2024/092 Sirküler (14.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2024-92

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde,13-17 Ekim 2024 tarihlerinde Azerbaycan'a İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik "AquaTherm Fuarı” ile eşzamanlı Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirilmesi planlanmakta olup Sektörel Ticaret Heyetine ilişkin taslak program ekte yer almaktadır.

Planlanan heyet ile; olası ticari işbirliği imkânlarının araştırılması ve ticari potansiyelin yerinde tespit edilmesi ile sektörel kurum ve alıcı firmalarla ikili görüşmeler yaparak yeni iş bağlantıları kurulması hedeflenmektedir.

Bölgemiz iklimlendirme sektörü ihracatına katkı sunulması, ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılabilmesinin kolaylaştırılması ve üye firmalarımızın maliyetlerinin azaltılması adına, Bakanlıkça hedef ülke olarak belirlenen Azerbaycan'a %70 devlet desteğikapsamındadır. Ayrıca, heyetlerimize ilişkin tüm maliyetlerin ön-finansmanı da Birliğimiz tarafından sağlanacaktır.

Söz konusu heyet programından daha fazla firmamızın faydalanabilmesini teminen 1. kişi için katılım payı 1.000 USD, 2. kişi için 550 USD olarak belirlenmiştir. Katılım payına; gidiş-dönüş uçak bileti, 4 gece konaklama (oda+kahvaltı), transferler, bölgedeki önemli ithalatçılarla ikili iş görüşmeleri organizasyon giderleri, seyahat sigortası, tanıtım malzemeleri, tercüman hizmeti dâhildir.

Bu çerçevede Azerbaycan'a yönelik Sektörel Ticaret Heyetine katılmak isteyen firmaların, katılım paylarını Birliğimiz banka hesabına yatırmaları, ekte yer alan belgeleri vehttps://baib.gov.tr/heyet?H=0yxa0h bağlantısında bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

EKLER:

1. Sektörel Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Firma Talep Yazısı (EK A1)

3. Firma Katılımcı Dilekçesi

4. KVKK Aydınlatma Metni

Ticaret Heyeti İle İlgili Önemli Notlar

· Türk Ticaret Kanunu'n 124. Maddesinin 1. Fıkrasında "Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir.” denilmektedir. Bu itibarla, şahıs firmaları Ticaret Bakanlığı desteğinden yararlanamamaktadır.

· Sektörel Ticaret Heyetimiz dâhilinde bir şirketten en fazla 2 kişi devlet desteği kapsamındadır.

· 1 Ocak 2021 sonrası gerçekleşecek faaliyetlerin başvurularınınDYS Sistemiüzerinden iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda heyetlerde katılımcı olacak firmaların DYS'de tanımlı olmaları gerekmektedir.

· Heyete katılacak temsilcinin firma sahibi veya ortağı olması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi; heyete katılacak temsilcinin firma çalışanı olması halinde (yönetim kurulu/icra kurulu üyesi ve şirket yöneticisi dahil) ise bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK hizmetli listesinde katılacak temsilcinin adının geçtiği sayfanın e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.

· Birliğimizce düzenlenecek söz konusu heyete katılım sınırlı sayıda olup, çok sayıda talep olması durumunda heyet bedelinin yatırılması ve heyete ilişkin gerekli belgelerin eksiksiz olarak teslim edilme tarihi esas alınacaktır.

USD Hesap Bilgileri:

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Vakıflar Bankası-Antalya Şubesi -Hesap No:00158048000844376

IBAN:TR09 0001 5001 5804 8000 8443 76

*NOT: Banka dekontlarında katılımcı firmanın ismi, hesap numarası, IBAN numarası, "Azerbaycan Sektörel Ticaret Heyeti Katılım Bedeli” ibaresi yer alması gerekmektedir.
Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.doc

Ek-3.docx

Ek-4.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.