2021/044 Sirküler (09.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-044

Sayın Üyemiz;

1. Sayın Bakanımızın Özbekistan Ziyareti Hk.

2. Temel Dış Ticaret Eğitimi (ATSO )

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Sırbistan ve Avusturya

4. İHBİR - ALIMENTEC 2021 Fuarı hk. Bogota - Kolombiya

5. Türkiye-Çin KEK 17. Dönem Toplantısı

6. Reeskont Kredileri Hk..

7. Varşova - Polonya / Çatı Drenaj Malzemesi (Süzgeç) Talebi

8. Fuar Duyurusu (Kırgızistan)

9. Fuar Duyurusu (Nijerya)

10. Arab Health 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Sayın Bakanımızın Özbekistan Ziyareti Hk.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımızın, iş insanlarının da katılımıyla 6-8 Nisan 2021 tarihleri arasında Özbekistan'a 1 günlük resmi ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ve ihracatçılarımızın görüşlerinin 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

2. Temel Dış Ticaret Eğitimi (ATSO)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO Global çatısı altında Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde, 23-24 Mart 2021 tarihleri arasında "Temel Dış Ticaret Eğitimi” gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu program çerçevesinde dış ticarette teslim-ödeme şekilleri, lojistik sistemi ve tahsilat risklerinin anlatılacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu eğitime katılımın ücretsiz olup, eğitimin 23-24 Mart 2021 tarihlerinde 09:30-12:30 saatleri arasında Zoom programı üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği; programla ilgili bilgilerin kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletileceği belirtilmektedir. Eğitmenin özgeçmişine, eğitim programına ve kayıt formuna https://atso.xyz/sIcxM linki üzerinden ulaşılmaktadır.

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Sırbistan ve Avusturya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; 9 Mart 2021 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında Sırbistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 11 Mart 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Avusturya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Sırbistan Toplantısı Linki: https://bit.ly/2MA5PXn

Avusturya Toplantısı Linki: https://bit.ly/3sDa0Ba

EK-1: Sırbistan Sohbet Toplantısı

EK-2: Avusturya Sohbet Toplantısı

4. İHBİR - ALIMENTEC 2021 Fuarı hk. Bogota - Kolombiya

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Bogota - Kolombiya'da 08 - 11 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2021, powered by Anuga "Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı”nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, iki yılda bir düzenlendiği belirtilen fuarın, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında iptal edildiği; bölgenin en önemli fuarı olarak gösterildiği ifade edilen ve 2021 yılında daha geniş bir katılım beklenen fuarın, 2018 yılında; 7 fuar salonunda 23.400 metrekare üzerinde % 74'ü yerel, % 26'sı uluslararası, 30 ülkeden 460 katılımcıya ve % 34'ü yerel ve % 66'sı uluslararası olmak kaydıyla 22 ülkeden 32.000 ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı belirtilmektedir. Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 5 ülkenin ise Ekvador, ABD, Venezuela, Meksika ve Şili olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın katılım bedeli olan 1.200 USD/m2 dâhilinde;

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanmanın yer aldığı belirtilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 19 Mart 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği iletişim adresi olan hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

İsmail Berkay ÜNLÜ

E- Posta: hububat@iib.org.tr - iunlu@iib.org.tr

Tel: 0212 454 05 00 - Dâhili: 1538

Faks: 0212 454 05 01-02

EK-3: Fiyatlı Sirküler (1 sayfa), Başvuru formu (1 sayfa), Fuar Katılım Sözleşmesi (7 sayfa)

5. Türkiye-Çin KEK 17. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Eşbaşkanlığı Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile Çin Ticaret Bakanı Sayın Wang Wentao tarafından deruhte edilen Türkiye-Çin KEK 17. Dönem Toplantısının 25 Mart veya 8 Nisan 2021 tarihlerinden birinde video konferans marifetiyle gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bilgileri ve ilgili toplantıda kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın bahse konu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşme sırasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerini 11 Mart 2021 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-4: Sorun Bildirme Formu

6. Reeskont Kredileri Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığına vaki muhtelif müracaatlarda, reeskont kredilerinin taahhüt kapatma işlemlerinde; "Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 3151 rejim kodu ile düzenlenen" ve "ilgili alanında Türk Menşei dışında diğer ülke menşeili ürünlere ait kodların yer aldığı" ihracat beyannamelerinin kabul edilmediği, bu durumun ise uygulamada bazı sıkıntılara yol açtığının belirtildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu sorunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) yayımlanan "İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatına” ilişkin olması sebebiyle, mezkur taleplerin Bakanlıkça TCMB'ye intikal ettirilerek işbu taleplerin ilgili mevzuatta yapılacak değişikliklerde dikkate alınmasında fayda olacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, TCMB'nin tüm bankalara iletilen ve ekte yer alan 26/02/2021 tarihli talimatında; Bakanlık değerlendirmeleri çerçevesinde, mezkur Uygulama Talimatında yer alan ‘"ithal edilmiş malın ihracı" ifadesinin İhracat Yönetmeliğinin 11 inci maddesindeki tanıma uygun olarak "gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş yeni veya kullanılmış malın ihracı" olarak anlaşılması gerektiği', ayrıca anılan Talimatta "kredi taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesine ilişkin bir menşe şartından da bahsedilmediği” değerlendirmelerine yer verilerek, "reeskont kredisi taahhüt kapatma işlemlerinin bu açıklamalara uygun olarak sonuçlandırılması” hususunun talimatlandırıldığı bildirilmektedir.

EK-5: TCMB Talimatı

7. Varşova - Polonya / Çatı Drenaj Malzemesi (Süzgeç) Talebi

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan mailde, bir Polonya firmasının çatı süzgeci üreticisi aradıkları bildirilmektedir. Söz konusu firma ile iletişime geçmek isteyen üyelerimiz firma iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirler.

Andrzej Kozakowski

Tel: +48 601 55 33 75

VELDACH NIEMCEWICZA Sp. z o.o. ul. Niemcewicza 9 71-553 Szczecin NIP: 8512907813

Komórka +48 605 388 311

Tel: +48 91 455 33 43

Fax: +48 91 455 33 59

E-Mail: veldach@veldach.com.pl

www.veldach.com.pl

8. Fuar Duyurusu (Kırgızistan)

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, 25-28 Mart 2021 tarihlerinde Bişkek'te "Expo Eurasia-Kyrgyzstan 2021 2. Uluslararası Fuarının düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlık internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

EK-6: Expo Euarasia

9. Fuar Duyurusu (Nijerya)

Abuja Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 14-16 Eylül 2021 tarihlerinde "HALAL EXPO NIGERIA 2021 Fuarı"nın Abuja Ticaret ve Konferans Merkezi'nde yapılmasının planlandığı bahsedilmektedir. Fuar hakkında bilgi almak isteyen firmalarımız ekte yer alan kitapçık ve bilgi notundan yararlanabilirler.

EK-7: Bilgi Notu

EK-8: Yer Planı

EK-9: Fuar Kitapçığı

10. Arab Health 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Gnel Sekreterliğinden alınan yazıda, 21 - 24 Haziran 2021 tarihleri arasında Dubai/BAE'de düzenlenecek olan Arab Health Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun, Birliklerinden İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve takviye edici gıdaların da sergilenebileceği ve senede bir kez düzenlenen "Arab Health” fuarına 2020 yılında 66 ülkeden 4142 firmanın katıldığı; Fuarı sağlık sektörü ile ilgilenen yaklaşık 160.000 kişinin ziyaret ettiği; Sağlık sektöründe Orta Doğu' da düzenlenen ve en büyük etkinlik konumunda olan Arab Health'e 2020 yılında 149 Türk firmanın iştirak ettiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; Arab Health Fuarı'na İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalar için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 1.500 USD/m2 (Nakliye hariç katılım bedeli 1.450 USD /m2'dir) olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda; yurtdışında düzenlenen fuarların 2021 yılında, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL'ye kadar, fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda 472.000 TL'ye kadar desteklenmekte olduğu, bu kapsamda, Arab Health Fuarı 2021 yılı destek tutarının 4379 TL/m2 olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, şubat ayında Gulfood Fuarıyla birlikte Dubai'de fuarlar düzenlenmeye başlandığı, pandemi sebebiyle bazı kısıtlamaların olması ve Arab Health'in de bu kısıtlamalar çerçevesinde düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu fuara ilişkin bilgiler https://www.ikmib.org.tr/tr/arab-health-2021-fuarimilli-katilim-organizasyonu.html bağlantısında yer almaktadır.

EK-10: Katılım Şartları ve Banka Bilgileri

EK-11: Kişisel Veri Paylaşımı Onay FormuEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.docx

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.jpg

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.