2021/159 Sirküler (14.09.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-159

Sayın Üyemiz;

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince paylaşılan Sirküler'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/5) 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2018/2) ise 22 Mart 2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı bildirilmektedir. Mezkûr Tebliğler değişikliği kapsamında;

• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)

• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere) kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olduğu, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimizce onaylanmakta ve kayda alınmaktadır.

Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 15 Eylül 2021 tarihi itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerini izlemeniz gerektiği bildirilmektedir. Başvuru evraklarını mail ile göndermeyiniz.

1- Beyanname girişi yapılıp onay masasına gönderilecek.

2- "GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak "4403-4407” sekmesinde aşağıdaki başvuru evrakları sadece PDF formatında yüklenecek ve kaydedilecek.

Başvuru Evrakları:

- Ürün adı-Ülke-GTİP-Net KG içeren başvuru dilekçesi

- Beyanname taslağı

- İhracat faturası

- Taahhütname (firma antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak (örnek ektedir)

3- Onay masasından onaylanan başvurular beyanname ödeme ekranından takip edilecek.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Ek-1: Taahhütname -GTİP 4403

Ek-2: Taahütname -GTİP 4407Ekler:
eK-1.pdf

Ek-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.