2024/091 Sirküler (14.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-091

Sayın Üyemiz;

1. ABD Alüminyum Folyo İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

2. Türkiye-Şili STA Ortak Komite 5. Toplantısı

3. Mevzuat Taslakları

4. ABD Genel Ticaret Heyeti Organizasyonu

5. Buğday Unu İhracatı ve DİR Uygulamaları

6. Fuar Duyurusu- INNOPROM 14. Uluslararası Sanayi Fuarı

7. Americas Food and Beverage Show 2024 - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. ABD Alüminyum Folyo İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

İlgi : 10.11.2023 tarihli ve 2023-195 sayılı yazımız.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli "Alüminyum Folyo” (ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 2021 yılından bu yana anti-damping önlemi ve sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlükte olduğu, mezkur ürüne yönelik anti-damping önlemi kapsamında 23 Eylül 2021-31 Ekim 2022 dönemi için, sübvansiyona karşı telafi edici önlem kapsamında ise 5 Mart 2021-31 Aralık 2021 dönemi için idari gözden geçirme soruşturmaları yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu anti-damping soruşturmasının nihai kararının 10 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu ve anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-10/pdf/2024-12653.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir. Buna göre, firmalarımız için %1,41 ile %1,88 arasında değişen oranlarda damping marjı hesaplandığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, mezkur sübvansiyon soruşturmasının nihai kararının ise 10 Haziran 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu ve anılan karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-06-10/pdf/2024-12654.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu, buna göre, firmalarımız için %0,50 ile %1,15 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplandığı belirtilmektedir.

2. Türkiye-Şili STA Ortak Komite 5. Toplantısı

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, 1 Mart 2011 yılından beri yürürlükte bulunan Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite 5. Toplantısı'nın 28 Haziran 2024 tarihinde Ticaret Bakanlığında gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve anılan ülke ile ticaretimizde karşılaşılan sorun ve önerilerinizin ekte yer alan form doldurularak 14 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar TİM'e sunulmasını teminen Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Görüş Bildirim Formu

3. Mevzuat Taslakları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından hazırlanan "Bitki Karantinası Yönetmeliği", "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" taslakları hakkında görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu taslaklara ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan görüş formu doldurularak 14 Haziran 2024 Cuma günü 15.00'e kadar Ticaret Bakanlığına sunulmasını teminen Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Görüş Formu

Ek-3: Tebliğ Taslağı 1

Ek-4: Tebliğ Taslağı 2

Ek-5: Bitki Karantinası Yönetmeliği Taslağı

Ek-6: Bitki Karantinası Yönetmeliği Karşılaştırma Cetveli

  1. ABD Genel Ticaret Heyeti Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Genel Sekreterlikleri organizasyonunda 12-16 Kasım 2024 tarihleri arasında ABD/Los Angeles'a yönelik tüm sektörleri kapsayan Genel Nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştireceği ifade edilmektedir. Söz konusu organizasyonda ABD'den iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir. Açıklamaları ekte yer alan heyet katılımının Ticaret Bakanlığı destekli ücreti firma başı 4.250 USD olup, aynı firmadan katılım sağlayacak ikinci kişi için 3.000 USD ve yerinde katılım sağlayacak firmalar içinse 2.000 USD'dir.

Heyete katılım sağlamak isteyen firmaların 28 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar https://delegations.tim.org.tr/event/usa-los-angeles-2024 bağlantısından ulaşılan Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak, ekte kayıtlı olan Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısını ve 4.250 USD'lik heyet katılım ücretinin yatırıldığına dair dekontla Genel Sekreterliklerine tarim3@eib.org.tr e-posta adresine ulaştırması gerekmektedir.

Ek-7: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-8: ABD (Los Angeles) Genel Ticaret Heyeti Taslak Programı

Ek-9: Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı

  1. Buğday Unu İhracatı ve DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün görüş ve talepleri doğrultusunda; buğdayda yurt içi arz/talep dengesinin ihracat marifetiyle sağlanması ve DİR kapsamındaki ithalatın iç piyasada üretici aleyhine fiyat baskısı oluşturmasının önlenebilmesini teminen;

- 08.06.2024 tarihinden itibaren 1000 rejim kodlu kati buğday unu ihracatına izin verilmesi,

- 1001 GTP'li buğday ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 21 Haziran 2024-15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tüm DİR rejim kodlarından buğday ithalatına yönelik gümrük beyannamelerine tescil verilmemesi ve 215 nolu özel şartın (İşbu belge kapsamında 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) buğdayın sadece yurt içinden alımı yapılabilir. Kapatma esnasında buğday ithalatı yapıldığının tespiti halinde, bu eşya için müeyyide uygulanır.) 08.06.2024 tarihinden sonra düzenlenecek olan DİİB'lere ve halihazırda taahhüt hesabı açık durumda olan DİİB'lere derç edilmesi yönünde Bakanlıklarınca karar alındığı ifade edilmektedir.

  1. Fuar Duyurusu- INNOPROM 14. Uluslararası Sanayi Fuarı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 08-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Yekaterinburg/Rusya Federasyonu'nda ''INNOPROM 14. Uluslararası Sanayi Fuarı'' düzenleneceği ve söz konusu fuara Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih KACIR'ın, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis MANTUROV tarafından onur konuğu olarak davet edileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın "5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar” kapsamında Bakanlığımızın "2024 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer aldığı belirtilmektedir.

  1. Americas Food and Beverage Show 2024 - Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda, Miami/ABD'de 16 - 18 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Americas Food & Beverage Show 2024 Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun bu sene ilk kez Birliklerince organize edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Americas Food & Beverage Show'un, 1996 yılından beri düzenlenmekte olduğu; sektöründe Kuzey Amerika'nın en önemli ve en büyük fuarı konumunda olduğu belirtilmektedir. 2023 yılında gerçekleşen fuarın 16 ülke pavilyonu ile birlikte 653 katılımcıya ve 93 ülkeden 7.300+ ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı ifade edilmektedir. Şekerleme ve atıştırmalık ürün sektöründe 150 milyar doları aşkın payın temsil edildiği söz konusu fuarın, gerek ABD pazarında gerekse Meksika, Karayipler ve Latin Amerika pazarlarında yer alabilmek adına firmalarımıza önemli fırsatlar sunacağı düşünüldüğü belirtilmektedir.

Fuara Milli Katılım Organizasyonu ile iştirak eden firmalara, Genel Sekreterliklerince aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

• Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

• Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

• Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

• Fuara giriş kartı temini,

• Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet-telefon-fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ek'te yer alan Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ek-10: Katılım İstek Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi için:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Barbaros ÜNVER

Tel: 0212 454 05 00 - Dâhili: 1650

E-Posta: hububat@iib.org.trEkler:
Ek-1.docx

Ek-10.pdf

Ek-2.doc

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

EK-5.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Ek-9.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.