2021/158 Sirküler (14.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-158

Sayın Üyemiz;

1. Brexit-Teknik Düzenlemeler

2. Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

3. ABD Vize İşlemleri Hakkında

4. Güncellenen BAE Seyahat Uygulamaları Hakkında

5. Ülkemizle Bangladeş Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği

6. Irak İbrahim Halil Hudut Kapısında PCR Testi ve Aşı Kartı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Brexit-Teknik Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'ın (BK) AB'den ayrılma süreci kapsamında, Birleşik Krallık'ın ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele gördüğü ve ülkemiz için de Gümrük Birliği ortağı konumunu koruduğu Geçiş Döneminin 1 Ocak 2021 tarihinde sona erdiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Birleşik Krallık tarafından yeni bir açıklama yapıldığı, AB pazarına arz edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme işareti olan CE işaretinin çoğu ürün grubu için BK'da geçerlilik süresinin, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi amacıyla bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 tarihine ertelendiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak BK tarafından paylaşılan güncel bildirimlerin yer aldığı internet sayfasına https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking linki üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

2. Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirliklerimizle Elektronik Sohbetler - Mısır” e-sohbet etkinliğinin 16 Eylül 2021 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu sohbet toplantısına katılmak isteyen üyelerimiz https://bit.ly/3lnwR1D linkinden kayıt olabilirler.

3. ABD Vize İşlemleri Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, KOVID-19 salgınının, tüm dünyadaki büyükelçiliklerin ve konsoloslukların rutin vize hizmetlerine devam edebilme kapasitelerini etkilemekte olduğu, vize süreçlerinde sıkıntılar yaşandığı ve vize alma süreçlerinin yavaş ilerlediği ifade edilmekte ve bu kapsamda, özellikle ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının ileri bir tarihe (bazı durumlarda 8-10 ay) verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Ticaret Bakanlığınca vize işlemlerini hızlandırmak için çalışmaların yürütülmekte olduğu ancak konuya ilişkin sıkıntıların halen aşılamadığı belirtilmekte, ayrıca hâlihazırda ABD Ankara Büyükelçiliği nezdinde vize işlemlerinin hızlandırılmasına ilişkin bekleyen girişimlerinin bulunduğu ifade edilmekte olup aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

"ABD'nin ülkemizdeki misyonları salgın koşulları nedeniyle uzaktan çalışmaya devam etmekte ve adı geçenlerin rutin çalışma düzenine ne zaman geçeceğine ilişkin net bir bilgi bulunmamaktadır.

ABD'ye ilişkin KOVID-19 seyahat kısıtlamaları ve vize ile alakalı güncel bilgilere (https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html) bağlantı adresi üzerinden erişilmesi mümkündür.

Bahse konu çalışma düzeninin 2022 yılının başına kadar devam edeceği şifahen öğrenilmiş olmakla birlikte ABD Büyükelçiliği ile temaslarda;

- Biriken başvurular ve salgın süreci nedeniyle sadece öğrenci ve sağlık amaçlı ziyaretlere yönelik vize işlemlerine öncelik verildiği ve orta vadede bu durumun değişmesinin beklenmediği,

- Vize ihtiyacı olan kişi sayısının seyahatlerinden mümkün olduğunca imtina edilmesi ve ABD'ye seyahatlerde öncelikle vize sahibi olanların tercih edilmesi,

- Vizesi son 12 ay (bazı hallerde 48 aya kadar) içerisinde sona ermiş kişilerin randevu almaksızın çevrimiçi olarak başvuru yapabileceği dolayısıyla bu durumda olabilecek kişilere öncelik verilmesinin yararlı olacağı,

- Vize hızlandırma taleplerinin tamamının yerine getirilmesinin mümkün olmayabileceği, bilgisi edinilmiştir.

ABD Büyükelçiliği genel olarak hem etkinlik hem de başvurular bazında önceliklendirme yapılmasını talep etmektedir. Bu kapsamda, özellikle fuarlara milli katılımların dikkate alındığı gözlenmektedir.

Bu itibarla vize işlemlerinin hızlandırılması konusunda anılan Büyükelçilik nezdinde yapılan girişimler takip edilmekle birlikte yukarıda yer verilen hususların ABD vize işlemlerinde dikkate alınmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.”

4. Güncellenen BAE Seyahat Uygulamaları Hakkında

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Abu Dabi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen, 5 Eylül 2021 tarihi itibariyle BAE'ye seyahat edecek yolcular için güncellenen seyahat uygulamalarına aşağıda yer verilmektedir:

"Abu Dabi'ye uçuş (transit dahil) öncesinde, varıştan en fazla 48 saat; Dubai'ye ise en fazla 72 saat önce numunesi alınmış PCR testi sonucunun ibraz edilmesi zorunludur. 12 yaşından küçükler ile orta ve ağır engelliler testten muaftır. Ayrıca BAE'ne varışta havalimanında ücretsiz ikinci bir testin yapılacağı bildirilmektedir.

BAE makamları, Sağlık Bakanlığımız tarafından uluslararası seyahatler için uygulanan PCR testinin sonuçlarını kabul etmektedir. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen merkezlerde numune vererek, yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılan testlerin sonuçları, e-Devlet üzerinden İngilizce çıktı alınarak ibraz edilebilecektir. Yoğunluğu nedeniyle tavsiye edilmemekle birlikte, havalimanlarımızda yapılan testlerin sonuçları da kabul edilmektedir.

Abu Dabi'ye yurtdışından gelişlerde 5 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşısı tam olan yolculular için karantina uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda, yolculuk öncesi aşısı tamamlanmış olan yolcular, Federal Kimlik ve Vatandaşlık Kurumu (ICA) web sitesi veya uygulaması aracılığıyla aşı sertifikalarını doğrulayabilmektedir. Ayrıca Abu Dabi'ye varıştan en fazla 48 saat önce numunesi alınmış PCR testi sonucunun ibraz edilmesi zorunludur.

Abu Dabi'ye yeşil listede yer alan ülkelerden gelen aşılı yolcular için havalimanında yapılan testin ardından 6 ıncı günde PCR testi; yeşil liste dışından gelecek aşılı yolcular için (Türkiye yeşil liste dışındadır) havalimanında yapılan testin ardından 4 ve 8 inci günlerde PCR testi yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm ülkelerden Abu Dabi'ye gelişlerde aşılı yolcularda karantina uygulanmayacaktır.

Yeşil listede yer alan ülkelerden gelen aşısız yolcular için karantina bulunmayıp, havalimanında yapılan testin ardından 6 ve 9 uncu günlerde PCR testi yaptırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Yeşil liste dışında yer alan ve aşısı bulunmayan yolculara ise, Abu Dabi'ye varıştan itibaren 10 gün karantina ve 9 uncu gün PCR testi uygulanmaktadır.

Abu Dabi Kriz, Acil Durumlar ve Afetler Komitesi, ülkede artış gösteren vaka sayıları karşısında salgının yayılmasını engellemek amacıyla, 17/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Dubai ve Kuzey Emirliklerden Abu Dabi'ye kara yolu ile gelinmek istenmesi halinde 48 saate kadar geçerli bir negatif test sonucunun ibraz edilmesini ve Abu Dabi'ye gelişten itibaren Emirlikte kalmaları halinde 4 üncü ve 8 inci günde test yaptırılmasının isteneceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, Dubai'ye inecekler için de karantina uygulaması bulunmayıp, havalimanında PCR testi yapılmaktadır. Dubai Havalimanından ayrılmadan önce "COVID-19 DXB”, diğer havalimanlarından ise "ALHOSN” isimli mobil uygulamanın yüklenerek aktif hale getirilmesi talep edilmektedir.”

5. Ülkemizle Bangladeş Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dakka Büyükelçimizin Bangladeş Yazılım ve Enformasyon Hizmetleri Derneği (BASIS) Başkanı Syed Almas Kabir ile çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilemektedir. Ülkemiz ile Bangladeş arasında Bilgi Teknolojileri (Information Technologies-IT, Information Technologies Enabled Services-ITES) alanında yapılabilecek işbirliği imkânlarının ele alındığı toplantıda aşağıdaki hususların öne çıktığı bildirilmektedir:

"Başkan Kabir, BASIS'in pek çok ülkeden firmalarla Bangladeşli firmaların işbirliği yapması konusunda destek sağladıklarını, bu çerçevede gelişen Türk pazarında da kendileri için cazip işbirliği olanaklarının bulunduğuna inandıklarını, Bangladeş Hükümeti'nin, IT/ITES alanında yurtdışından yatırım yapmak için gelen şirketlere %100 kurumlar vergisi ve %10 nakit desteği gibi birçok kolaylık sağladığını ifadeyle, ülkemizdeki anılan sektörlerden muhataplarıyla işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalamak istediklerini, işletmeler arası (business to business-B2B) eşleştirme toplantıları ve sanal IT fuarları da düzenleyebilecekleri ifade edilmektedir.

6. Tacikistan / KEK 11. Dönem Toplantısı

.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Tacikistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 5-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildiğinden bahisle; Türkiye-Tacikistan KEK 11. Dönem Toplantısının Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın eşbaşkanlığında 11-13 Ekim 2021 tarihlerinde Duşanbe'de gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir. Söz konusu toplantıda ele alınacak KEK Toplantısı Protokol taslağının Tacik tarafından alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın iştirak alanına giren konularda değerlendirme ve varsa ilavelerini 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.