2021/143 Sirküler (31.08.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-143

Sayın Üyemiz;

1. Askturkiye.com Firma Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

2. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

3. Avustralya'nın Khapra Böceği İle İlgili Aldığı Mücadele Tedbirleri Hk.

4. Tanzanya Liman İdaresi (TPA) Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. Askturkıye.com Firma Kayıtları Hakkında Önemli Duyuru

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG)'ndan alınan yazıda, TTG olarak ihracatçı firmaların dijital varlıklarına katkı sağlamak ve web ortamında bulunabilirliğini arttırmak amacıyla projelendirildiği belirtilen Türk İhraç Ürünleri Portalı'nın (AskTukriye.com), Ticaret Bakanlığına ait Kolay İhracat Platformu (KİP) ile entegre şekilde çalışmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, AskTurkiye.com portal projesinin en önemli ayaklarından birinin de İhracatçı Firma veri tabanı olduğu, ihracatçı firmalara özel künye sayfalarında (firma vitrin sayfası) yayınlanacak bilgilerin, KİP veri tabanında eksiksiz ve doğru şekilde toparlanabilmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Global kampanyaların merkezinde yer alacağı ve "Uluslararası Ticarette Türkiye'ye Sormadan Geçme!” söyleminin benimsendiği "Ask Türkiye” mottosu ile AskTurkiye.com'a yoğun bir ziyaretçi trafiğin beklenmekte olduğu, ihracatçı firma verilerinin eksiksiz ve zengin içeriğe sahip olmasının, ülkemiz ticari prestijinin desteklenmesi sebebiyle büyük önem arz ettiği bildirilmektedir

Bu çerçevede; firma yetkililerinin https://www.kolayihracat.gov.tr/giris web adresini ziyaret ederek, karşılarına çıkan "Kurumsal Giriş” üzerinden "E-Devlet Girişi” yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Firma yetkililerinin sisteme başarılı bir şekilde giriş yapmaları durumunda, "İhracat Kokpiti” ekranında yer alan "Ask Türkiye Firma Vitrini Düzenle” tuşuna tıklayarak firmalarına ait tüm bilgileri karşılarına çıkan form üzerinden doldurabilecekleri belirtilmektedir. Firmaların, AskTurkiye.com Portalı'nda yayınlanabilmesi için doldurulması gereken söz konusu form ve firma bilgi girişlerine ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kılavuz Filmi'ne https://youtu.be/MKaTEvhcHOA?t=1358 web adresinden ulaşılabilmektedir.

2. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine yön veren standartların oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas itibariyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) olmak üzere iki ayrı uluslararası organizasyon tarafından gerçekleştirilmekte ve söz konusu çalışmalara ülkemizce de aktif katılım ve katkı sağlandığı ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu kapsamında hazırlanan standart tasarıları ile nar standardı önerisi ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, görüş ve değerlendirmelerinin kuru ve kurutulmuş ürünler için en geç 15 Eylül 2021, diğer belgeler için ise en geç 31 Ağustos 2021 (BUGÜN) saat 16.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1: Standart Tasarıları

EK-2: Nar Standardı

3. Avustralya'nın Khapra Böceği İle İlgili Aldığı Mücadele Tedbirleri Hk.

İlgi : 10.03.2021 tarihli ve 2021-045 sayılı Sirkülerimiz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından Khapra böceği (Trogoderma granarium) ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirleri kademeli olarak uygulamaya konulacağından bahisle; Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, T. granarium 'un konukçusu olan bitkisel ürünlerle ilgili olarak ticaret ortaklarına, Avustralya'yı T. Granarium girişine, yerleşmesine ve yayılmasına karşı korumak için acil durum önlemleri uygulama maksadını bildiren G/SPS/N/AUS/502/Add.3, G/SPS/N/AUS/502/Add.4, G/SPS/N/AUS/502/Add.5, G/SPS/N/AUS/502/Add.6 simgeli bildirimlere dair detaylı bilgiler paylaşılmıştır.

Yazıda devamla; Avustralya tarafından yayımlanan 1 Temmuz 2021 tarihli ve G/SPS/N/AUS/502/Add.11 simgeli SPS bildirimi 6A aşamasını kapsadığı, aşama 6A kapsamındaki ek acil durum önlemlerinin uygulanmasının 12 Temmuz 2021'de başlayacağı G/SPS/N/AUS/502/Add.10'da bildirilmiştir. Buna göre, T. granarium açısından hedef risk ülkesinde her tür malla paketlenmiş ve Avustralya'nın kırsal bir tahıl yetiştirme bölgesinde ambalajlanmamış tüm FCL/FCX deniz konteynerleri için zorunlu açık deniz işleme gereklilikleri uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; Aşama 6A kapsamında ek önlemlerin uygulanmasına yönelik paydaşların hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla deniz konteyneri önlemlerini özetleyen web sayfasının http://www.awe.gov.au/khapra-containers olarak bildirildiği; Aşama 6A kapsamındaki gerekliliklere uyulmaması durumunda, Avustralya'ya varışta konteynerin ihraç edilmesine neden olacağı Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından bildirilmiştir.

Buna göre, uygulanacak Aşama 6A önlemlerinin aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda yürütülmesi önem arz etmektedir.

· Hedef risk konteyneri tipi: Yüksek riskli bitkisel ürünlerin, T. granarium açısından hedef riskli ülkelerden deniz konteynerine yüklendiği FCL/FCX konteyneri ifade etmektedir.

· Uygulama tarihi: 12 Nisan 2021 veya sonrasında ihraç edilen konteynerler için; 12 Nisan 2021 olacağı bildirilmiştir.

· Uygulama şekli: Konteynerlerin, paketlemeden önce onaylı bir işleme seçeneği kullanılarak ve geçerli bir işleme sertifikasıyla birlikte denizde işlem görmesinin gerekliliği bildirilmiştir.

· Hedef risk konteyneri türü: Diğer ürünlerin T. granarium açısındanhedef riskli ülkelerden deniz konteynerine paketlendiği ve Avustralya'nın kırsal yetiştirme bölgesinde paketlerinin açılacağı FCL/FCX konteyneri ifade etmektedir.

· Uygulama tarihi: 12 Temmuz 2021'de veya sonrasında ihraç edilen konteynerler için; 12 Temmuz 2021 olacağı bildirilmiştir.

· Uygulama şekli: Konteynerlerin, paketlemeden önce onaylanmış bir işleme seçeneği kullanılarak ve geçerli bir işleme sertifikasıyla birlikte açık denizde işlemden geçirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

· Halihazırda mallarla dolu olan kapların işlenmesi sadece metil bromür işlemi için kabul edilebileceği bildirilmiştir.

Acil eylemler hakkında daha fazla bilgi için web sayfası https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/urgent-actions olarak bildirilmiştir. Tam ihracat koşulları ve önlemlerle ilgili ayrıntıların, uygulama tarihinden önce Biyogüvenlik İthalat Koşulları sisteminde (BICON) ana hatlarıyla belirtileceği ifade edilmektedir.

Avustralya'nın T.granarium için aldığı ve alacağı önlemler hakkında ilgili Müdürlüklere gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edilmektedir.

EK-3: G/SPS/N/AUS/502/Add.10 simgeli SPS bildirimi

EK-4: G/SPS/N/AUS/502/Add.11 simgeli SPS bildirimi

4. Tanzanya Liman İdaresi (TPA) Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan mailde, Tanzanya Liman İdaresi (TPA) tarafından bir ihale duyurusu yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu ihaleyle ilgili bilgi almak isteyen firmalarımız bilgilere https://www.taneps.go.tz/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8530707 linkinden yararlanabilirler.

Ayrıntılı Bilgi:

Turkish Embassy in Dar es Salaam,

Office of the Commercial Counsellor,

Toure Drive 8, Plot No. 97 Oysterbay,

P. O. Box 21761 Dar es Salaam/TANZANIA

Tel: +255 22 292 34 13/16Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.