2021/164 Sirküler (23.09.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-164

Sayın Üyemiz;

1. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi.

2. Lojistik ve Taşımacılık Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları

3. Irak / Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

4. TS 3633 Tst T1 Elma Suyu ve TS 3632 Tst T1 Üzüm Suyu Standard Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Mahsul Limon (İnterdonato) Satış İhalesi.

T.C. Tarım İşletmeleri Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmemizin 2021 yılı istihsali tahmini 2.200 ton İnterdonato Limon satış ihalesi pazarlık usulü ile 28.09.2021 Salı günü saat 14.00'de İşletmede yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği yazının ekte olduğu bildirilmektedir.

Ek-1: İlan Örneği (1 Adet)

2. Lojistik ve Taşımacılık Sektörüne Yönelik Devlet Yardımları

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 7/7/2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 79 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle hizmet sektörlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, bu alanda dış ticaret yaklaşımıyla çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü ihdas edildiği, uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan Genel Müdürlüğümüzce, hizmet sektörlerimiz için sağlanmakta olan desteklerin ülkemizin 2023 yılı hedefleri başta olmak üzere önümüzdeki dönem ihracat hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde lojistik ve taşımacılık sektörümüzün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmesi hususunda çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.

Bu minvalde, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar ile 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararın revizyonu ile ilgili gerek mevcut destek unsurlarının yeniden ele alınması gerekse lojistik ve taşımacılık sektörünün talep ve ihtiyaçları çerçevesinde yeni destek unsurlarının anılan Kararlara eklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgileri ve anılan Kararlarda yer alan destek unsurlarının incelenerek lojistik ve taşımacılık sektörü için sağlanan desteklere ilişkin somut öneri ve değişiklik beklentilerinin 23.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

3. Irak / Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğimizden alınan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edilen Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanı tarafından BM nezdindeki tüm Daimi Temsilciliklere gönderilen ekli Nota'ya istinaden, yapılan son güncellemeyle daha önce isimleri yer alan 28 kuruluşun 8 Eylül 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Ek-2: Nota Örneği (4 sayfa)

4. TS 3633 Tst T1 Elma Suyu ve TS 3632 Tst T1 Üzüm Suyu Standard Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örnekleri ekte iletilen "TS 3633 tst T1 Elma suyu" ve "TS 3632 tst T1 Üzüm suyu" standart tasarıları hakkında Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Bilgileri ve bahse konu standart tasarılarına ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 30/09/2021 tarihine kadar Birliğimize ve eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: TS 3632 tst T1 Üzüm suyu standard tasarısı.docx

Ek-4: TS 3633 tst T1 Elma suyu standard tasarısı.docx

Ek-5: Görüş TablosuEkler:
1.doc

2.pdf

3.docx

4.docx

5.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.