2013/300 Sirküler (05.12.2013)


ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2013/300

Sayın Üyemiz,

1. Standart/Kriter Tasarısı

2. ABD/Anti-Damping Soruşturması

3. REACH-CLP Haber Bülteni

4. 30.Dönem Gümrük Birliği Ortak Komite Toplantısı

5. Monitörler

6. Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Yönetmelik Taslağı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


STANDART/KRİTER TASARISI

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Türk Standartları Enstitüsü'nün ekte yer alan "TST 401 Tekstil Mamulleri - Çorap ile TST EN ISO 3175-2 Tekstil - Kumaş ve giyeceklerin ticari bakım, kuru temizleme ve bitim işlemleri yapıldığında performansın denenmesi için işlem” standart/kriter tasarısına ilişkin görüş talep edilmektedir.

Söz konusu tasarıya ilişkin görüşlerinizi ekteki form aracılığıyla en geç 18 Aralık 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesini rica ederiz.(6526)

Ek: Standart Taslağı ve Görüş Formu

ABD/ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldığımız bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Gaz veya Petrol Boru Hatlarında Kullanılan Borular" (7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 HTSUS kodlu) ithalatına yönelik 23 Ocak 2009 ve 13 Mayıs 2009 tarihlerinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi ve anti-damping önlemlerine yönelik olarak 2 Aralık 2013 tarihinde nihai gözden geçirme soruşturmalarının (NGGS) başlatılmış olduğu belirtilip; konuya ilişkin ABD Resmi Gazetesi Bildirimi Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu ürünün ABD'ye ihracatında ülkemizin ÇHC'ne karşı rekabet avantajı göz önüne alındığında; ilgili firmalarımızın mezkûr önlemin yürürlükten kaldırılmaması yönünde ABD nezdinde lobi faaliyetleri yapmalarının yararlı olacağının düşünüldüğü bildirilmektedir.(6674)

Ek: ABD Resmi Gazete Örneği

REACH-CLP HABER BÜLTENİ

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ay gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği, İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bülteninin http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten61.pdf adresinde yer aldığı bildirilmektedir. (6686)

30. DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTE TOPLANTISI

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen TİM'den alınan yazıda, Gümrük Birliği'ni doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliği'nin düzgün işleyişinin temini amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) toplantıları düzenlendiği ve 30. Dönem GBOK Toplantısı'nın 30-31 Ocak 2014 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 30-31 Ocak 2014 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek 30. Dönem GBOK Toplantısında ele alınmasında yarar görülen hususlara ilişkin, somut bilgi ve belgelere dayanan görüş ve önerilerin yer aldığı bilgi notunun en geç 5 Aralık 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar ekteki form aracılığıyla Genel Sekreterliğimize ( soysalc@aib.gov.tr ) iletilmesi rica olunur. (6699)

Ek: Görüş Formu

MONİTÖRLER

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 05.10.2013 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan düzenleme ile "otomatik bilgi işlem makinelerinden veri alabilme özelliğine haiz monitörler”in 8528.59 KN kodu altında sınırlandırılmış olduğu, söz konusu ürünlerin %14 olan gümrük vergilerinin sıfırlandığı, AB ile Ortak Gümrük Tarifesi uygulama yükümlülüğü gereği bu değişikliğin 2014 yılı İthalat Rejimi'ne yansıtılacağı belirtilmiştir.(6701)

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI YÖNETMELİK TASLAĞI

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Orman Ürünlerinin Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı"nın, www.ogm.gov.tr internet sitelerinde "Duyurular” bölümünde yayımlanmış olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, taslağa görüş ve önerilerinizin, ekte yer alan görüş formu aracılığıyla 06 Aralık 2013 Cuma gününe kadar Genel Sekreterliğimize (soysalc@aib.gov.tr) iletilmesi rica olunur. (6707)

Ek:Görüş FormuEkler:
abd resmi gazete ornegi.pdf
GORUS FORMU.doc
Sirkuler_2013-300.doc
TSE StandartKriter Taslagi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.