2021/208 Sirküler (19.11.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-208

Sayın Üyemiz;

1. Taslak Ulusal Meslek Standardı Yeterlilikler Hk.

2. Reeskont Kredileri Hk.

3. 81. DTÖ SPS Komitesi Toplantısı

4. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

5. ALIMENTEC 2022 - Bogota/KOLOMBİYA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu Hk.

6. Firma Talebi - Polonya

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Taslak Ulusal Meslek Standardı Yeterlilikler Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Odaları Birliği (TÜRMOB) arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü" kapsamında "Ön Muhasebe Elemanı (Seviye 4)” ve "Yardımcı Muhasebe Elemanı (Seviye 5)” taslak yeterlilikleri hazırlanmış olup tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede TÜRMOB tarafından hazırlanan yeterliliklere ilişkin olarak ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen ekli linkte yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na işlenerek 19 Kasım 2021 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Link: https://bit.ly/3F3Z8SQ linkinden söz konusu taslak yeterlilikler ile görüş ve değerlendirme formuna ulaşabilirsiniz.

2. Reeskont Kredileri Hk.

Türk Eximbank tarafından iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, döviz kredilere ilave olarak TL kredi imkanının sağlanmakta olduğu, hem TL hem döviz kredilerinde vadelerin döviz satış taahhüdü şartları dahilinde 360 güne çıkarılıp kredilerin harcanabileceği alanların düzenlendiği, kredi geri ödemelerinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya banka dekontu ile tevsiki şartlarının getirildiği bildirilmektedir.

EK-1: Reeskont Kredileri Bilgi Notu ve Özet Tablo

3. 81. DTÖ SPS Komitesi Toplantısı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Komitesi'nin 81. toplantısını 3-5 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olduğu ifade edilmekte olup hazırlanan toplantı raporu ekte yer almaktadır.

EK-2: 81. SPS Komite Toplantı Raporu

4. Güney Afrika / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTP'li "demir veya çelikten yivli bağlantı malzemeleri (vida, civata, somun)” ithalatına karşı 1 Mart 2019 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturmasının, 24 Temmuz 2020 tarihli nihai karar ile sonuçlandırıldığı ve ülkemizin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin söz konusu ürünler ithalatındaki payının % 3'ün altında olması sebebiyle DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında korunma önleminden muaf tutulduğu ifade edilmektedir.

Bu defa, 9 Kasım 2021 tarihinde DTÖ'de yayımlanan ekli bildirimden de görüleceği üzere; Belarus, Endonezya ve ülkemiz, anılan ülke tarafından gerçekleştirilen söz konusu ürün ithalatından alınan payın 25 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 döneminde %3'ün üzerinde olması sebebiyle önlem uygulanmayacak gelişmekte olan ülkeler listesinden çıkarılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından ekli bildirimde yer alan tarihler arasında yine belirtilen oranlarda korunma önlemi uygulanacağı bildirilmektedir.

EK-3: DTÖ Bildirimi

5. ALIMENTEC 2022 - Bogota/KOLOMBİYA İHBİR Milli Katılım Organizasyonu Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Bogota/KOLOMBİYA'da 7 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan ALIMENTEC 2022, powered by Anuga "Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı''nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun Birliğimiz (İHBİR) tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

23.400 m2'lik alanda, 7 fuar salonunda gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenen fuar, 2018 yılında % 59'u yerel ve % 41'i uluslararası olmak kaydıyla 30 ülkeden 450 katılımcıya ve 56 ülkeden 28.500 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Uluslararası ziyaretçilerin geldiği ilk 5 ülke Ekvador, ABD, Venezuela, Meksika ve Şili'dir.

Birçok ülkede sayısız milli katılım organizasyonu düzenleyen Birliğimiz, 2018'da olduğu gibi 2022 yılında da ALIMENTEC 2022, powered by Anuga "Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Milli Katılım Organizasyonunu düzenleyecektir. Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak edecek firmalara Birliğimizce aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde yer alma

· Fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan dijital ve basılı olarak

hazırlanacak katılımcı kataloğunda yer alma

· Fuara giriş kartı temini

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-pc vb.) ile ikram hizmetlerinden faydalanma

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 03/12/2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ecem Sultan YAZICI

Tel:0212 454 05 00 / Dahili:1650

Fax:0212 4545 05 01-02

E-Mail: hububat@iib.org.tr

EK-4: Başvuru Formu

EK-5: Fuar Katılım Sözleşmesi

6. Firma Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan e-mailde, Müşavirliğimize başvuran Polonyalı bir firmanın "galvanizli çelik profil ve paslanmaz çelik” ithale etmek istedikleri bildirilmektedir.

İletişim Bilgileri

Xin Wang

Telefon: + 48 604811234

HEYAN ENGINEERING POLAND SP Z O.O.

ul. PAŃSKA 96, lok. 26, 00-837, WARSZAWA

REGON: 520269395, NIP: 5272975267

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

· Organik ürünlerin üretimi hakkında dönüşüm amacıyla dönemlerin geriye dönük olarak tanınmasına dair üye ülkeler tarafından sağlanacak bilgilere ilişkin 2018/848 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanması hakkında belirli kuralları belirleyen 2020/464 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bazı çevirilerini düzelten 2021/1921 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Kasım 2021 tarihli ve L 391 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Afrika domuz gribi için özel kontrol önlemlerine dair 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1907 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 390 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Hayvanlara veya insanlara bulaşabilen hastalıkların önlenmesi ve kontrolü hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı listelenmiş hastalıklar ve programların onaylanmasına ilişkin belirli üye ülkelerin veya bölgelerin hastalıksız ve aşılanmamış durumunun onaylanmasına dair kuralları belirleyen 2021/620 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2021/1911 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· "Ardeche” ve "Cotnari” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2021/1912 ve 2021/1913 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Tarım ürünleri piyasasına dair ortak kuralların oluşturulması hakkında 1308/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bazı ürünlerin korunmasına ilişkin 2021/1914 ve 2021/1915 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Gıda maddelerinde kullanılan aroma ve gıda bileşenlerine ilişkin 1334/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Ekini tadil eden 2021/1916 ve 2021/1917 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 4 Kasım 2021 tarihli ve L 389 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· "Fertőd vidéki sárgarépa” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/1899 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Baltık denizinde 2022 yılı için bazı balıkçılık olanaklarına dair 2021/1888 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Meyve ve sebze sektöründe pazarlama standartlarına dair 543/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1890 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Hayvansal yan ürünlerin ve türevlerinin ithalatı ve transit geçişine dair 142/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü'nün XIV ve XV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/1891 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Kanatlı etler ve yumurta sektörlerinde ve yumurta albümini için temsili fiyatların sabitlenmesi hakkında 1484/95 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/1892 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Ekim 2021 tarihli ve L 384 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· "Jambon sec de l'Île de Beauté”, "Lonzo de l'Île de Beauté” ve "Coppa de l'Île de Beauté” isimli ürünler için coğrafi işaretlerin korunmasına dair yapılan başvuruların reddedilmesi hakkında 2021/1879 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 383 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/1884, 2021/1881 ve 2021/1864 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 382, L 380 ve L 377 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

· 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve V sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/618, 2021/616 ve 2020/192 sayılı Komisyon Tüzükleri'nde yapılan düzeltmeler, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli ve L 382 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/1908 ve 2021/1872 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 390 ve L 379 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.

· Birleşik Krallık ile toplam izin verilen av miktarı üzerinde anlaşmaya varmak için yıllık istişarelerde AB pozisyonunun belirlenmesi hakkında 2021/1875 sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Ekim 2021 tarihli ve L 378 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.