2021/083 Sirküler (24.05.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-083

Sayın Üyemiz;

1. DENİB 1. Ev Ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Hk.

2. Antalya TSO- Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Seracılık Sektörü Çevrimiçi Toplantısı

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Venezuela

4. Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Paneli (UİB)

5. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. DENİB 1. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması Hk.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Birlikleri tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak, özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörünün ihracatını artırmak amacıyla 1. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması adıyla yarışma düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, "FLOURISH-GÜZELLEŞME” temasıyla düzenleneceği belirtilen yarışmanın, öğrenciler ve profesyonellere yönelik olarak 4 kategoride öğrenci ev tekstili, öğrenci banyo tekstili, profesyonel ev tekstili, profesyonel banyo tekstili alanında planlandığı ifade edilmektedir. DENİB 1. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması için son başvuru tarihinin 02 Temmuz 2021 olduğu, yarışma katılım koşullarına ve online başvuruya www.denibdesign.org adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Yarışmanın süreçleri, aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarından görülebilir.

https://www.facebook.com/denibyarisma

https://twitter.com/denibyarisma

https://www.instagram.com/denibyarisma

https://www.youtube.com/channel/UCio7CVfVt8rUWpbJLVXHmrg

https://www.linkedin.com/in/denibyarisma/

2. Antalya TSO - Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Seracılık Sektörü Çevrimiçi Toplantısı

Antalya Ticaret Odası (ATO)'ndan alınan yazıda, Odaları ve T.C. Aşkabat Büyükelçiliği iş birliğinde, ATO üyesi seracılık sektörü temsilcileri ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği temsilcilerinin bir araya getirilmesinin planladığı ifade edilmektedir. 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü 11:00-12:00 saatleri arasında sanal ortamda düzenlenmesi planlanan etkinlikte, katılımcı firmalara 3'er dakikalık tanıtım yapma imkanı verileceği bildirilmektedir.

Görüşmelere katılmak isteyen firmaların aşağıdaki bağlantıda yer alan formu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Firma Tanıtımı Başvuru Formu:

https://atso.xyz/r3vfM

İletişim:

ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: global@atso.org.tr

Tel: 0242 314 3743 / 0242 314 3777

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Venezuela

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade eidlmetkedir.

Bu kapsamda; 25 Mayıs 2021 Salı günü 16.00-17.30 saatleri arasında Venezuela'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılmak isteyen ihracatçılarımız https://bit.ly/346KPg9 linkinden bahse konu etkinliğe katılım sağlayabilirler.

4. Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Paneli (UİB)

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi işbirliğinde, ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişini destekleyen öncü aktörlerden biri olduğundan bahisle, tekstil sektörünün döngüsel ekonomiye bakışı, global seviyede ve Türkiye'de farkındalık düzeyi, şirketlerin döngüsel ekonomi uygulamaları ve ileriye dönük planları, AB Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon vergisi konularında Türk Tekstil Sektörünün duruşu, öngörüler ve geleceğe yönelik planların ele alınacağı Tekstil Sektöründe Döngüsel Ekonomi Uygulamaları Paneli'nin, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü 13.30-16:30 saatleri arasında online ortamda (zoom webinar) gerçekleşecek olacağı bildirilip, etkinlik programı ve kayıt linki aşağıda yer almaktadır. Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen ihracatçılarımız link üzerinden kayıt olabilirler.

Kayıt Linki: https://uib.org.tr/tr/event-register.html

Etkinlik Programı:

13:30-15:00

Moderatör: Pınar Taşdelen ENGİN (UTİB Yönetim Kurulu Başkanı)

Konuşmacılar: Elvan ÜNLÜTÜRK (Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)

Duygu YILMAZ (Biolive/Girişimci)

15:00-16:30

Moderatör: Berna AŞIROĞLU (DCube Kurucu Ortağı)

Konuşmacılar: Dilek CESUR (Yeşim Tekstil Kurumsal İletişim Direktörü)

İhsan İPEKER (İpeker Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür)

5. Arjantin / Vinil Klorür Polimer Profiller Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata göre, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 3916.20.00 GTİP'li) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra söz konusu notada;

· Mezkur soruşturmaya istinaden 14 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan açılış kararına https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244381/20210514 internet adresinden ulaşılabileceği,

· Anti-Damping Anlaşması'nın 6'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca tarafların soruşturma ile ilgili olabilecek kanıt ve değerlendirmelerini soruşturma otoritesine sunabilecekleri ve bu itibarla, nota ekinde sunulan ihracatçı soru formunun ihracatçılarımıza iletilmesine ihtiyaç duyulduğu,

· İlgili tarafların, soruşturma ön kararı ile ilgili olabilecek görüş ve değerlendirmelerini ön karar bildiriminden itibaren 10 iş günü içerisinde, ihracatçıların ise ihracatçı soru formlarına yönelik cevaplarını 30 gün içerisinde iletmeleri gerektiği,

· Soruşturma taraflarını temsil edecek kişilerin, ilgili firmayı temsil yeteneğini haiz olduklarına dair bilgi, belge ve dokümanları onaylı olarak soruşturma otoritesi ile paylaşması gerektiği,

· Soruşturma otoritesine iletilecek değerlendirmelerin İspanyolca diline resmi yollar vasıtası ile çevrilmiş olarak iletilmesinin beklendiği,

· Bildirimlerin yapılabilmesi amacıyla ilgili tarafların Buenos Aires şehri ve civarında bir bildirim adresi ve ilgili yönetmeliğin 2'nci maddesi uyarınca bir e-posta adresi tespit etmeleri gerektiği ve devam eden prosedürler için söz konusu mevzuatın yayımından itibaren 10 iş günlük bir süreye sahip oldukları,

· Soruşturma ile ilgili cevap ve görüşlerini ileten ilgili tarafların, söz konusu cevapların gizli kalmasını istemeleri halinde, gizli kalacak bölümün kamuya açık bölümden ayrı olarak dosyalanması ve gizliliğe ilişkin talebin iletilerek dosyaların doğru şekilde işaretlemesinin gerektiği ve bu itibarla, gizli dosya sayfalarının sağ üst köşelerine "CONFIDENCIAL” ibaresinin iliştirilmesi gerektiği,

· İletilecek görüş, cevap ve dosyaların her sayfasının firma veya kurum temsilcisi tarafından isim yazılması ve imzalanması ve soruşturma otoritesine yapılacak her doküman sunumunda yetkili kişinin kimlik örneğini ve imzanın gerçek olduğuna ilişkin doğrulamayı paylaşmasının gerektiği,

· İhracatçı Bilgi Formlarının doldurularak iş birliğine gelinmemesi halinde soruşturma otoritesinin kararlarını elde bulunan verilerle alacağı,

· Her türlü bilgi ve belgenin ilgili otoriteye https://www.argentina.gob.ar/produccion/mesa-entradas-aspo/formulario-tramitesweb sitesi üzerinden ve/veya mgedesarrolloproductivo@gmail.come-posta adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği belirtilmektedir. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamaları ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın haksız rekabete neden olması gibi nedenlerden, kaynaklanabildiği; bu itibarla, Arjantin tarafından başlatılan mezkûr anti-damping soruşturmasında ülkemiz menşeli "Açıklıkların veya mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının Arjantin yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığının değerlendirileceği; Arjantin soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde tüm ülkemiz firmalarına anti-damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımız internet adresinde "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında ihracatımızın ve ihracatçılarımızın savunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Bakanlığımızca yazılı ve şifahi görüşler Arjantin makamlarına tevdi edilecektir. Bununla beraber, anılan soruşturmaya ülkemiz özel sektörünü temsilen ilgili ihracatçı Birliğimizin de taraf olup yukarıda belirtilen TİM uygulama usul ve esasları kapsamında avukatlık/danışmanlık hizmeti alarak ülkemiz ihracatçılarını savunması imkânı mevcut bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda; anılan soruşturmaya ilişkin olarak önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla zoom üzerinden bir toplantı tertip edilmesi yönünde söz konusu ürün ihracatçısı firmalarımızın varsa taleplerinin 24 Mayıs 2021 Pazartesi (BUGÜN) saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.