2018/111 Sirküler (21.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-111

Sayın Üyemiz;

1. Suben Gümrük Kapısı

2. AB Korunma Önlemi Soruşturması / Hearing

3. FIHAV 2018 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Suben Gümrük Kapısı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda Almanya'da yerleşik gümrük firmaları tarafından Berlin Ticaret Müşavirliğine iletilen malumata göre Alman makamları tarafından Suben Gümrük İdaresi'nin 16 Haziran 2018 tarihinden itibaren Cumartesi günleri çalışmayacağına ilişkin bir kararın alınmış olduğu belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca girişimlerde bulunulacağı bildirilmektedir.

2. AB Korunma Önlemi Soruşturması / Hearing

İlgi: 30.03.2018 Tarihli ve 2018 /071 Sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Avrupa Birliği (AB) tarafından 26 Mart 2018 tarihinde 26 adet ürün grubu altındaki çelik (7208, 7209, 7210,7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7219, 7220, 7221, 7222, 7225, 7226, 7227, 7228, 7301,7302, 7304, 7305 ve 7306 GTP'leri altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatıldığı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB'nin ortak alanı TRON.tdi sitesinde yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan bildirimlere göre, soruşturmanın başlatılmasından itibaren 21 gün içerisinde dinleme toplantısı (hearing) talep etmiş olan taraflarla 12 - 14 Eylül 2018 tarihleri arasında dinleme toplantısının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, bahse konu toplantılara katılım sağlamak isteyen tarafların bu taleplerini 29 Haziran 2018 tarihine kadar TRADE-SAFE009-HEARING@ec.europa.eu adresine, toplantı talep ettikleri tarih ile birlikte göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ayrıca, toplantı talep eden söz konusu e - postaya, soruşturmanın başlatılmasından itibaren 21 gün içerisinde yapılmış olan dinleme toplantısı başvurusunun da eklenmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Dinleme toplantısı talep eden ve katılması uygun olan nihai listenin 13 Temmuz 2018 tarihine kadar yayımlanacağı, ilaveten, dinleme toplantısına katılacak tarafların, anılan toplantılarda sunulacak materyallerin gizli ve gizli olmayan versiyonlarının 10 Ağustos 2018 tarihine kadar yukarıda bahsedilen e - posta adresine gönderilmesinin gerektiği, bu materyallerin sağlanmadığı durumda dinleme toplantısına katılımın garanti edilemeyeceği belirtilmektedir. Ayrıca, mezkur toplantıların nihai takviminin 17 Ağustos 2018 tarihine kadar taraflara iletileceği belirtilmektedir.

Son olarak, birçok tarafın tek bir Birlik ve / veya yasal temsilci tarafından temsil edilmeyi isteyeceği "ortak dinleme toplantısı” (joint hearings) olması durumunda, böyle bir toplantıya katılım sağlayacak tarafların hepsinin yukarıdaki koşulları sağlaması ve hangi Birlik / yasal temsilci tarafından temsil edileceğini belirtmesinin gerektiği, ortak dinleme toplantılarının süresinin katılım sağlayan her bir taraf için 10 dakika uzatılabileceği ancak hiçbir şekilde 50 dakikayı geçemeyeceği, aynı Birlik üyesi olan tarafların dinleme toplantılarına bireysel olarak değil, Birliklerinin talep ettiği ortak dinleme toplantısının bir parçası olarak katılmasının önerildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantılara katılım durumunun Birliğimize (arge@baib.gov.tr) bildirilmesi rica olunur.

EK1: AB Hearing Bildirimi 1

EK2: AB Hearing Bildirimi 2

3. FIHAV 2018 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 29 Ekim - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan "36. Uluslararası Havana - FIHAV 2018 Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun 4. Kez İMMİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda; yapı - inşaat, demiryolu, gemi sanayi, lojistik, ilaç - eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil - hazır giyim ve tarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek FIHAV 2018 Fuarı'na İMMİB Genel Sekreterliği'nin organizasyonu altında katılacak firmalar için aşağıdaki hizmetlerin verileceği ifade edilmektedir.

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler ( internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul - Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedelinin 1.045 € / m2 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

· Bahse konu fuarın, T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017 / 4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedelin üzerinden 56.000 TL'ye kadar desteklenebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların http://tinyurl.com/fihav2018 linkinde yer alan başvuru formunu 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için 100 € (örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20 m2 x 100 € =2000 €) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunun İMMİB Genel Sekreterliği'nin Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi'ne (E - posta: emrah.ozturk@immib.org.tr) iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.