2018/030 Sirküler (05.02.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-030

Sayın Üyemiz;

1. Moskova / Rusya Ticaret Heyeti

2. 1. Katar Uluslararası Ürün Fuarı

3. REACH CLP ve Biyosidal Aylık Bülteni

4. 10. Türkiye Ev Tekstili Proje Pazarı Yarışması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. Moskova / Rusya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 26 - 28 Mart 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'ya yönelik geniş katılımlı ve üst düzey bir ticaret heyetinin düzenlenecek olduğu ifade edilmekte olup, söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, anılan ticaret heyetinin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; yaş meyve ve sebze, otomotiv ve yedek parça, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim ve konfeksiyon, deri ve deri mamulleri, makine ve aksamları, elektrik - elektronik ve hizmet, iklimlendirme sanayii, demir ve demir dışı metaller, tekstil ve hammaddeleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, çelik, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, madencilik ürünleri, mücevher, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünler imal ve ihraç eden ve Rusya'ya yatırım yapmak isteyen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, firmalarımızın http://goo.gl/eYcdbU adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 15 Şubat 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, konaklama, vize bedeli, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 2.300 USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği belirtilmektedir. Başvuru formunun eksiksiz doldurulması ve gerekli ödemenin son başvuru gününden önce gerçekleştirilmesinin büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

EK1: Moskova Ticaret Heyeti'nin Taslak Programı

2. 1. Katar Uluslararası Ürün Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Doha / Katar'da 8 - 11 Nisan 2018 tarihlerinde Doha Exhibition and Convention Center (DECC)'de ilk kez düzenlenecek olan "Uluslararası Ürün Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmekte olup, söz konusu organizasyon için T.C. Ekonomi Bakanlığı'nca EİB Genel Sekreterliği'nin görevlendirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Katar Devleti tarafından organize edilen bir etkinlik olması nedeniyle katılımcı firmalara gümrükleme, nakliye vb. konularda kolaylıkların sağlanacağı ve söz konusu fuarın metrekare fiyatının oldukça düşük tutulacak olduğu belirtilmekte olup, bu sebeple, mümkün olan en fazla sayıda firma katılımının beklendiği ifade edilmektedir. Fuarın metrekare fiyatları ve tahsis edilecek alan bilgilerinin EİB Genel Sekreterliği'nce firmalarla paylaşılacağı ifade edilmekte olup, anılan fuara tarım, gıda, sanayi ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların özellikle katılımlarının beklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların en geç 7 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=290F4A0A14BC446 bağlantısında bulunan ön talep formunu doldurmalarının gerektiği ifade edilmektedir.

3. REACH CLP ve Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272 / 2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten111.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

4. 10. Türkiye Ev Tekstili Proje Pazarı Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar - Ge Proje Pazarı Zirvesi”nin 10.sunun uluslararası düzeyde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ile 08 - 09 Mart 2018 tarihlerinde, BUTEKOM Ar - Ge Merkezi DOSAB adresinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu etkinliğin, Uludağ Üniversitesi, BUTEKOM Ar - Ge Merkezi olmak üzere çok sayıda Yerli ve Yabancı Araştırma Merkezi ve Üniversite işbirliğiyle yapıldığı; Ar - Ge Proje Pazarı etkinliği vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi - üniversite, sanayi - sanayi, üniversite - üniversite, sanayi - araştırma kurumu - üniversite ortak proje önerilerinin sunulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası Ar- Ge Proje Pazarı Zirvesi etkinliği çerçevesinde, Fonksiyonel Tekstiller ve Akıllı Tekstiller kategorilerinde olmak üzere Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrenci Kategorisi, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri, Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler öncelikli kategorilerinde olmak üzere Akademisyen Kategorisi, Lisans & Yüksek Lisans & Doktora Tez Konuları Kategorisi, Ar - Ge Merkezleri Kategorisi, Lif / Polimer Kategorisi, Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kategorisi ve Prototip kategorisinden proje önerilerinin kabul edileceği ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-030.doc
Moskova Ticaret Heyeti Taslak Programi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.