2018/071 Sirküler (30.03.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-071

Sayın Üyemiz;

1. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Uygulanacak Yatırımlar

2. AB / Korunma Önlemi Soruşturması

3. Türk - Suudi Koordinasyon Konseyi İkinci Toplantısı

4. Türk - Moğol 8. Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Protokolü

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.


1. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne Uygulanacak Yatırımlar

İlgi: 14.02.2018 tarihli ve 2018 / 039 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, ülkemizin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve söz konusu ülkeye yatırım uygulanmasını öngören kararlarına katılmakta ve anılan yaptırımları uygulamakta olduğu bildirilmişti.

Bu kapsamda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetine Uygulanacak Yaptırımlar Hakkındaki 20 / 02 / 2017 tarihli ve 2017 / 9950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın 16 / 03 / 2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

2. AB / Korunma Önlemi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 26 Mart 2018 tarihinde 26 adet ürün grubu altındaki çelik (7208, 7209, 7210,7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7219, 7220, 7221, 7222, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301,7302, 7304, 7305 ve 7306 GTP'leri altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatıldığı ifade edilmekte olup, söz konusu bildirime http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156657.init-safe.en.C111-2018.pdf linkinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu bildirimin incelenmesinden görüleceği üzere soruşturma açılışına ilişkin beyanların 21 gün içerinde; soruşturmaya taraf olma ve soru formu taleplerinin ise 15 gün içerisinde AB Komisyonu'na (TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu) iletilebileceği ifade edilmektedir.

3. Türk - Suudi Koordinasyon Konseyi İkinci Toplantısı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türk - Suudi Koordinasyon Konseyi İkinci Toplantısı'nın, 2018 yılının Nisan ayının ikinci yarısında Riyad'da gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 3 Nisan 2018 Salı günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: Görüş Bildirim Formu

4. Türk - Moğol 8. Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Protokolü

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, eş başkanlıkları Başbakan Yardımcımız Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU ve Moğolistan Savunma Bakanı Sayın Nyamaa ENKHBOLD tarafından yürütülen "Türk - Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 8. Dönem Toplantısı”nın 19 - 21 Mart 2018 tarihlerinde Ulanbator'da gerçekleştirildiği ifade edilmekte olup, 21 Mart 2018 tarihinde imzalanan KEK Toplantısı Protokolü'nün bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM'ın 6 Nisan 2018 tarihinde Moğolistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü ve ekli KEK Toplantısı Protokolündeki konu başlıklarının Sayın Başbakanımızın vaki ziyaretleri kapsamında ikili ticari ve ekonomik ilişkilere dair gündemi oluşturmasının beklendiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, anılan ülke pazarında karşılaşılan sorunlar ile toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 2 Nisan 2018 Salı günü saat 15.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK2: Türk - Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 8. Dönem Toplantısı Protokolü

EK3: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2018-071.doc
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Turk - Mogol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 8. Donem Toplantisi Protokolu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.