2018/069 Sirküler (27.03.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-069

Sayın Üyemiz;

1. Yatırım Korunma Anlaşmaları Anketi

2. Fildişi Sahili Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. Hindistan / Anti-Damping Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim

.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Yatırım Korunma Anlaşmaları Anketi

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarına (YKTK) ilişkin olarak DEİK ve Ekonomi Bakanlığımızca başlatılan çalışmalar dâhilinde özellikle geçmiş dönemlerde imzalanan YKTK'larda sıklıkla karşılaşılan sorunların belirlenmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu sorunlar tespit edilirken anlaşma metinlerinin analizinin yanı sıra anlaşmaları fiilen kullanan, bu anlaşmalar altında koruma talep etmiş ve bu yönde müzakere etmiş yatırımcılar ile de detaylı mülakatlar yapılacağı ve yaşadıkları tecrübelerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, https://portal.deik.org.tr/Anket/615 adresinde yer alan ve Mart ayı sonuna kadar aktif kalacağı belirtilen kısa anket ile ilk aşamada bu konudaki genel algı ve profilin çıkarılmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

3. Fildişi Sahili Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Fildişi Sahili Ticaret Bakanlığı tarafından alınan ve bir örneği ekte yer alan karar doğrultusunda 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İthalatta Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması başlatılacağı, FOB miktarı 1.000.000 CFA (yaklaşık 1.500 EUR)'dan fazla olan tüm ürünlerin uygulama kapsamında olduğu, altın ve değerli metaller, değerli taşlar, petrol ve madencilik faaliyetleri için mal ve ekipman ithalatı, canlı hayvanlar, balık, et, sebze ve taze meyveler, bitkiler ve çiçekler, ham veya kısmen rafine edilmiş petrol, ticari numuneler, ikinci el araçlar, sanat eserleri, sinematografik filmler, gazeteler, damgalı kağıtlar ve çek defterleri, pasaportlar, şahsi eşyalar ve ordu ve polis teşkilatına ulaştırılan patlayıcı ve silahların ise uygulamadan muaf ürünler olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, alınan karar kapsamında Uygunluk Sertifikası temin etme yükümlülüğü Fildişi Sahili'ne ihracat yapacak olan firmalara ait olduğu, ihracatçı ülkenin dahil olduğu güzergaha göre, bildirilen FOB bedelinin % 0.30 ila % 0.45'i arasında değişen oranlarda ücretlendirmelerin ihracatçıya yansıtılacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, Uygunluk Sertifikası olmadan Fildişi Sahili'ne ihraç edilen mallar için CIF değerinin % 50'si oranında ithalatçı firmaların cezaya tabi tutulacağı ve ilgili ürünlerin imha edileceği bildirilmektedir.

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) Tarafından ülkemiz menşeli "Filmaşin” ithalatına karşı 17 Nisan 2017 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmalarının yürütüldüğü bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai kararın 20 Mart 2018 tarihinde ITA tarafından açıklandığı, telafi edici vergi soruşturması kapsamında "Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstri A.Ş.” (Habaş) için % 3,86; "İçsaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.” (İçdaş) için % 3,81 oranında sübvansiyon marjının hesaplandığı ve diğer tüm firmalarımız için sübvansiyon marjının % 3,84 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Aynı üründe ITA tarafından yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasının nihai kararına göre Habaş için % 4,74, İçdaş için ise % 7.94 damping marjının hesaplandığı belirtilmekte olup, diğer firmaların marjının ise Habaş ve İçdaş firmalarının ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle % 6,34 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mezkûr soruşturma bağlamında ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yürütülen zarar analizinin halen devam etmekte olduğu, ITC'nin nihai kararının 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklamasının beklendiği belirtilmektedir.

ITC'nin zararın varlığına hükmetmesi durumunda önlemin yukarıda belirtilen oranlarda yürürlüğe gireceği, ITA'nın soruşturmaya ilişkin bulgularına ve soruşturma takvimine ilişkin yayımlanan metinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Özet Bilgi Metni

4. Hindistan / Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından 17 Mart 2017 tarihinde ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Dimethylacetamide [N, N-Dimethylacetamide]” (2924.19 Gümrük Tarife Pozisyonun da yer alan) ithalatına yönelik olarak bir anti-damping soruşturmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, ekte bir örneği yer alan 20 Mart 2018 tarihli Hindistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan " Nihai Karar”a göre, Türk ihracatçılar için 48 ABD Doları / MT; Çinli ihracatçılar için 87 ila 211 ABD Doları / MT arasında spesifik damping önlemine hükmedildiği bildirilmektedir.

Bahse konu Karar'a göre, önlem mezkûr Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5 yıl boyunca yürürlükte kalacağı ifade edilmektedir.

EK2: Resmi Gazete Bildirimi


Ekler:
2018-069.doc
Ozet Bilgi Metni.pdf
Resmi Gazete.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.