2024/097 Sirküler (26.06.2024)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2024-097

Sayın Üyemiz;

1. Horec Asia 2025 Fuarı - Milli Katılım Hk.

2. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

3. ABD / Dampinge Karşı Önlem ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

4. Ufuk Avrupa - InnovationGUIDE Projesi Açılış Toplantısı Hk.

5. Irak (Basra-Bağdat) Ticaret Heyeti 10-11 Temmuz 2024 Hk.

6. Kanada(Montreal) Genel Ticaret Heyeti

7. A.B.D. (Şikago) Genel Nitelikli Ticaret Heyeti (1-4 Ekim 2024)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Horec Asia 2025 Fuarı - Milli Katılım Hk.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (OAİB) alınan bir yazıda, Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce 05 - 07 Mart 2025 tarihleri arasında Bangkok - Tayland'da düzenlenecek Horec Asia Fuarı'na milli katılım organizasyonunu gerçekleştirmek için gerekli çalışmalara başlanmış bulunulduğu bildirilmektedir.

2024 yılında ilk defa gerçekleştirilmiş olan Horec Asia Fuarı'na 23 ülkeden, sektöründe öncü 359 firmanın katılım sağladığı, fuarı 68 farklı ülkeden 15851 ticari alıcının ziyaret ettiği ifade edilmektedir.

İlki düzenlenmiş olmasına rağmen fuarda yaklaşık 91 milyon USD'lik tahmini bir ticaret hacmi gerçekleştiği belirtilmektedir.

Oteller, restoranlar ve ikram hizmetleri sektörlerini çatısı altında toplayan Horec Asia 2025 Fuarında sergilenebilecek ana ürün grupları arasında soslar, tahıl ürünleri, atıştırmalıklar, fırın ve dondurma ekipman ve makineleri, kafe ve bar ekipmanları, temizlik ve çamaşırhane ekipmanları, mobilyalar, mutfak ekipmanları, teknik servisler, sağlık hizmetleri ile yeme - içme sektörlerini kapsayan her türlü ekipmanın yer aldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarın katılım bedelinin nakliye dahil 750.-USD /m², nakliye hariç 650.- USD/m² olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Horec Asia 2024 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız 17/08/2022 tarih ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracat Destekleri Hakkındaki Karar” kapsamında yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır. Bu kapsamda firmalarımızın Destek Yönetim Sistemi'ne (DYS) kayıt yaptırmaları zorunludur.

Söz konusu fuara katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan başvuru formu ile birlikte Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine en geç 16 Temmuz 2024 Salı gününe kadar (oaib-pr@oaib.org.tr) başvurmaları gerekmektedir.

Ek-1: Başvuru Formu

2. ABD / Alüminyum Ekstrüzyon Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

İlgi: (a) 12.10.2023 tarihli ve 2023-175 sayılı sirkülerimiz.

(b) 19.10.2023 tarihli ve 2023-182 sayılı sirkülerimiz.

(c) 02.11.2023 tarihli ve 2023-192 sayılı sirkülerimiz.

(d) 06.11.2023 tarihli ve 2023-194 sayılı sirkülerimiz.

(e) 10.05.2024 tarihli ve 2024-071 sayılı sirkülerimiz.

(f) 11.06.2024 tarihli ve 2024-089 sayılı sirkülerimiz.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemizin yanı sıra Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Güney Kore, Tayvan, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli, alüminyum ekstrüzyon ürünleri (Aluminum Extrusions) ithalatına yönelik dampinge karşı önlem ve yine ülkemizin yanı sıra ÇHC, Meksika ve Endonezya menşeli söz konusu ürünlerin ithalatına yönelik sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Soruşturmalar kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmaların yürütülmekte olduğu, soruşturma konusu ihracatçılarımız nezdinde ITA tarafından yerinde doğrulama ziyaretleri gerçekleştirildiği, 20 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan ve Ek'te yer verilen bildirim (briefing schedule) uyarınca ilgili tarafların görüşlerini (case briefs) 27 Haziran 2024 tarihine kadar ve söz konusu görüşlerle ilgili iddialarını (rebuttal briefs) ise 2 Temmuz 2024 tarihine kadar ACCESS üzerinden iletebilecekleri belirtilmektedir.

Bu defa, soruşturmaların Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) bölümünün nihai aşamasına ilişkin takvimin anılan Komisyon tarafından açıklanmış olduğu konuya ilişkin 23 Mayıs 2024 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-05-23/pdf/2024-11301.pdf bağlantısından erişilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan, soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler ile süreç boyunca gerçekleşecek hususlara ilişkin önemli tarihlere ekte yer alan nihai süreç planından ulaşılmasının mümkün olduğu, söz konusu bağlantının incelenmesinden de görüleceği üzere, sürecin bu aşamasına dahil olmak isteyen tarafların kamu dinleme toplantısının düzenleneceği 24 Eylül 2024 tarihinden en geç 21 gün öncesine kadar ITC'ye taraf olmaları gerektiği belirtilmektedir. Kamu dinleme toplantısına katılım göstermek isteyen tarafların ise en geç 18 Eylül 2024 tarihine kadar ITC'ye bu taleplerini iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, tarafların kamu dinleme toplantısı öncesi görüşlerini ise yazılı olarak en geç 17 Eylül 2024 tarihine kadar ITC'ye iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ITC tarafından Bakanlıklarına iletilen ve ekte yer verilen mektupta, yabancı üretici-ihracatçı soru formuna yer verilmiştir. Söz konusu soru formunun 19 Temmuz 2024 tarihine kadar cevaplanarak ITC'ye elektronik ortamda iletilebileceği ifade edilmektedir.

Ek-2: Briefing Schedule

Ek-3: Nihai Süreç Planı

Ek-4: ITC - Transmittal Letter

Ek-5: İhracatçı Soru Formu

3. ABD / Dampinge Karşı Önlem ve Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturmaları

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yerli üreticiler tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, ABD gümrük tarife cetveline göre 8708.30.50 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan fren kampanası ürünleri (brake drums) ithalatına karşı dampinge karşı önlem ve sübvansiyona karşı telafi edici önlem soruşturmaları açılması için 19 Haziran 2024 tarihinde ABD makamlarına yapılan başvurunun ABD Ticaret Departmanı Çevrimiçi Belge Portalı'nda (ACCESS) yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, ABD'nin ilgili mevzuatı uyarınca anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının iki ayrı makam tarafından yürütülmekte olduğu, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik, Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ise mevcut damping veya sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin ayrı soruşturmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede, ABD'li yerli üreticiler tarafından yapılan başvuruyu müteakip 20 gün içerisinde (bu süre 40 güne kadar uzatılabilmektedir) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin bir karar verileceği, yine başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 45 gün içerisinde ITC tarafından yürütülmekte olan zarar soruşturmasının ön bulgularının açıklanacağı aktarılmaktadır.

Ek-6: Başvuru Dilekçesi

Ek-7: Başvuru Dilekçesi- Dampinge Karşı Önlem Soruştuması

Ek-8: Başvuru Dilekçesi- Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Önlem Soruşturması

Ek-9: Exhibit I-5

4. Ufuk Avrupa - InnovationGUIDE Projesi Açılış Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ufuk Avrupa programı kapsamında Meclisleri liderliğinde yürütülen ve tarım, balıkçılık, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir turizm sektörlerinde inovasyon ekosisteminin geliştirilmesini hedefleyen InnovationGUIDE projesi bölgesel çalıştayının, 28 Haziran 2024 Cuma günü İstanbul'da fizikî olarak gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ocak 2024 itibariyle uygulanmaya başlanan ve bir yıl sürmesi planlanan projemizde Türkiye, Malta, İspanya ve Hollanda'nın kırsal inovasyon ekosistemlerini buluşturmak ve ilgili sektörlerin talep ve önerilerinin raporlanmasını sağlamanın odak noktaları olacağı belirtilmektedir. Proje kapsamında; inovasyon paydaşları ve girişimci şirketler arasındaki bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, kırsal inovasyon aktörlerinin fon ve teşviklere erişiminin kolaylaştırılması, kamu kurumları, STK'lar, üniversiteler ve politika yapıcılarla girişimcilerimizin buluşturulması hedeflenmektedir.

InnovationGUIDE: Interconnected European Innovation Ecosystems for Sustainable Growth and Development Bölgesel Çalıştayı, 28 Haziran 2024

Program Akışı

09.30 - 10.00 Kayıt - Karşılama

10.00 - 10.30 Açılış & Proje Tanıtım Sunumu

10.30 - 12.30 Çalıştay

12.30 - 13.00 Sonuç Değerlendirme ve Kapanış

Adres:

TİM Dış Ticaret Kompleksi Zemin Kat VIP Salon, Yenibosna Merkez Mahallesi

Sanayi Caddesi No: 3 Dış Ticaret Kompleksi Bahçelievler / İSTANBUL

LCV:

Onurcan MISIR - E-posta: onurcanmisir@tim.org.tr Tel: 0212 454 0475

Güner ÖZDEMİR - E-posta: gunerozdemir@tim.org.tr Tel: 0212 454 0220

5. Irak (Basra-Bağdat) Ticaret Heyeti 10-11 Temmuz 2024 Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisimiz organizasyonu ile 10-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında Ticaret Bakanı Sn. Prof. Dr. Ömer BOLAT'ın teşrifleri, Meclisleri Başkanı Sn. Mustafa GÜLTEPE başkanlığında, Irak'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Basra ve Bağdat şehirlerini kapsayan söz konusu organizasyonda Irak'tan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 28 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/iraq-basra-baghdad-2024 adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firmalardan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 125.000-TL tahsil edileceği belirtilmektedir. Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının TİM'e (aycabal@tim.org.tr e-posta adresine) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

Ek-10: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-11: Irak (Basra-Bağdat) Ticaret Heyeti Taslak Programı

6. Kanada (Montreal) Genel Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Meclisleri ve EİB (Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) organizasyonu ile 22-25 Eylül 2024 tarihleri arasında Kanada'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Montreal şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Kanada'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 12 Temmuz 2024 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/canada-montreal-2024/company/register adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firmalardan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 3.500 USD tahsil edileceği belirtilmektedir.

Heyete katılımın, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının EİB'e (sanayi1@eib.org.tr) ulaştırılmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

Ek-12: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-13: Kanada (Montreal) Genel Ticaret Heyeti Taslak Programı

7. A.B.D. (Şikago) Genel Nitelikli Ticaret Heyeti (1-4 Ekim 2024)

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı ve Meclisleri koordinasyonu, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) organizasyonunda 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Genel Nitelikli Ticaret Heyetinin gerçekleştirileceği, Şikago şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Amerika Birleşik Devletleri'nden iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete Endüstriyel Mutfak ve Restaurant Araç Gereçleri, Bilgi Teknolojileri ve Siber Güvenlik Yazılımları, Gıda ve Kuru Meyve, Bakliyat, Ambalaj, Paketleme ve Plastik Sektorü, Mobilya ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammadde, Hazir Giyim ve Konfeksiyon sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 28 Haziran 2024 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/united-states-of-america-chicago-2024/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerektiği ve firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 4.650-USD tahsil edileceği ifade edilmektedir.

Heyete katılım, başvuru formlarının firmalarca doldurulması ve ödeme dekontlarının İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin agac@iib.org.tr e-posta adresine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

Ek-14: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ek-15: A.B.D. (Şikago) Genel Ticaret Heyeti Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi için:

Seda TAŞDEMİR: E-posta: stasdemir@iib.org.tr Tel. 0212 454 05 54

Asena AYDIN: E-posta: aaydin@iib.org.tr Tel. 0212 454 01 24

Ömer Faruk ŞİREN: E-posta: osiren@iib.org.tr Tel. 0212 454 07 32Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-10.pdf

Ek-11.pdf

Ek-12.pdf

Ek-13.pdf

Ek-14.pdf

Ek-15.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Ek-5.doc

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.