2021/145 Sirküler (02.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-145

Sayın Üyemiz;

1. E-Ticaret / Ozon Firması İle Yapılan Görüşme Hk.

2. Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyon IV. Dönem Toplantısı

3. Fuar Duyurusu - Nijerya

4. Fuar Duyurusu - Kazakistan

5. İncir İlk Yükleme Tarihi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

1. E-Ticaret / Ozon Firması İle Yapılan Görüşme Hk. (Rusya)

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Rusya'nın en önde gelen e-ticaret ve e-pazaryeri siteleri arasında yer alan OZON firması (https://corp.ozon.com) yetkilileri ile bir toplantı yapıldığı, anılan toplantıda firma yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda COVID-19 pandemisi sürecinde 2020 yılında Rusya'da e-ticaret hacminin %59 oranında artarak 3,2 trilyon rubleye ($43,7 milyar) ulaştığı, toplam satışların %86'sının ise yurt içi e-ticaret sitelerinden gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, firma yetkililerince yabancı ülkelere yönelik olarak OZON web portalında ülke sayfalarının oluşturulduğu, anılan ülke sayfalarında ülkemiz firmalarının bir örneği EK-1'de yer alan tabloda belirtilen komisyon ücretleri dâhilinde öncelikle elektronik, sağlık ve bakım, hazır giyim, ev tekstili, kuru/sert kabuklu meyve ve diğer gıda ürünlerini (çabuk bozulabilen yaş meyve sebze, süt ve muhtelif et ürünleri hariç) doğrudan tüketiciye satabileceği, ilgili firmalarımız için gümrük/lojistik işlemlerinin ifası sırasında profesyonel bir aracı firma üzerinden destek sağlanabileceği ve söz konusu işlem bedellerine EK-2'te yer alan tablo üzerinden ulaşılabileceği ve bu doğrultuda ihracatçı firmalarımızdan daha çok ürün tedariki yapılmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, Ticaret Müşavirliğine iletilmek ve anılan firma ile paylaşılmak üzere, konu ile ilgilenen firmalarımız EK-3'te yer alan tabloyu doldurarak 3 Eylül 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EK-1: Komisyon Ücretleri Tablosu

EK-2: Gümrük Lojistik Maliyetleri Tablosu

EK-3: Tablo Örneği

2. Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyon IV. Dönem Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Eşbaşkanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK ile Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve Din İşleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Devlet Sekreteri Jorge NEME tarafından yürütülen Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyon IV. Dönem Toplantısı'nın 29 Eylül-1 Ekim 2021 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyon III. Dönem Toplantısının 26-28 Ekim 2009 tarihlerinde Buenos Aires'te gerçekleştirildiği belirtilmekte olup, Toplantı'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, Türkiye-Arjantin KEK IV. Dönem Toplantısı'na yönelik olarak yapılacak hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere;

- Görev ve yetki alanlarına giren konularda iki ülke arasındaki ilişkiler,

- KEK III. Dönem Toplantısı Protokolü'nde yer alan hususlara ilişkin varsa kaydedilen gelişmeler,

- Arjantin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizde varsa sorunlar ve çözüm önerileri ile KEK IV. Dönem Toplantısı'nda gündeme getirilmesinde fayda görülen konular,

- KEK IV. Dönem Toplantısı sonucunda imzalanması öngörülen Protokol'de yer alması talep edilen hususlar (İngilizce ve Türkçe olarak)

hakkında ihracatçılarımızın görüş ve taleplerinin 7 Eylül 2021 Salı günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EK-4: KEK Protokolü

3. Fuar Duyurusu - Nijerya

Abuja Başkonsolosluğu Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesinin Fırsatlarını Keşfetmek” temalı "16. Abuja Uluslararası Ticaret Fuarı"nın 30 Eylül - 9 Ekim 2021 tarihlerinde Abuja/Nijerya'da düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri önem taşımaktadır.

EK-5: Abuja Int. Fair Brochure

EK-6: Abuja Internatıonal Trade Fair

4. Fuar Duyurusu - Kazakistan

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, "KazAgro-2021" ile "KazFarm-2021" fuarlarının 20-22 Ekim 2021 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenleneceği belirtilmekte ve ülkemizden küçük ve orta ölçekli şirketlerin söz konusu fuarlara katılmaya davet edildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım

sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı

Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri

büyük önem taşımaktadır.

5. İncir İlk Yükleme Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 2021 ürünü kuru incir ilk yükleme tarihini belirlemek amacıyla 31 Ağustos 2021 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve devamında kuru incir ihracatçılarının katılımları ile Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirildiğinden bahisle; 2021 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihinin, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Toplantısı'nda alınan karar ve Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, 06 Ekim 2021 Çarşamba günü olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından uygun görülmesi sonrasında bu tarihin Ticaret Bakanlığı onayına sunulacağı ve öncesinde 2021 ürünü kuru incir ihracatına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.Ekler:
EK-1.xlsx

EK-2.xlsx

EK-3.xlsx

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.