2021/120 Sirküler (14.07.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-120

Sayın Üyemiz;

1. Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı

2. Fuar Tarih Değişiklikleri (Irak)

3. Fransa'ya ihracatta karşılaşılan dolandırıcılık teşebbüsleri hk.

4. Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

5. İthalat talebi- Banyo Ürünleri (Lavabo ve Küvet)

6. Malezya Sanal Ticaret Heyeti Hk.

7. Yemen Güneş Paneli Yardım Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç ve İyileştirici Malzeme Alımı

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)'nin 2021-2024 döneminde ilaç ve tıbbi yardım malzemesi alımı için Refah İçin Sağlık Enstitüsü (INSABI) ile bir anlaşma imzaladığı ve uluslararası ihale süreçleri UNOPS tarafından yürütülecek olan bahse konu alımlar hakkında detaylı bilginin UNOPS Meksika internet adresinden (https://www.proyectosaludmexico.org/) takip edilebileceği; en iyi fiyat ve kalite koşulları sağlanarak uluslararası ihale usulü ile etkin rekabetin, eşit katılımın ve şeffaflığın teşvik edilmesi amacıyla, konu ile ilgilenen ulusal ve uluslararası şirketlerin tamamlayıcı uluslararası ilaç ve tıbbi yardım malzemeleri satın alma sürecine katılmaya; çevrimiçi "Teklif Talebi" formu aracılığıyla fiyat teklifi sunmaya ve Meksika makamlarının ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin listesini görmeye davet edildiği bildirilmektedir.

Form, ilaç listesi ve katılım koşullarının "mercado.unops.org" internet adresinde 30 Haziran 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 saat 24:00'e (Meksika Şehri saati, GMT -5) kadar erişilebilir olacağı, anılan hususla ilgili bilgi taleplerinin Meksika'daki UNOPS Satın Alma Birimi'nin "adq.salud.mx@unops.org" e-posta adresine yöneltilebileceği belirtilmektedir.

2. Fuar Tarih Değişiklikleri (Irak)

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan gönderilen ve Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nin Notalarına atfen;

• Süleymaniye Uluslararası Fuar alanında düzenlenmesi öngörülen Uluslararası Tarım ve Gıda Sanayii Fuarı'nın 15-18 Eylül 2021 tarihlerine,

• Anbar Valiliği'nde düzenlenmesi öngörülen ilk Anbar Uluslararası Fuarı'nın 26-29 Eylül 2021 tarihlerine, • Süleymaniye Uluslararası Fuar alanında düzenlenmesi öngörülen Irak ve Uluslararası Endüstrilerin Sergi ve Forumu'nun 4-7 Ağustos 2021 tarihlerine,

• Süleymaniye Uluslararası İnşaat ve Milli Yatırım Fuarı'nın 4-7 Ağustos 2021 tarihlerine,

• Süleymaniye Valiliği'ndeki 14. Süleymaniye Uluslararası Genel Fuarı'nın 25-30 Ağustos 2021 tarihlerine ertelendiği kaydedilmektedir.

3. Fransa'ya ihracatta karşılaşılan dolandırıcılık teşebbüsleri hk.

Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Liyon Ticaret Ataşeliğimizden bir bildirim alındığı, söz konusu bildirimde son zamanlarda ihracatçılarımızla Fransa'dan irtibata geçen bazı kişilerin, Fransa'da yerleşik ünlü perakende zincirleri veya tanınmış firmalar adına kendilerinden ürün alacaklarını, ancak ödemeyi sadece kendi belirledikleri şekilde yapacaklarını ifade ettikleri dile getirilmektedir.

Fransa'nın en büyük perakende zincirlerinin veya tanınmış firmalarının adını kullanarak ve kendilerini söz konusu firmaların satış müdürü olarak gösteren kişilerin firmalarımızla irtibata geçerken Fransa'da kayıtlı telefon numaraları üzerinden arama yaptıkları, söz konusu numaraların başka ülkeler üzerinden alındığının tespit edildiği, söz konusu zincir marketlerden birinin satış müdürü ile yapılan telefon görüşmesinde birçok yerden bu tarz bilgilerin kendilerine iletildiği ve konunun polise yansıtıldığı bildirilmektedir.

Özellikle ayakkabı, sıvı yağ ve kırtasiye sektörlerimizde faaliyet gösteren firmalarımızdan alım yapmak isteyen söz konusu kişilere karşı firmalarımızın dikkatli olması gerektiği, bu çerçevede firmalarımızın, Fransız firmalarının veya ünlü perakende zincirlerinin ismini kullanarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerle ilgili olarak belirtilen Fransız firmasının genel merkezini arayarak, çalışanları olup olmadığının ve siparişin ismi kullanılan kişi tarafından verilip verilmediğini kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Firmalarımızla iletişime geçen kişilerce kullanılan e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına, Fransız firmasının resmi evraklarının kendilerine iletilmesine (bilanço vb.) yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün kullanılmasına dikkat edilmesinin bundan sonra firmalarımızın kayıplar yaşamaması açısından önem arz ettiği vurgulanmaktadır.

4. Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya (ATP) 25/4/2012 tarihli ve 6298 sayılı Uygun Bulma Kanunu ile taraf olunduğu, ilgili anlaşma uyarınca bozulabilir gıdaların taşınmasında taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak üzere Bakanlıklarınca çalışmalar yapıldığı ifade edilmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılan Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelik'in 2/7/2021 tarih ve 31529 sayılı Resmî Gazete'de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210702-2.htm) yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

5. İthalat talebi- Banyo Ürünleri (Lavabo ve Küvet)

Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir e-postada, Polonya'da bir firmanın, Türkiye'den lavabo ve küvet ithal etmek yönünde talebi olduğu bildirilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Paweł Cader

pawel.cader86@gmail.com

OFNE Emalia Olkusz S.A.

www.emalia.eu

6. Malezya Sanal Ticaret Heyeti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Malezyalı Confexhub Group, Malezya Yüksek Teknoloji Sanayi ve Kamu İş Birliği Kuruluşu (MIGHT) tarafından 22-25 Kasım 2021 tarihlerinde "Future-Proofed Palm Oil” ve 21-22 Eylül 2021 tarihlerinde "Cities 4.0: Reimagining City Transformation” sanal ticaret heyetlerinin düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Ek-1: Brochure

7. Yemen Güneş Paneli Yardım Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla, Yemen Şura Konseyi üyelerinden Abdullah Al-Akwa (Elektrik ve Enerji eski Bakanı) tarafından, 14 Haziran 2021 tarihinde Sana Büyükelçimizin ziyaret edildiği ve görüşme sırasında Yemen'de yaşanan elektrik ihtiyacı nedeniyle içinde bulunulan durumun hafifletilmesi bağlamında sağlanacak güneş paneli yardımının tüm ülke tarafından şükranla karşılanacağı görüşünün aktarıldığı belirtilmektedir.Ekler:
120 EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.