2021/114 Sirküler (09.07.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-114

Sayın Üyemiz;

1. Azerbaycan'a Turunçgil meyve ve fidanlarının İhracatı

2. Arab Health 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

3. TİM Odaklı İnoSuit Programı Hk.

4. AB'nin Yeni KDV Sistemi

5. Covıd-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler

6. Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" İle Mücadele Tedbirleri 2021-2022 Dönemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Azerbaycan'a Turunçgil meyve ve fidanlarının İhracatı

Ülkemizden Azerbaycan'a turunçgil ihracatına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden muhtelif yazılara atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; turunçgil meyve ve fidanlarının ihracatına ilişkin Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı tarafından ülkelerine turunçgil bitkilerinin ithalatında ari bölge ve sıcaklık şartı uygulamasının değiştirildiği; bununla birlikte ekteki tabloda yer alan bitkilerin yine ekte belirtilen zararlı organizmalardan ari olması halinde ithalatına izin verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ülkeye belirtilen ürünlerin ihracat işlemlerinde ekli tablodaki zararlı organizmalar başta olmak üzere karantina zararlılarından ariliğin titizlikle kontrol edilmesi ve bulaşık partiler için kesinlikle bitki sağlık sertifikası düzenlenmemesi hususunda Bakanlıkları ilgili müdürlüklerine gerekli talimatın verildiği ifade edilmektedir.

Ek-1: Tablo

2. Arab Health 2022 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)'den alınan yazıda, 24 - 27 Ocak 2022 tarihleri arasında Dubai/BAE'de düzenlenecek olan Arab Health 2022 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu, T.C. Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda üçüncü kez İMMİB tarafından gerçekleştirilecektir.

Medikal ekipman ve cihazlar, tek kullanımlık ürünler, hastane yönetim sistemleri, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, sağlık turizmi, bilişim sistemleri, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve takviye edici gıdaların da sergilenebileceği ve senede bir kez düzenlenen Arab Health Fuarı'na 2021 yılında online ve fiziki olarak 3500'ün üzerinde firma katılmıştır. Sağlık sektöründe Orta Doğu' da düzenlenen ve en büyük etkinlik konumunda olan Arab Health 2021 Fuarı'na 28'i milli, 48'i bireysel olmak üzere 76 Türk firmamız iştirak ettiği ifade edilmektedir.

Arab Health 2022 Fuarı'na İMMİB organizasyonu dahilinde katılacak firmalar için; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, kayıt ücreti (zorunlu giderler dahil), genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri içeren katılım bedeli nakliye dahil 1.500 USD/m2 , nakliye hariç 1.450 USD/m2 'dir.

Söz konusu fuara İMMİB organizasyonunda katılmak isteyen firmaların ekte yer alan şartları göz önünde bulundurarak ve peşinen kabul ederek en geç 30 Temmuz 2021 Cuma günü saat 16:00' ya kadar aşağıda yer alan başvuru işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Ek-2: Fuara ilişkin genel bilgiler ve katılım şartları (2 Sayfa)

Ek-3: Taahhütname (1 Sayfa)

3. TİM Odaklı İnoSuit Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Meclisimizce 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programı; ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, ülkemizde "inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiştir.

TİM İnoSuit Programı ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesine uygun olarak yapısı İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan "Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırılmıştır. Yeni program ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarı %25'ten %50'ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

1 Eylül 2021 tarihinde 2. döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı'nın firma ve mentor başvuruları devam etmekte olup son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Başvurular TİM web sitesi üzerinde yer alan https://tim.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-tim-inovasyon-ve-girisimcilik-akademisi-inosuit-inosuitino bölümünden online olarak gerçekleştirilmektedir.

Ek-4: TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu (8 Sayfa)

Link: TİM Odaklı İnoSuit Programı Tanıtım Filmi

https://www.youtube.com/watch?v=ajDIyObNUjA&t=15s

4. AB'nin Yeni KDV Sistemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden, Avrupa Birliği'nin (AB), sınır ötesi çevrimiçi satışlarda ortaya çıkan engelleri bertaraf etmek ve Katma Değer Vergisinin (KDV) tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak amacıyla işletmeden tüketiciye sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni KDV kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurduğu belirtilmektedir.

AB'ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, hâlihazırda 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılarak alternatifli beyan ve ödeme yükümlülüğünün getirildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, AB Komisyon temsilcileri, gümrük işlemlerine ilişkin olarak ticari numunelerin ithalatında iki seçeneğin mümkün olduğunu; gerekli koşulların sağlanması kaydıyla uygulanacak gümrük vergisi ve KDV istisnasının uygulandığı ilk seçenekte resmi bir elektronik gümrük beyannamesinin ibrazının gerekeceği; sadece gümrük vergisi istisnasının uygulandığı ikinci seçenekte ise standart gümrük beyannamesine göre çok daha az bilgi gerektiren özel ve basitleştirilmiş bir gümrük beyannamesinin yeterli görüleceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Ek-5: E-Ticaret KDV Paketine İlişkin E-Posta (2 Sayfa)

5. Covıd-19 Pandemisiyle Mücadele Kapsamında Moskova'da Alınan Tedbirler

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden, Rusya Federasyonu'nda COVID-19 pandemisinde üçüncü dalga sürecinde 28 Haziran 2021 tarihinde günlük vaka sayısında 20.616 seviyesine ulaşıldığı, Moskova şehrinde ise özellikle Haziran ayının ortalarına doğru 9 bin seviyesinin aşılmasını müteakip muhtelif karantina tedbirlerinin tekrar uygulamaya başlandığı belirtilmektedir.

Moskova şehrinde COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında; 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren kafe ve restoranlara sadece aşılanmış, son 6 ayda hastalığı geçirmiş veya son 3 günde yapılan PCR testi negatif çıkanların alınması yönünde bir düzenlemeye gidildiği, (Girişlerde QR kod talep edilmektedir), söz konusu uygulamanın, kafe ve restoranların veranda benzeri dış bölümleri için 12 Temmuz'da yürürlüğe gireceği, ayrıca, otelde ikamet edenlerin de, otel yerleşkesindeki mevcut restoran ve kafelerde (dışarıdan girişlere yönelik kısıtlama mevcut değilse) yine 'QR' kod uygulamasına tabi tutulacağı belirtilmektedir.

Bahse konu karantina tedbirlerinin Moskova şehrinde (turistler de dahil olmak üzere) titizlikle uygulanmakta olduğu, 'QR' kod teminine yönelik ilgili resmi internet sunucusunda ise üçüncü ülke vatandaşlarına (Rusya'da çalışma iznine sahip olanlar hariç) bir hizmet verilmediği ifade edilmektedir.

Ek-6: RF-Korona Tedbirleri 22.06.2021

6. Avustralya "Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)" İle Mücadele Tedbirleri 2021-2022 Dönemi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 128-2021: 2021-22 sayılı Duyuru ile 2021-2022 "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele döneminde arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen hizmet sağlayıcılar için başvuruların açılmış olduğu, 2020-2021 BMSB döneminde kayıtlı olan hizmet sağlayıcılarının da yeniden başvurmalarının gerekli olduğu ve kayıtlı hizmet sağlayıcılarına başvuru formunun e-posta ile de doğrudan gönderildiği belirtilmektedir.

Arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak isteyen firmaların doldurması gereken başvuru formu ile birlikte arındırma/fumigasyon işlemlerine ilişkin detayların Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsbtreatment-providers-scheme#treatment-guidance-factsheets adresinde bulunmakta olduğu ve söz konusu duyuru metnine https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2021/128- 2021 adresinden ulaşıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, BMSB tedbirlerine ilişkin detayların https://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs adresinde ve ülkemizden 2020-2021 döneminde BMSB kapsamında arındırma/fumigasyon hizmeti sunmak üzere kaydı yapılmış olan firmaların ise https://www.agriculture.gov.au/import/before/brownmarmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey adresinde bulunduğu bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.docx

Ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.