2021/113 Sirküler (07.07.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-113

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında ikili ticaretin 29/12/2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda; bu süreçte, Birleşik Krallık'ın, AB'den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamalarını yürürlüğe koymakta olduğu, bu çerçevede, bu ülkeye yönelik tarım ürünleri ithalatında talep edilen gıda sağlık sertifikasının (High risk food and feed not of animal origin (HRFNAO)) Birleşik Krallık versiyonunun 19 Mayıs 2021 tarihinde açıklanmış olup, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren AB versiyonunun kabul edilmeyeceği hususunun Birleşik Krallık hükümetinin resmi internet sitesi olan gov.uk adresinden duyurulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla; konuya ilişkin olarak Londra Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; söz konusu Müşavirlik ile irtibata geçen ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalara, Birleşik Krallık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunulmaması nedeniyle yeni model sertifika düzenlenemediği ve bu hususun ihracatçı firmalarımızın İngiltere'ye mal ihracatında sorun yaşamasına sebebiyet verebileceği bilgisinin iletildiğinin ifade edildiği; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından keyfiyetin Birleşik Krallık makamlarınca kendilerine ulaştırılması halinde gerekli düzenlemeleri yapılacağı bilgisinin Müşavirliğe iletildiğinin belirtildiği, konunun çözüme kavuşturulmasını teminen Londra Ticaret Müşavirliği tarafından Birleşik Krallık ilgili kurumları ile iletişime geçilmiş olup, keyfiyet Londra Büyükelçiliği tarafından da muhatap makamlar nezdinde gündeme getirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık Liman Sağlık Kurumundan anılan Müşavirliğe verilen yanıtta; Birleşik Krallık Gıda Standartları Kurumu tarafından tarım ürünleri ithalatında 1 Ekim 2021 tarihine kadar AB modeli gıda sağlık sertifikasının kabul edileceği, bununla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren ise https://cutt.ly/xmnBJxv adresinde yer alan formatta tanzim edilecek olan sertifikanın ibraz edilmesinin zorunlu olacağı hususlarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.