2021/051 Sirküler (26.03.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-051

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye-İran KEK Toplantısı

2. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

3. RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hk.

4. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu

5. GAİB Nisan 2021 Online Eğitimleri Hk.

6. ABD / Döşek ithalatına karşı Anti-Damping Soruşturması Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Türkiye-İran KEK Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 28. Dönem KEK Toplantısının 27-28 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, mezkur toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere;

-İhracatçılarımızın İran pazarında karşılaştığı sorunlar ile bu kapsamdaki taleplerine ve önerilere,

-Toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara

ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; söz konusu bilgilerin 29 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-1: Sorun Bildirim Formu

2. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği'ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Genelge'ye aşağıdaki Geçici 6'ncı maddenin eklendiği bildirilmektedir:

"GEÇİCİ MADDE 6 - (22/03/2021) (1)İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.”

Diğer taraftan, söz konusu değişikliklerin dercedildiği Genelge metnine, Bakanlık internet sitesinin İhracat - Mevzuat - Dahilde İşleme Rejimi bölümünden ulaşılabileceği belirtilmektedir. (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi)

3. RF Fuar Katılımlarında Gümrük Sorunları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, firmaların fuar katılımları esnasında teşhir etmek üzere getirdikleri ürünlerin ilgili ülkenin gümrük mevzuatı çerçevesinde işlem görmekte olup, gümrükleme işlemlere esnasında yapılan eksik işlemler ya da yanlış beyanların, o ülkeye girişte firmalarımızın fuara katılımlarını geciktirebilecek kontrol işlemlerine sebebiyet verebildikleri ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, son dönemde tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ürünlerinin gümrük işlemlerinde Rusya Federasyonu'nda gerçekleşen fuarlarda benzeri sorunların ortaya çıktığı, Rus gümrük idaresince yapılan işlemlerin 10-12 saate kadar uzadığının bilindiği belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu ürünler için ATA karnesi düzenlenmiş olsa dahi Rus gümrük idaresince tam tespit uygulamasına tabi tutularak ürünlerin sıra numaralarına göre tek tek fotoğraflanması uygulamasına gidildiğinin bilindiği ifade edilmektedir. Diğer taraftan ATA Karnesinde Türk gümrük idaresince doldurulması zorunlu yeşil kısmının doldurulmadığının da müşahede edildiği ifade edilmektedir.

EK-2: Bilgi Notu

4. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, 24. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun 2-5 Haziran 2021 tarihleri arasında St. Petersburg'da düzenleneceği bildirilmekte; anılan Forum'un RF Devlet Başkanı'nın himayesinde her yıl düzenlenen, ekonomi ve iş alanlarında önemli bir platform olduğu hatırlatılarak ülkemizin ilgili makamlarının ve iş çevrelerinin dikkatine getirilmesi istenmekte ve Forum'a ilişkin bilgilere resmi internet sitesinden (https://forumsbp.com) ulaşılabileceği bildirilmektedir.

5. GAİB Nisan 2021 Online Eğitimleri Hk.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, GAİB tarafından ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlendiğinden bahisle; Birlikleri tarafından 2021 yılının Nisan ayında gerçekleştirileceği belirtilen webinar takvimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almakta olup, söz konusu etkinliklerin ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linkinin eğitim günü e-posta ve sms ile gönderileceği bildirilmektedir.

EK-3: Eğitim İçerikleri

6. ABD / Döşek ithalatına karşı Anti-Damping Soruşturması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Kamboçya, Endonezya, Malezya, Sırbistan, Tayland ve Vietnam'ın yanı sıra ülkemiz menşeli döşek ithalatına karşı bir anti damping soruşturması yürütüldüğü bildirilmektedir. Soruşturma kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) nihai kararın 25 Mart 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde (https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-03-25/pdf/2021-06193.pdf) yayımlanmış olduğu, ön kararda belirlenen %20,03 oranındaki damping marjında bir değişiklik yapılmadığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturmanın halihazırda devam etmekte olup, bu kapsamdaki nihai kararın 2 Mayıs 2021 tarihine kadar açıklamasının beklendiği belirtilmektedir. ITC'nin nihai kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin olumlu bir karar vermesi durumunda anti-damping vergisi önleminin nihaileşeceği ve yukarıda belirtilen oranda geriye dönük olarak yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.