2021/112 Sirküler (07.07.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-112

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre hususi damgalı pasaport verilebileceğinin hükme bağlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın, 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, mezkûr Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Bakanlık tarafından belirlendiğinden bahisle 2017/9962 sayılı Kararın 10uncu maddesinde 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yapılan değişiklikle, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarını kaybeden kişilerin pasaportlarını iptal ettirme ve firmaların bu durumu bölge müdürlüklerine 15 gün olan bildirme süresinin derhal olarak düzenlendiği; derhal iptal ve bildirim yapılmaması durumunda verilecek hak mahrumiyetinin 10 yıldan 4 yıla indirildiği ve mevzuatta derhal olarak belirtilen bildirim süresinin, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybedilmesinden en geç bir sonraki iş günü olarak uygulanacağının 09.10.2020 tarihli ve 58102527 sayılı yazılarıyla bildirildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verildiği; pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 2017/9962 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında yapılan işlemlerin gözden geçirilip 3 iş günü içinde bildirim yapan firmalar hakkındaki hak mahrumiyeti işlemlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.