2024/079 Sirküler (24.05.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-079

Sayın Üyemiz;

1. Haziran 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

2. Ürdün / MENA ICT Forum 2024

3. Taşkın Kanunu Taslağı

4. AB Seramik Karo Anti-Damping Soruşturması

5. İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Haziran 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

T.C. Ticaret Bakanlığının yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle; 04 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00'da Tunus'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Tunus Pazarına Giriş” konulu, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00'da Pakistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimizle "Pakistan Pazarına Giriş” konulu e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

İlgili toplantılar için kayıt bağlantıları aşağıda sunulmuştur.

Haziran 2024 Elektronik Sohbet Toplantıları

Elektronik Sohbet Toplantısı

Tarih

Saat

Kayıt Bağlantısı

Tunus - "Tunus Pazarına Giriş”

04 Haziran 2024

14.00

https://bit.ly/44KFBFj

Pakistan - "Pakistan Pazarına Giriş”

6 Haziran 2024

14.00

https://bit.ly/3K8UEPn

2. Ürdün / MENA ICT Forum 2024

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "10. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Endüstrisi Forumu" (MENA ICT Forum 2024) 20-21 Kasım 2024 tarihlerinde "Synergy in Innovation: Navigating the Future of ICT in MENA" temasıyla Ürdün'de gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, detaylı bilgiye www.menaictforum.com bağlantısından, ilgili koordinatöre ise lina.kilani@intaj.net adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

3. Taşkın Kanunu Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşkın Kanunu Taslağı ekte yer almakta olup, taslak hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslağa ilişkin olası görüş ve tekliflerinin Bakanlığımıza sunulmak üzere ve ekli görüş bildirim formu formatında 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00'a kadarGenel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Formu

Ek-2: Kanun Taslağı

Ek-3: Genel Gerekçe

4. AB Seramik Karo Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bilindiği üzere, 9 Şubat 2023 tarihli ve 2023/265 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (AB) kapsamında, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli "Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 11 Şubat 2023 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi yürürlükte olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu önleme ilişkin olarak bir Türk üreticiden alınan yeni üretici ihracatçı muamelesi başvurusu kapsamında, firmanın ilgili kriterlerden birini karşılamadığının Avrupa Komisyonunca değerlendirildiği, bununla birlikte Komisyonca, 2023/265 (AB) sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde yapılabilecek değişiklikle, başvuru sahibi firmanın, işbirliğine giden fakat örnekleme alınmayan bir firma ile ilişkili olduğu değerlendirmesi kapsamında mezkur firma ile aynı anti-damping vergisine tabi tutulabileceği belirtilmektedir.

Komisyon'dan alınan bir Nota'da bu defa, mezkur başvuruya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında,

- Nota eki nihai bildirim raporunda konuya ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı,

- Mezkur raporun ilgili tarafların bilgisine sunulduğu ve en geç 28 Mayıs 2024 tarihine kadar rapora ilişkin görüş verilmesinin mümkün bulunduğu,

ifade edilmektedir.

Öte yandan söz konusu raporun incelenmesinden, mezkur firmanın orijinal soruşturmada önlem konusu ürünü ihraç eden firmalarla ilişkili olmama şartını sağlamadığı, bununla birlikte başvurunun orijinal soruşturmaya ait Uygulama Tüzüğü'nün Annex II kısmında listelenen işbirliğine giden bir üretici ihracatçı firma ile ilişkili bir üretici ihracatçı firma olarak değerlendirilmesi kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde; başvuru sahibi firmanın anılan ilişkili firmasının marjına tabi tutulmasının önerildiği belirtilmektedir.

Ek-4: Nota

Ek-5: Nihai Bildirim

5. İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı

İskenderun Ticaret Ve Sanayi Odasından alınan yazıda, 29 Mayıs 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile "İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı" çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği iletilmektedir. Ticaret Bakanlığı uzmanlarının konuşmacı olacağı programa katılım ücretsiz olup, eğitim programı sonunda katılımcılara "Dijital Katılım Belgesi" gönderileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu eğitim için, 27 Mayıs 2024 tarihi mesai bitimine kadar olup, https://forms.gle/AfNbEJFtgM9YggaP7 kayıt linki üzerinden programa katılmak isteyenlerin başvurularını yapabilecekleri iletilmektedir.

Ek-6: 29 Mayıs Eğitim Programı

Ek-7: Eğitim Duyuru Görseli


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.