2024/093 Sirküler (14.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-093

İlgi : 03.06.2024 tarihli ve 2024-085 sayılı sirkülerimiz.

Sayın Üyemiz;

17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan İhracat Destekleri Hakkında Karar 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve mezkur Karar kapsamında Bakanlık Makamının 13.09.2022 tarihli ve 78123492 sayılı Onayı ile Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ve ekleri yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, ruhsatlandırma ve kayıt süreçlerinin iyileştirilmesi; ilgili süreçlere prefinansman kullanım imkanının getirilmesi ve uygulama esaslarına ilişkin hükümleri kapsayan "Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge” ve ekleri 28.05.2024 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe girmiş olup bu husus İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile üyelerimize bildirilmiştir.

Bu defa, söz konusu genelge değişikliği kapsamında üye firmalarımıza daha detaylı bilgi vermek adına değişiklik getirilen önemli bazı hususlar aşağıda sunulmaktadır.

· Bu Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için başvuru sahibi şirket ile yurt içi hizmet sağlayıcı tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

· İlişkili Kişi tanımı ise Genelgede aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

o İlişkili kişi:

1. Destek kapsamındaki şirketin kendi ortaklarını,

2. Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

3. Destek kapsamındaki şirketler veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

4. Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

5. Ortakların eşlerini,

6. Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yan soy hısımları ve kayın hısımlarını,

ifade eder.

Bahse konu Genelge ve ekleri yazımız ekinde iletilmekte olup, ayrıca www.ticaret.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Ümit SEZER
Genel Sekreter

Ek: Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge ve EkleriEkler:
Ek.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.