2021/160 Sirküler (17.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-160

Sayın Üyemiz;

1. Japonya'ya Turunçgil İhracatı

2. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

3. Fuar Duyurusu (Asya Fuarı)

4. Ukrayna Anti-Damping Soruşturması / Çimento

5. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

6. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Japonya'ya Turunçgil İhracatı

Tokyo Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2010 yılında greyfurt, 2014 yılında limon yasağının önündeki engellerin kaldırıldığı ifade edilmekte ancak oldukça sert soğuk işlem şartı getirilmesi nedeniyle arzu edilen ihracat rakamlarına ulaşılamadığı, 2017 yılında Japonya'nın ‘International Plant Protection Convention'a (IPPC) taraf olmasından sonra, Müşavirliğimizce sürecin dikkatle takip edildiği ve Akdeniz sineği zararlısına yönelik dezenfeksiyonu düzenleyen uluslararası kabul görmüş "ISPM-28 International Standards For Phytosanitary Measures (Phytosanitary treatments for regulated pests)" standartlarının greyfurt ve limon ürünlerimizde kullanımının Japon tarafıyla yapılan müzakereler sonucu kabul ettirildiği akabinde portakal ve mandalina için de ISPM-28 şartları ile Japonya'ya ihracat izni istendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 2020 yazında görüşülen Japon Tarım Bakanlığı'nın (MAFF), korona pandemisi yüzünden kiraz için yerinde incelemeye gidilememesi sebebiyle, Müşavirliğimizin portakal ve mandalinaya yoğunlaşılması talebini olumlu karşıladığı ve akabinde süreci başlattıkları ifade edilmekte; nitekim, MAFF'tan ahiren alınan yazıda, gerekli teknik ve usul çalışmalarının tamamlanarak, Türk malı portakal ve mandalina ihracatındaki yasağın kaldırılmasına dair mevzuatın 31 Ağustos 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlandığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, ülkemizden Japonya'ya halihazırda yasağı kaldırılmış ve ihraç edilmekte olan greyfurt ve limon ihracatını düzenleyen protokolün, portakal ve mandalina ürünlerimizi de kapsayacak şekilde tadil edildiği bildirilmektedir. Yapılan değişikliğe ait mevzuat karşılaştırma tablosu, Türkçe'ye çevrilerek ekte gönderilmektedir.

EK-1: Protokol

EK-2: Protokol Türkçe Çeviri

2. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmelerinin 2021 yılı istihsali tahmini 2.200 ton İnterdonato Limon satış ihalesinin pazarlık usulü ile 21.09.2021 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacak olduğu bildirilmektedir.

EK-3: İlan Örneği

3. Fuar Duyurusu (Asya Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü - Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 26-29 Ekim 2021 tarihlerinde Irak'ın Erbil şehri fuar alanında Asya Fuarı'nı düzenlenecek olup mezkur fuarda Asya ülkelerinin ihraç ürünlerinin sergileneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Fuarın organizasyonunu üstlenen "Erbil Uluslararası Fuar Yönetimi" ile info@erbilfair.com ve "Koşma Şirketi" ile dr.ahmadjalalconsul@gmail.com, elektronik posta adresleri üzerinden iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

4. Ukrayna Anti-Damping Soruşturması / Çimento

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2021 tarihinde ülkemiz menşeli 'çimento' ithalatına karşı bir Anti-Damping Soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu soruşturmaya ilişkin Nihai Karar'ın, 14/09/2021 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olup; mezkur Karar kapsamında belirlenen anti damping önlemlerinin, Karar'ın Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün sonra uygulanmaya başlayacağı belirtilmektedir.

EK-4: Nihai Karar

5. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonu altında 8544.49.20.00, 8544.49.91.00, 8544.60.10.10, 8544.60.10.98, 8544.60.90.10, 8544.60.90.90, 8544.70.00.10 ve 8544.70.00.90 olarak sıralanan "kablolar” ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığının daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; konuya ilişkin olarak Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan 14 Eylül 2021 tarihli yazıya atıfla, 14 Eylül 2021 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimde Ukrayna tarafından başlatılan bahse konu soruşturmada anılan bildirimin yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girmek üzere 1. Yıl: %23.5, 2. Yıl %22.3 ve 3. Yıl %21.2 olarak üç yıl süreyle korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

EK-5: Ukrayna Resmi Gazetesi Bildirim - İngilizce Çeviri

6. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığının (Bakanlık) tarafından, Fas'lı "Marcont ve Afrique Light” firmalarının başvurusu üzerine "sokak lamba direkleri” ithalatına karşı 23 Nisan 2021 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığından bahisle; Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'de yayımlanan bildirime göre Fas'ın, 14 Eylül 2021 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 oranında ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici korunma önlemi uygulamaya karar verdiği bildirilmektedir.

EK-6: DTÖ Bildirimi

EK-7: DTÖ Bildirimi İngilizce ÇevirisiEkler:
EK-1.pdf

EK-2.xlsx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.