2018/095 Sirküler (18.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-095

Sayın Üyemiz;

1. Bilim ve Teknoloji İşleri İle İlgili Diğer İşler

2. Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı

3. G. Kore Tedavi Amaçlı Narkotik Maddelerin İhracatı

4. Filipinler Tarım Ticaret ve Yatırım Forumu

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

6. KAÜİK Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerin Korunma Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Bilim ve Teknoloji İşleri İle İlgili Diğer İşler

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü maddesinin (u ) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasların anılan Bakanlık tarafından düzenlendiği ifade edilmekte olup, 17 / 02 / 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Sanayi İşbirliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerimizin önemli sektörlere yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme politikalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, kamu idareleri tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin esas alınarak gerçekleştirilecek projelere yurt içindeki şirketlerimizin azami ölçüde katılımının sağlanmasının önem teşkil ettiği, bu doğrultuda anılan Bakanlık tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi'nin hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi”nin bir örneği ekte yer almakta olup, "Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ve "Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” ile ilgili hususlarda Bakanlıkları'nın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği ifade edilmektedir.

EK1: Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi

2. Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı

Ruanda Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 21. Ruanda Uluslararası Ticaret Fuarı'nın (RITF) 26 Temmuz - 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında başkent Kigali'de düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Gikondo Expo Ground Fuar alanında düzenlenecek olduğu belirtilen fuarın, Ruanda Özel Sektör Kuruluşu (Private Sector Foundation) ve Ruanda Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın ortaklığında düzenleneceği, telekomünikasyon ve IT, tarımsal ekipmanlar, her türlü makine, genel inşaat ve konut inşaatı, tekstil, hazır giyim, kültür ve turizm eşyaları, el sanatları, mobilya, madencilik, bankacılık, hizmet sektörü, gıda ve içecek gibi sektörlerin temsil edildiği ancak bunlarla sınırlandırılmadığı çeşitli ülkelerden 500 katılımcının ürünlerini sergileyebileceği ifade edilmektedir.

Bahse konu fuar esnasında ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği, bedelsiz depolama alanlarının tahsis edilebileceği ve katılmak isteyen firma temsilcileri için otel rezervasyonları ve vize davet mektupları konusunda yardımcı olunacağı ifade edilmekte olup, anılan fuara ilişkin detaylı bilgiye fuarın web sitesinden (http://www.psf.org.rw/#psf_slides/1) ve aşağıdaki iletişim numaralarından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Fuar Sekretaryası İletişim Detayları

exposecretariat@psf.org.rw ; ephremk@psf.org.rw

Tel: +250 783 564 098 / +250 788 307 330

3. G. Kore Tedavi Amaçlı Narkotik Maddelerin İhracatı

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, tedavi amaçlı narkotik maddelerin Güney Kore'ye ihracatına izin verilmesine ilişkin gerekli bilgilerin yer aldığı rehber ve formlar iletilmiş olup, birer örneği ekte yer almaktadır.

EK2: Kılavuz - İngilizce

EK3: Kılavuz - Korece

EK4: Form 1

EK5: Form 2

EK6: Örnek 1

EK7: Örnek 2

EK8: Açıklamalar

4. Filipinler Tarım Ticaret ve Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 24 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Filipinler Uluslararası Gıda Fuarı (IFEX) 2018 ile eş zamanlı olarak Filipinler Tarım Ticaret ve Yatırım Forumu'nun düzenleneceği, söz konusu etkinlikte Filipinli ihracatçıların, üreticilerin, tarım alanındaki girişimcilerin, kamu kuruluşlarının, yerli ve yabancı yatırımcıların ve potansiyel alıcıların etkinlikte yer alacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu etkinlik kapsamında Türk alıcı firmalarının da Filipinler Uluslararası Ticari Fuarlar ve Heyetler Merkezi (CITEM) tarafından düzenlenecek IFEX 2018 organizasyonu için Çok Önemli Alıcılar Programı'na başvurabilecekleri belirtilmektedir.

Anılan programa kabul edilen firmaların (50 adet ile sınırlı) uçak ve / veya konaklama bedellerinin CITEM tarafından karşılanacağı, konuya ilişkin detaylı bilgilere http:///www.ifexphilippines.com/en/ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

İlaveten, bahse konu organizasyona katılım sağlamak isteyen firmaların, ekte bir örneği yer alan başvuru formunu doldurarak, en geç 19 Mayıs 2018 tarihine kadar Filipinli muhataplara iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

EK9: Very Important Buyer / Investor Application Form

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan 04 / 05 / 2018 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK10: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin 04 / 05 / 2018 Tarihli Yazısı

6. KAÜİK Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünlerinin Korunma Önlemi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kuveyt tarafından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KAÜİK) üyesi ülkeler (Katar, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) adına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 27 Nisan 2018 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan bildirime göre; KAÜİK tarafından "Demir veya Alaşımsız Çelikten Yassı Hadde Ürünler”in (7210.70ve 7210.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir nihai korunma önlemine (safeguard measure) hükmedildiği, ülkemizin bahse konu önlemden muaf tutulduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu korunma önlemi kapsamında mezkur önlemin 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 3 yıl süresince yürürlükte kalacağı ifade edilmekte olup, 2018 yılından başlayarak sırasıyla 169 USD / Ton, 153 USD /Ton ve 137 USD / Ton spesifik vergi şeklinde uygulanacağı belirtilmektedir. Bahse konu DTÖ bildiriminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu ürünün ilgili ülkelere ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

EK11: DTÖ Bildirimi


Ekler:
2018-095.doc
AB Nezinde Turkiye Daimi Temsilciliginin 04.05.2018 Tarihli Yazisi.pdf
Açiklamalar.pdf
DTO Bildirimi.pdf
Form 1.pdf
Form 2.pdf
Kilavuz - Ingilizce.pdf
Kilavuz - Korece.pdf
Ornek 1.pdf
Ornek 2.pdf
Sanayi ve Teknoloji Katilim Rehberi.pdf
Very Important Buyer - Investor Application Form.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.