağının mütalaa edildiği, bildirilmektedir.

8. Fuar Duyurusu (Pakistan)

Karaçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Pakistan'ın Karaçi şehrinde 21-23 Mart 2021 tarihleri arasında Tarım, Hayvancılık, Kümes Hayvancılığı, Balıkçılık, Mandıracılık ve makine ve teknolojileri alanında CATTLE SHOW isimli bir fuarın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İletişim

Websitesi: https://dalfapak.com/cattle-show/

Kontakt: Owais Lodhi (+92 300 202 4364) S Faisal Ali (+92 322 929 2916)

9. Valencia Portakal Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmemlerinin 23.02.2021 tarihinde açık arttırma usulü ile yapılan ihalede satışı gerçekleşmeyen tahmini 280 Ton Valencia çeşidi portakal 02.03.2021 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde tekrar satışa arz edilecek olduğu bildirilmektedir.

EK-5: İhale DuyurusuEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.