2017/259 Sirküler (22.12.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2017/259

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 21.12.2017 tarihli ve E.139014 sayılı yazıda, 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar” 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu, mezkur Kararın "Hususi damgalı pasaport verilecek kişiler” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, diğer hususlar meyanında, son üç takvim yılı itibarıyla, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama anılan Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebileceği hüküm altına alındığı dile getirilmektedir.

Bununla birlikte, 2017 yılında hususi damgalı pasaport almaya hak kazanan mal ihracatçısı firmaların söz konusu hakları 2014, 2015 ve 2016 yılları ihracat rakamları esas alınarak belirlendiğinden, bu haklarını 2017 yılı içerisinde kullanmaları Bakanlığımızca uygun görülmüş olup, söz konusu haklarını kullanabilmelerini teminen en geç anılan yılın son iş günü olan 29/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) Genel Sekreterliklerine başvurmaları gerektiği bildirilmektedir. Talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüklerince tekemmül ettirilecek diğer işlemlerin ise bu tarih sonrasında da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, mezkur yılda hak kazanılan ancak cari yıl içerisinde kullanılmayan pasaport haklarının bir sonraki yıla devredilmesinin mümkün bulunmamakta olduğu, 2018 yılında hususi damgalı pasaport verilebileceği öngörülen mal ihracatçısı firmalar ile anılan firma yetkililerine verilebilecek hususi damgalı pasaport sayısının bahse konu Kararın "Firmaların belirlenmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2015, 2016 ve 2017 yılları resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak, Bakanlıklarınca 2018 yılı içerisinde belirleneceği belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.