2017/258 Sirküler (20.12.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-258

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Destekleri

2. Özbekistan / Sulama Isınma ve Kömürle Çalışan Kazanların Üretimi Alanlarında Yatırım İmkanları

3. Kanada / İnşaat Demiri Gözden Geçirme Soruşturması

4. Hamur Tatlıları Şerbet Eklemeye Hazır Standart Tasarısı

5. Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Fuar Destekleri

Bangkok Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 19 - 22 Eylül 2018 tarihleri arasında Bangkok / Tayland'da "A - Plas 2018 Asean Community Plastic Exhibition 2018 Fuarı”nın düzenleneceği ve söz konusu fuarda özellikle plastik işleme makinası sektöründen pek çok ürün ve hizmetin sergilenebileceğinden bahisle, bahse konu fuara katılımın Tayland ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra firmalarımızın iş bağlantıları kurabilmelerine olanak sağlayacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarımım Desteklenmesine İlişkin 2017 / 4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği bildirilmektedir.(8322)

EK1: Fuar Tanıtım Broşürü (1 sayfa)

EK2: Fuar Tanıtım Broşürü (1 sayfa)

2. Özbekistan / Sulama Isınma ve Kömürle Çalışan Kazanların Üretimi Alanlarında Yatırım İmkanları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Taşkent Büyükelçimizin Özbekistan Konut ve Belediye Hizmetleri Bakanı Sayın Muzaffer SALİYEV ile bir görüşmenin gerçekleştirdiği, söz konusu görüşmede Sayın SALİYEV'in Özbekistan'daki devlet kurumlarında ve konutlarda enerji tasarrufu sağlanması konularında Türk şirketlerinin tecrübelerinden faydalanmayı arzu ettiklerini, özellikle sulama, içme suyu temini ısınma (kombi) ve kömürle çalışan kazanların üretimi alanlarında faaliyet gösteren ve Özbek tarafınca uygun görülen Türk şirketlerinin Avrupa standartlarında yapmakta oldukları üretimlerini Özbekistan'a taşımalarını arzu ettiklerini ifade ettiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Özbekistan Konut ve Belediye Hizmetleri Bakanlığı'nın ayrıca, sulama ve içme suyu temini konusunda da aynı yaklaşımla Türk pompa ve hidrofor üreticileriyle temas ve işbirliği arzusunda olduğu ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, apartmanlar için çok sayıda kömürlü kalorifer kazan sistemine, konut ve bireysel evler için ise keza gazlı kombi sistemine ihtiyaç duyulacağı hususu da belirtilmekte olup, konuya ilgi duyan ve ayrıntılı bilgi almak isteyen firmalarımızın Taşkent Büyükelçiliğimiz (Telefon: +(998) 71 113 03 00, E-posta: embassy.tashkent@mfa.gov.tr) ile iletişime geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.(8328)

3. Kanada / İnşaat Demiri Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeili "İnşaat Demiri” ithalatına karşı başlatılan anti - damping soruşturması neticesinde 9 Ocak 2015 tarihinden itibaren ülkemiz firmaları için % 3,8 ila % 41 arasında değişen oranlarda anti - damping önleminin tatbik edilmesine hükmedildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından 4 Aralık 2017 tarihinde aralarında ülkemizin de bulunduğu mezkur önleme tabi ülkelere yönelik olarak normal değer ve ihraç fiyatlarının güncellenmesini teminen bir gözden geçirme soruşturmasının (re-investigation) başlatıldığı belirtilmektedir.

Anılan gözden geçirme soruşturmasında yer almak isteyen firmalarımızın 11 Ocak 2018 tarihine kadar normal değer ve ihraç fiyatlarına ilişkin verileri CBSA'ya sunmasının gerektiği ve gerekli görülmesi halinde tevdi edilecek bilgiler çerçevesinde firmalarımız nezdinde yerinde inceleme ziyaretlerinin gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, soruşturma boyunca ihracatçı firmalarımızın işbirliğine gitmekten ve ilgili verileri sunmaktan imtina etmeleri durumunda Kanada mevzuatlarına uygun şekilde belirlenecek anti - damping vergisine maruz kalacakları ifade edilmektedir.

Bahse konu soruşturmanın 4 Mayıs 2018 tarihinde sona ermesinin öngörülmekte olduğu ifade edilmekte olup, anılan bildirime ve ilgili soruşturma takvimine ilişkin malumata http://cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/menu-eng.html internet adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yeniden gözden geçirme sürecine dahil olmak ve soru formu doldurmak isteyen firmalarımızın belirtilen internet adresindeki Kanada soruşturma otoritesi yetkilileri ile ivedilikle temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.(8329)

4. Hamur Tatlıları Şerbet Eklemeye Hazır Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 13470 tst Hamur Tatlıları Şerbet Eklemeye Hazır” standardına ilişkin tadil tasarının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu tadil tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş bildirim formuna işlenerek, en geç 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(8358)

EK3: Hamur Tatlıları Şerbet Eklemeye Hazır Standardı

EK4: Görüş Bildirim Formu

5. Tunus'un Ülkemize Karşı Gümrük Vergisi Uygulaması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ticaret Müşavirliğimizce, Tunus Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "2018 Yılı Bütçe Kanunu” çerçevesinde Tunus'un 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ülkemize karşı uygulayacağı gümrük vergileri bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu Bütçe Kanununun Arapça metninin bir örneği ekte yer almakta olup, Aralık ayı içerisinde ayrıca Fransızca tercümesiyle birlikte Resmi Gazete'de yayımlanacağı ifade edilmektedir.

Buna göre özetle;

-MFN hadlerinin %20'den %30'a çıkartıldığı (Kanunun 35. Maddesi, metnin 24. Sayfası) ancak, istisnai olarak aşağıda belirtilen 2 listenin bulunduğu ifade edilmektedir.

1-03.03 - 87.06 arası bazı ürünlerde MFN oranlarının % 30 veya % 36 olarak uygulanacağı ifade edilmektedir, (metnin 47.-49. Sayfalarında yer alan liste)

2-Evvelce MFN oranı "0” olan 25.24 - 96.20 arası bazı ürünler için MFN oranının % 15 olarak uygulanacağı belirtilmektedir.(metnin 50. Sayfasından son sayfasına kadar).

Bunlara ilaveten, söz konusu Bütçe Kanunu'nun 36. maddesi çerçevesinde, Türkiye - Tunus Serbest Ticaret Anlaşmasının 17'nci maddesine istinaden ülkemiz menşeli bir grup üründe sağladığı tavizleri geçici süreyle askıya alındığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye menşeli ithalatın % 11,7‘sine tekabül edecek şekilde STA'nın 2 sayılı Listesi'nde yer alan 12 adet fasılda (33,34,40,48,61,62,63,64,72,76,84,85) 2018 - 2019 yılları için MFN hadlerinin %90'ı oranında gümrük vergisinin uygulanacağı ve hesaplanacak verginin müteakiben yıllık olarak 1/3 oranında azaltılarak 2022 itibariyle sıfıra indirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca, MFN bazlı artış nedeniyle Türkiye'ye uygulanacak gümrük vergilerinin %20 seviyesinin üzerine çıkması durumunda ise STA'da yer alan indirime esas temel oranların aşılamayacağından azami % 20 gümrük vergisinin uygulanacağı belirtilmektedir.(8367)

EK5: Arapça ListeEkler:
Arapça Liste.pdf

Fuar Tanitim Brosuru 1. Sayfa.pdf

Fuar Tanitim Brosuru 2. Sayfa.pdf

Gorus Bildirim Formu.xlsx

Hamur Tatlilari Serbet Eklemeye Hazir Satndardi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.