2021/111 Sirküler (07.07.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-111

Sayın Üyemiz;

1. Azerbaycan'a Turunçgil Fidanı İhracatı

2. AB / Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri

3. İthalat Talebi - Panama

4. Japonya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu (AKİB)

5. AB / Korunma Önlemi (çelik )

6. AB / Anti-Damping (sıcak sac )

7. Medica 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk. (İMMİB)

8. Arab Health 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk. (İMMİB)

9. Çelik Çubuk İthalat Talebi - Polonya

10. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

11. EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Guadalajara/ Meksika Fuarı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Azerbaycan'a Turunçgil Fidanı İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Azerbaycan'a turunçgil ihracatına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlıklarına intikal eden muhtelif yazılarda; turunçgil meyve ve fidanlarının ihracatına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı tarafından ülkelerine turunçgil bitkilerinin ithalatında ari bölge ve sıcaklık şartı uygulamasının değiştirildiği; bununla birlikte ekteki tabloda yer alan bitkilerin yine ekte belirtilen zararlı organizmalardan ari olması halinde ithalatına izin verileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ülkeye belirtilen ürünlerin ihracat işlemlerinde ekli tablodaki zararlı organizmalar başta olmak üzere karantina zararlılarından ariliğin titizlikle kontrol edilmesi ve bulaşık partiler için kesinlikle bitki sağlık sertifikası düzenlenmemesi hususunda Bakanlıkları ilgili müdürlüklerine gerekli talimatın verildiği bildirilmektedir.

EK-1: Tablo

2. AB / Ticaret Politikası Savunma Araçları Mevzuat Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;

· Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli bazı demir veya çelik bağlayıcılar ithalatının kayıt altına alınmasına ilişkin 2021/970 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 17 Haziran 2021 tarihli ve L 214 sayılı nüshasında yayımlandığı;

· ÇHC menşeli alüminyum konvertör folyo ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/983 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 216 sayılı nüshasında yayımlandığı;

· ABD ve Suudi Arabistan menşeli mono etilen glikol ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/939 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 205 sayılı nüshasında yayımlandığı;

· Rusya menşeli huş kontraplak ithalatına karşı geçici anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2021/940 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve L 205 sayılı nüshasında yayımlandığı;

· Hindistan menşeli bazı grafit elektrot sistemleri ithalatına karşı nihai anti-sübvansiyon uygulanması hakkında 2017/421 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü bağlamında belirli önlemlerin 11 Mart 2022 tarihinde sona ermesine dair Bildirim, AB Resmi Gazetesi'nin 11 Haziran 2021 tarihli ve C 222 sayılı nüshasında yayımlandığı

bildirilmektedir.

3. İthalat Talebi - Panama

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; Panama'da yerleşik "Café Palo Alto" şirketinin, üzerlerinde aynı isimli logoları bulunan 60-90 ml porselen espresso kahve bardakları ile 180-210 ml porselen cappuccino kahve bardaklarını ülkemizde imal ettirerek ithal etmek istediği ve ilgili firmalarla iletişime geçerek kendilerine numune ve fiyat teklifi gönderilmesini talep ettiği belirtilmektedir. Café Palo Alto firmasının temsilci bilgileri aşağıda gönderilmektedir.

Firma İletişim Bilgileri:

Frank A. TEDMAN M. (fatedman@cafepaloalto.com, M: +507 6613 2421)

Katherıne Sofía BAUTISTA FIORINI (katherine.bautista@cafepaloalto.com)

Frankie TEDMAN (frank.tedman3@cafepaloalto.com)

Alexander TEDMAN (alexander.tedman@cafepaloalto.com)

4. Japonya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Duyurusu (AKİB)

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, AKİB tarafından 15-2 1 Kasım 2021 tarihleri arasında Japonya'ya yönelik gerçekleştirilmesi planlanan gıda sektörel ticaret heyeti organizasyonunun 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olup, katılım bedelinin 6.000.-ABD Dolar (firma başına tek temsilci baz alınarak hesaplanmıştır) olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Devlet desteği başvuruları, heyet organizasyonu tamamlandıktan sonra Genel Sekreterlikleri tarafından gerçekleştirilecek olup, destek tutarları ilgili Bakanlıktan alındıktan sonra katılımcı firmaların belirteceği hesaba yatırılacağı; Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) ve Birliklerince heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgeleri Birliklerine iletmelerinin yeterli olacakları ifade edilmektedir. Katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabilecekleri; heyet organizasyonuna firmaları adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı firma ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği; katılımcı firma ile organik bağı olan başka bir firmadan SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmemekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; heyetin devlet desteği kapsamına alınması için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacak olup katılmak isteyen şirketlerin en geç 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvuru yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Başvuru için https://forms.gle/dBSKbW2VZPPWTnYr9 internet adresinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerektiği; heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, Ticaret Bakanlığı onay süreci başlatılacağı ve AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden kendilerinden ödemeler alınacakları, başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen şirketlere ödemiş oldukları katılım bedelinin iade edilemeyeceği ifade edilmektedir.

5. AB / Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önlemine ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin 3 yıl daha uzatılmasına karar verildiği hususunun daha önceden bildirildiğinden bahisle; 4 numaralı kategoride yapılan kota dağılımına ilişkin revize yapılmasına ilişkin kararın 5 Temmuz 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu karar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.236.01.0047.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A236%3ATOC adresinde yer almaktadır.

6. AB / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği tarafından 14 Mayıs 2020 tarihinde ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına karşı açılan damping soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Karar'da 8 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay süreyle ülkemizden yapılan ithalatta %4,8 ile %7,6 arasında değişen oranlarda bir geçici önlem uygulanmasına karar verildiğinden bahisle; 6 Temmuz 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan nihai karara göre, ülkemizden yapılan ithalatta %4,7 ile %7,3 oranlarında nihai anti-damping vergisi uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir. Söz konusu nihai karar https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1100&from=EN adresinde yer almaktadır.

7. Medica 2021 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk. (İMMİB)

İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 15-18 Kasım 2021 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya'da düzenlenecek olan Medica Fuarı'na yönelik Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, 12. kez Birliklerince gerçekleştirileceğinden bahisle; medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergilenebileceği ve senede bir kez düzenlenen Medica Fuarı'na 2019 yılında 5,598 Firmanın katılım sağladığı, fuarı sağlık ve medikal sektörü ile ilgilenen yaklaşık 121,369 kişinin ziyaret ettiği ifade edilmektedir. Sağlık sektöründe dünyada düzenlenen en büyük etkinlik konumunda olduğu ifade edilen Medica Fuarı'na, 2019 yılında milli katılım organizasyonları altında 42 firma katılım gösterirken, 119 firmanın ise bireysel olarak iştirak ettiği, pandemi sebebiyle Medica 2020 Fuarının sanal ortamda gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Medica 2021 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu altında katılacak firmalar için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3) içeren katılım bedelinin 760 €/m2 olduğu belirtilmektedir. (nakliye hariç katılım bedeli 730 € /m2'dir.) Söz konusu fuarın, T.C. Ticaret Bakanlığının 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 140.000 TL'ye kadar desteklenebileceği ifade edilmektedir. (Fuarın prestijli fuarlar listesinde yer alması durumunda destek limiti 472.000 TL olmaktadır).

Bu kapsamda, Medica 2021 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu dahilinde iştirak etmek isteyen firmaların (ekte belirtilen şartları göz önünde bulundurarak ve peşin kabul ederek) https://tinyurl.com/medica2021 bağlantısında yer alan başvuru formunu doldurmaları ve aşağıdaki banka hesabına 1000 € tutarındaki avans bedelinin yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 30 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar canan.ersoy@ikmib.org.tr ve irem.degertekin@ikmib.org.tr e-postalarına göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: Banka Hesap Bilgileri ve Katılım Şartları

8. Arab Health 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk. (İMMİB)

İstanbul Maden Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 24 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Dubai/BAE'de düzenlenecek olan Arab Health 2022 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nun, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda üçüncü kez Birlikleri tarafından gerçekleştirileceğinden bahisle; medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve takviye edici gıdaların da sergilenebileceği ve senede bir kez düzenlenen Arab Health Fuarı'na 2021 yılında online ve fiziki olarak 3500'ün üzerinde firmanın katıldığı, sağlık sektöründe Orta Doğu' da düzenlenen ve en büyük etkinlik konumunda olan Arab Health 2021 Fuarı'na 28'i milli, 48'i bireysel olmak üzere 76 Türk firmanın iştirak ettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Arab Health 2022 Fuarı'na Birlikleri organizasyonu dahilinde katılacak firmalar için; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti (zorunlu giderler dahil), genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedelinin nakliye dahil 1.500 USD/m2, nakliye hariç 1.450 USD/m2 olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu fuara Birlikleri organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16:00' ya kadar ekte yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerektiği ifade edilmektedir.

EK-3: Fuara ilişkin genel bilgiler ve katılım şartları

EK-4: Taahhütname

9. Çelik Çubuk İthalat Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Polonya'da tıbbi ekipman dağıtımı yapan bir firmanın, Türkiye'den 110 mm 40HM + QT =42CRMO4 + QT 15000 kg çelik çubuk ithal etek yönündeki talebini Müşavirliğimize ilettiği ifade edilmektedir.

Söz konusu talep ile ilgilenen üyelerimiz aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla firma ile iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri

Przemek Sobiela

E-mail: przemeks@konturpolska.pl

Tel: +48 500 457 751

KONTUR POLSKA SP. Z O. O.

Ul. Legionow 40

43-502 Czechowice - Dziedzice

NIP: 652-172-35-66

www.konturpolska.pl

10. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2020 - 30 Nisan 2021 dönemine ilişkin; "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2020 - 30 Nisan 2021 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı, konuya ilişkin 6 Temmuz 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-07-06/pdf/2021-14290.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacakları bildirilmektedir. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektikleri; ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulundukları bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmalar ve Bakanlık arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

11. EXPO ANTAD & Alimentaria 2021 Guadalajara/ Meksika Fuarı Hk. (İİB)

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 18 - 20 Ekim 202 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika'da düzenlenecek olan Expo ANTAD & Alimentaria Uluslararası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği, Expo ANTAD & Alimentaria Fuarı'nın bu sene 38. kez düzenlenecek olup genel ticaret fuarı niteliğinde olan söz konusu fuarda gıda ve içeceğin yanı sıra şekerli mamuller, soft içecekler, baharatlar, atıştırmalık ürünler, su ürünleri, organik ürünler, sağlık, restoran ürünleri gibi birçok sektörden katılımcıya ulaşmanın mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2019 yılında yaklaşık 55.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirilen fuarda 31 ülkeden 1.700 katılımcının yer aldığı ve fuarı 3 gün içinde yaklaşık 37.000 kişinin ziyaret ettiği ifade edilmektedir. Pandemi nedeniyle 2020 yılında dijital ortamda gerçekleştirilen EXPO ANTAD & Alimentaria Fuarı'nın, Walmart, Soriana, Waldo's, Chedraui, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu Latin Amerika kıtasının geneline hitap ettiği belirtilmektedir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimiz, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 16 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir

EK-5: Başvuru Formu

EK-6: Fuar Katılım SözleşmesiEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.