2024/085 Sirküler (03.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2024-085

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Tunus

2. 31 Ağustos - 4 Eylül 2024 Çin (Shenzhen) Ticaret Heyeti

3. Ticarette Teknik Engeller Boyutuyla Ürün Güvenliği Semineri

4. Rusya'da ATA Karnesi İşlemleri Hk.

5. Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

6. HububatSatışları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Tunus

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” kapsamında, 04 Haziran 2024 Salı günü saat 14.00-15.30 saatleri arasındaTunus'ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden"Tunus Pazarına Giriş"isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Tunus Elektronik Sohbet Toplantı Linki: https://bit.ly/44KFBFj

2. 31 Ağustos - 4 Eylül 2024 Çin (Shenzhen) Ticaret Heyeti

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (AKİB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) organizasyonu ile 31 Ağustos - 4 Eylül 2024 tarihleri arasında Çin'in Shenzhen şehrine yönelik Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Kuru Meyve ve Mamulleri, Fındık ve Mamulleri, Zeytin ve Zeytinyağı, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu organizasyonda Çin'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu ticaret heyetine başvuru için 28 Haziran 2024 Cuma günü 17.30'a kadar https://delegations.tim.org.tr/event/china-shenzhen-2024 internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için firma başına 3.460 USD, aynı firmadan ikinci kişi için 2.335 USD tahsil edileceği bildirilmektedir.

Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının AKİB Genel Sekreterliğine (fuarlar@akib.org.tr) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

Ek-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-2: Çin (Shenzhen) Ticaret Heyeti Taslak Programı

3. Ticarette Teknik Engeller Boyutuyla Ürün Güvenliği Semineri

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 28 Aralık 2023 tarihinde Bakanlar düzeyinde yapılan "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu" toplantısında "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ulusal Eylem Planı”nın (2024-2025) kabul edildiği, söz konusu Eylem Planı'nda her yıl Ürün Güvenliği Haftası düzenlenmesi hususunun da yer aldığı ve bu seneki organizasyonun 3-7 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu organizasyon kapsamında Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesinde 5 Haziran 2024 tarihinde ekte sunulan gündem çerçevesinde "Ticarette Teknik Engeller Boyutuyla Ürün Güvenliği Semineri” düzenleneceği belirtilmektedir.

Ek-3: TTE Semineri

4. Rusya'da ATA Karnesi İşlemleri Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesinin (İstanbul Sözleşmesi) tarafı olarak eşyanın geçici ithalatında ATA Karnesini kabul eden ülkelerden biri olan Rusya'da, fuar katılımı çerçevesinde ürün sergileyecek firmaların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin Moskova Ticaret Müşavirliğinden bir yazı alındığı bildirilmektedir.

Fuar katılımcısı firmaların;

· ATA Karnesini usulüne uygun şekilde doldurmamasının gecikme sürelerini artırdığı,

· Türkiye'den çıkışta eşyayı gümrük idaresine sunmaması ve dolayısıyla ATA Karnesinde çıkış gümrük idaresi mührünün eksik olması durumunda Federal Gümrük Servisi yetkililerince yolcunun tekrar Türkiye'ye dönerek söz konusu eksikliği tamamlamasının istenildiği,

· ATA Karnesi düzenlemeden yolcu beraberi ticari eşya taşıması ve söz konusu eşyayı beyan etmeden yeşil hattan geçiş yapması sırasında gümrüğün denetimi sonucunda eşyanın tespit edildiği durumda ise eşyaya el konulması gibi olumsuzluklarla karşılaşılabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu olumsuzlukların yaşanmamasını teminen, bireysel olarak söz konusu fuarlara katılacak olan firmaların Müşavirlikle temas kurması gerektiği belirtilmiştir. Temas kuran firmalar için Müşavirliğimizce hazırlanan "Rusya Federasyonu'nda Fuar Katılımı, İş Seyahatleri ve Gümrük İşlemleri” bilgilendirme notu ile Federal Gümrük Servisinden alınan "ATA Karnesi Düzenlenirken En Sık Yapılan Hatalar' listesi ekte sunulmaktadır.

Ek-4: Rusya'da ATA Karnesi Düzenlenmesi Esnasında En Sık Yapılan Hatalar

Ek-5: Rusya'da ATA Karnesi İşlemleri Hk

5. Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kobi Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İhracat Destekleri Hakkında Karar 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olduğu, mezkur Karar kapsamında Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 78123492 sayılı Onayı ile Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ve eklerinin yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, ruhsatlandırma ve kayıt süreçlerinin iyileştirilmesi; ilgili süreçlere prefinansman kullanım imkanının getirilmesi ve uygulama esaslarına ilişkin hükümleri kapsayan "Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ve eklerinin 28.05.2024 tarihli Makam Onayı ile yürülüğe girdiği belirtilmektedir. Bahse konu ekler yazı ekinde iletilmekte olup, ayrıca www.ticaret.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Ek-6: Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ve Ekleri

6. HububatSatışları

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, Kuruluşlarınca web tabanlı yeni Elektronik Alım ve Satış Platformunun (ELAS) devreye alınacağından, söz konusu satış platformunda firma bilgileri (fiili tüketim miktarları, ihracat veya ithalat miktarları) kullanılacağı ve bu bilgilerin tanımlanması gerekeceği belirtilmektedir.

Bu nedenle üye firmalarımızın 2023 yıl sonu itibariyle (01.01-31.12.2023) gerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) gerekse kati (1000) ihracat kapsamında mamul madde ihracat veya ithalat miktarlarının Satış Platformuna tanımlanması amacıyla;

a) 2024 yılı içerisinde Kuruluşlarından ekmeklik ve makarnalık buğday talep eden firmalara, 2023 yıl sonu itibariyle DİİB kapsamında gerçekleştirilen toplam mamul madde ihracat miktarını belirten yazının Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, kati (1000) ihracat kapsamında gerçekleştirilen toplam mamul madde ihracat miktarını belirten yazının ise İhracatçı Birlikleri tarafından,

b) 2024 yılı içerisinde Kuruluşlarından mısır talep eden firmalara, 2023 yıl sonu itibariyle DİİB kapsamında gerçekleştirmiş oldukları toplam mısır ithalat miktarını belirten yazının Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından,

Kuruluşlarına ibraz edilmek üzere verileceği, şayet talep eden firmanın 2023 yıl sonu itibariyle gerek DİİB gerekse Kati (1000) mamul madde ihracatı veya mısır ithalatı yoksa bu durumun da talep sahiplerine yazılı olarak verileceği ifade edilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

EK-5.pdf

Ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.